Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament de Territori i Sostenibilitat
Codi d'expedient:
PTOP-2017-809

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Necessitarem aclariment a l'Annex 3 del Plec Tècnic de la licitació PTOP-2017-809. En concret, el subministrament del equips embarcats en llevaneus que es demanen a la pàgina 23 han de ser de tecnologia dual TETRA-TELEFÒNICA. No s'especifica que els terminals hagin d'estar homologats per operar a la Xarxa Rescat. Ens podríeu confirmar que aquests aparells han d'estar actualment homologats per operar a la Xarxa Rescat? Moltes gràcies. 18/12/2017 10:22h
Els equips que embarcats en llevaneus siguin amb tecnologia TETRA hauran d'estar homologats per tal de ser operatius en XARXA RESCAT.
...continuació del nostre anterior enviament de preguntes/dubtes (Licitació amb numero d'expedient 2017-809) 3/ Si quelcom vehicle de tercers (no propietat de la Generalitat) requereix de subministraments, instal·lacions, modificacions, etc. , resta cobert per la partida tassada de 112.519,20 ¤ ? o a l'igual que amb els correctius s'ha de gestionar (oferta, comanda i facturació) amb ells aquests serveis? Si cal gestionar amb ells aquests serveis, els preus han de ser els indicats en el plec de prescripcions tècniques (altres actuacions i despeses de material) ? 4/ Respecte al requeriment de cobertures de responsabilitat civil trobem que hi ha una discrepància entre lo demanat en el plec de clàusules administratives i les que s'indiquen en el plec de prescripcions tècniques (PPT). Entenem que preval els requeriments que s'indiquen en el PPT ? 18/12/2017 10:20h
La informació addicional que se sol·liciti per part de les empreses licitadores sobre els plecs i documentació complementària s'ha de facilitar, almenys, sis dies abans de la data límit fixada per a la recepció d'ofertes, d'acord amb allò establert per l'article 158.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sempre que hagi estat sol·licitada com a mínim deu dies abans d'aquesta mateixa data, tal i com estableix el Plec de clàusules administratives particulars.
Per tant, per a l'elaboració de la seva oferta el remetem a la informació ja publicada a la Plataforma de serveis de contractació publica, i als diaris oficials, en el seu cas.
1/ DELS 166.810,08 ¤ DEL PREU DE LICITACIÓ 54.290,88 ¤ SON PER EL MANTENIMENT (PREVENTIU I CORRECTIU) I LA RESTA DE 112.519,20 ¤ PER COBRIR NOVES INSTALACIONS, ETC. AQUEST RESTA DE 112.519,20 ESTÀ TASAT I NO SOTMÈS A OFERTA DE BAIXADA? SI EFECTIVAMENT AQUESTS 112.519,20 SON TASAT I NO SOTMESOS A BAIXADA, COM HEM D'OMPLIR L'ANNEX XX DE LA OFERTA ECONÒMICA: EL NOSTRE PREU D'OFERTA DE LA PART DE MANTENIMENT + ELS 112.519,20 ¤ O NOMÈS EL NOSTRE PREU D'OFERTA SOBRE ELS 54.290,88 ¤? 2/ ELS VEHÍCLES QUE NO SURTEN A L'ANNEX 2 (ELS VEHICLES DE TERCERS) NO ESTAN COBERTS EN LO QUE A MANTENIMENT CORRECTIU ES REFEREIX. AIXÒ VOL DIR QUE ELS SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIU QUE ENS DEMANIN HAN DE SER PAGATS PER AQUESTS TERCERS DIRECTAMENT A NOSALTRES? SI ES AIXÍ VOL DIR QUE PER CADA ACCIÓ CORRECTIVA QUE ENS DEMANIN ELS TERCERS HAUREM DE FER UNA GESTIÓ AMB ELLS (PRESUPOST PREVI, COMANDA DE L'EMPRESA TERCERA I FACTURACIÓ PER PART DE KYODO? 18/12/2017 10:20h
La informació addicional que se sol·liciti per part de les empreses licitadores sobre els plecs i documentació complementària s'ha de facilitar, almenys, sis dies abans de la data límit fixada per a la recepció d'ofertes, d'acord amb allò establert per l'article 158.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sempre que hagi estat sol·licitada com a mínim deu dies abans d'aquesta mateixa data, tal i com estableix el Plec de clàusules administratives particulars.
Per tant, per a l'elaboració de la seva oferta el remetem a la informació ja publicada a la Plataforma de serveis de contractació publica, i als diaris oficials, en el seu cas.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya