Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA TÈCNICA EN EL SISTEMA D'AGREGACIÓ DE LA INFORMACIÓ AMB LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO (PLACSP) està provocant que des del dia 25 de febrer no es recuperin les publicacions de la PLACSP. Aquesta incidència fa que les publicacions de la PLACSP no quedin recollides en el correu electrònic del servei diari de subscripcions a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) ni tampoc es poden consultar des del cercador de la PSCP. Els tècnics de la PLACSP estan treballant per tal que es pugui resoldre al més aviat possible.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Barcelonès
Codi d'expedient:
7ct/2017
S'ha rebut consulta respecte el criteri de valoració objectiu relatiu al soterrament de la línia elèctrica que resulta afectada pels treballs d'urbanització, en el sentit de si la millora s'ha d'assumir de forma completa o parcial i respecte a la valoració econòmica d'aquest soterrament. 03/03/2017 09:22h
L'assumpció del soterrament de la línia elèctrica no és pot fer de forma parcial s'ha d'assumir de forma total.
Pel que fa a la valoració econòmica d'aquest soterrament, no s'ha de tenir en compte el document de l'annex 13 elaborat per ENDESA. Aquest document es un pressupost indicatiu pel soterrament de la línia elèctrica de varios carrers.
La valoració económica que cal tenir en compte és el que consta a la memòria (pàgina 10) que s'ha quantificat en 21.200 euros, sense IVA
S'ha rebut consulta sobre si el calendari de treballs a incorporar en el sobre número 2 (diagrama de Gantt) ha de d'incloure els efectes temporals d'alguna de les millores que es proposin, la documentació de les quals s'incorpora en el sobre número 3. 02/03/2017 13:02h
En el sobre número 2 s'ha d'incorporar el programa de treballs (diagrama de Gantt) sense millores. En cas que en l'oferta (sobre 3) estigui previst formular millores que afectin el programa de treballs, cal fer-ne un advertiment en el diagrama de Gantt que s'incorpoti al sobre 2 i incorporar nou diagrama de Gantt en el sobre 3 recollint les millores.
S'ha rebut consulta sobre la data d'inici de les obres que s'indica en el projecte (1 d'octubre) i sobre el període en el que no es poden realitzar les obres. 22/02/2017 14:33h
El projecte fa referència a dates de l'any 2015. Les dates d'inici de les obres i per tant les d'execució es fixaran un cop adjudicat el contracte durant l'any 2017, per la qual cosa les previsions que al respecte es contenen en el projecte no cal que siguin preses en consideració pels licitadors a l'hora de formular la seva oferta.
S'ha rebut consulta sobre si el diagrama de Gantt que es vol incloure en la documentació del sobre 2 ha de tenir format DINA$ o pot tenir un altre format i en cas de que es pugui presentar en un altre format, si computaria, o no, en el total de les 20 pàgines, per les dues care, que es preveu com a màxima extensió de la memòria 22/02/2017 14:28h
La documentació del diagrama de Gantt es podrà presentar en format DINA3, Aquest format, degudament plegat, comptarà com a una pàgina DINA4 dins del límit total de 20 pàgines de la memòria
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya