Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Codi d'expedient:
06/2017
El servei de neteja durant aquest període de bressol d'estiu, el realitza el mateix personal que la resta del? 14/06/2017 14:09h
El realitza la mateixa empresa i el mateix personal si no està de vacances
El servei de cuina durant aquest període de bressol d'estiu, el realitza la mateixa empresa que la resta del curs fa la cuina in situ? 14/06/2017 14:07h
En el temps de bressol d'estiu, la neteja, el manteniment i el material els hauríem d'assumir com empresa gestora? 14/06/2017 14:06h
No, això ho assumeix el PME
En el cas del suport educatiu de 8 a 9, s'està realitzant actualment? En cas afirmatiu, en totes les escoles? Quantes educadores es destinen a aquest? 14/06/2017 14:06h
Es fa el suport de 8 a 9 segons les necessitats de cada centre. És variable.
En relació a les despeses de servei de menjador s'especifica en els plecs que el les educadores de suport menjaran a l'escola, però la despesa d'aquest anirà a càrrec de l'empres adjudicatària i de l'escola? 14/06/2017 14:05h
Els dinars de les educadores van a càrrec del Patronat
Si el màxim d'hores efectives anuals és de 1.661, vol dir que (1661 hores any /38 hores setmana =) únicament es treballen 43,71 setmanes (gairebé 10 mesos), però la informació del pagament és amb 12 mesos? 14/06/2017 14:04h
Cada educador/a fa 26,33 h/setmana menys en el període de l'activitat estiu que fan la jornada sencera
En tots els casos apareix la categoria d'educadors infantils. Però hi ha coordinadors als centres?. Dels nostres càlculs apareixen diferents preus hora que fan difícil poder diferenciar-ho 14/06/2017 14:03h
No hi ha coordinador/a d'educador/a
El salari brut anual que apareix és equivalent al % de jornada de cada treballador/a o està al 100% 14/06/2017 14:01h
No està al 100%
Els imports que apareixen com a jornada són el nombre d'hores setmanals que fa el/la treballadora? 14/06/2017 13:54h
Sí, 26,33 h/ setmana
El salari brut anual és pels 12 mesos, amb les pagues prorratejades? 14/06/2017 13:53h
Els 576.216,44 ¤ és entre 12 mesos (part fixa)
El dubte és en relació al DEUC i als apartats d'aquest document que cal omplir. Especialment m'hauries d'indicar si cal omplir ara tota la part IV del DEUC, que fa referència als criteris de selecció, i especialment l'apartat B de solvència econòmica i l'apartat C de solvència tècnica. No em queda clar si ara és suficient marcant la primera casella, que indica que complim tots els criteris de selecció. 14/06/2017 12:55h
Heu d'omplir aquells apartats que es corresponen amb els criteris de solvència econòmica i tècnica establerts en el plec de clàusules administratives i no només omplir la primera casella conforme compliu amb tots els criteris de selecció. No obstant això, en el cas de la solvència tècnica no cal que poseu una relació extensa de serveis similars executats. I tampoc cal que hi adjunteu cap documentació acreditativa.
Quin és el conveni col·lectiu aplicable als treballadors a subrogar en aquest contracte? 31/05/2017 08:53h
El conveni col·lectiu aplicable és el "XI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil"
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya