Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Roses
Codi d'expedient:
2017/010392

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Error material a la sisena línea de la clàusula Desena del Plec 19/02/2018 15:28h
Havent-se detectat un error material en el text del plec, s'informa que s'ha d'interpretar en el sentit següent:
A la sisena línia de la clàusula Desena, allà on diu:
El sobre 1 serà únic, i els sobres 2 i 3 seran tants sobres com lots als quals es vulgui optar
ha de dir,
El sobre 1 serà únic, i el sobre 2 serà tants sobres com lots als quals es vulgui optar
Referent a la guingueta, ens hem posat en contacte amb l'empresa que proporciona els waters públics a aquest Ajuntament. La construcció modular que ells tenen varia sensiblement la superfície autoritzada i la construcció duraria 2 mesos aproximadament. Les preguntes que tenim són: -Una empresa d'aluminis de Roses podria fer aquesta construcció en material HML amb ferraments d'alumini? -Si la construcció d'aquesta guingueta tingués que fer-se per una empresa especialitzada i trigués aquests 2 mesos, podriem utilitzar de moment la nostra guingueta vellla i així no parar la nostra activitat, esperant a que ens entreguessin la nova?? 16/02/2018 12:32h
L'ajuntament no té homologat cap model de guingueta amb cap empresa, per la qual cosa existeix llibertat d'elecció amb la consegüent diversitat de possibilitats de subministrament, desconeixent quins terminis pot oferir cada empresa. La guingueta ha de complir els condicionants de superfície i estètics que marca el plec.
Les bases del concurs no fan referència a eventuals períodes transitoris, per la qual cosa el servei s'ha de prestar amb material que compleixi els requisits necessaris. A la clàusula tercera, relativa a terminis, s'hi especifica que el servei s'ha d'iniciar en un termini no superior a un mes des de la recepció de la notificació de l'autorització, el primer any.
Continuació pregunta número 1 de Nautilus Submarino SL, pel que fa a la segona part 16/02/2018 12:31h
En relació a la segona part de la pregunta, les bases del concurs preveuen poder sol·licitar canvis en les embarcacions adscrites al servei (quant a nombre o substitucions), sempre i quan hagi passat un any des de l'adjudicació (durant el primer any només es podrien realitzar canvis deguts a accidents o incidències de les embarcacions adscrites). Aquests canvis s'han de demanar i ser autoritzats prèviament per l'ajuntament.
Actualment tenim en construcció un vaixell de passatge. Tindrem nom, matrícula, dimensions, capacitat de passatgers i classificació de l'embarcació, però degut a que s'ha enderrerit quatre mesos aproximadament l'autorització de la construcció per els problemes actuals que hi ha amb el govern central, no el tindrem llest per aquesta temporada. La nostra pregunta és, si s'ha d'adjuntar en la relació de l'Annex IV on hem de fer constar tots els nostres vaixells, o per el contrari, llegint la Clàusula 8ª b.3 c) on diu que SALVAT CASOS DE FORÇA MAJOR, QUE EN EL MATEIX ANY ES PUGUI AFEGIR O CANVIAR UN VAIXELL PER UN ALTRE , TRANSCORREGUT 1 ANY DES DE L'ADJUDICACIÓ, es podrà incloure aquest tercer vaixell? En el moment de l'adjudicació no tindrem ni el permís de línea ni el despatx, ja que no el tindrem encara acabat,però sí que tindrem la proposta d'assegurança del vaixell que serà la mateixa dels altres dos vaixells. 16/02/2018 12:29h
A la clàusula vuitena, relativa a obligacions i normes dels serveis de temporada, en el punt b.3.a) s'hi estableix la obligació d'adscriure al servei les embarcacions que figuren a la Declaració segons model annex IV (contingut al sobre 1), per la qual cosa, en el cas que una embarcació figuri en el llistat declarat, necessàriament haurà de prestar el servei, perquè en cas contrari s'estarien incomplint les condicions del plec. D'aquest fet se'n desprèn que si una embarcació no reuneix els requisits necessaris per a poder prestar el servei, no ha d'estar inclosa en el llistat declarat.

Pel que fa a la segona pregunta continua en el següent apartat de respostes.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya