Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
Codi d'expedient:
ICREA - 2017/09/01
Tenc la següent dubte: quan vostes diuen , també s'inclouà dins del sobre en format electrònic (llapis de memoria) digitalitzada, a que es refereixen? ¿volen que una vegada que se hagui firmat i segellat per el licitador s'escanatgi la documentació? heu volen en word? volen sa documentació firmada escanejada i en word? 30/10/2017 16:24h
La documentació inclosa en format electrònic, serà la mateixa que es presenta en versió paper. Serveix documents escanejats.
¿En relació a sa proposta económica pg 8 me podrien dir si se de fer constar el preu anual per treballador o el preu anual en conjunt de tots el treballadors? 30/10/2017 16:23h
S'ha de fer constar el preu anual del servei, que inclou la totalitat dels treballadors.
¿La documentació a la qual fa referència la fulla cinc del plec de clàusules en el punt 2 solvència económica, financera i tècnica se ha d'aportar només en el cas de que se mos adjudicas es concurs? I es suficient declara baix jurament en la declaració responsable que cumplim en tots el requisitessense la necessitat d¿aportar cap document dins el sobre 2? 30/10/2017 16:23h
En el sobre 1 s'ha de presentar una declaració responsable que indiqui que es compleix en les condicions per a contractar, que compta amb la solvència econòmic, financera i tècnica exigida, i que haurà de ser vàlida a la data de finalització del període de presentació de les ofertes d'acord amb allò establert a l'article 146 del TRLCSP. En aquest sobre no s'han de fer constar la relació de centres i el número de personal que atorga la solvència. En el sobre número 2 de proposta tècnica, entre d'altres documents s'haurà de descriure, amb una declaració responsable, la relació de centres i el numero de personal. Aquesta relació nomes s'haurà d'acreditar per la oferta que obtingui la màxima puntuació.
¿les escriptures que acreditin la capacitat del licitador poden ser fotocopies? copies simples? o copies compulsades? 30/10/2017 16:22h
En cas de no estar inscrit en el RELI o ROLECE, les escriptures que acreditin la capacitat poden ser copies simples o fotocopies compulsades.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya