Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Codi d'expedient:
SCS-2017-292

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Al lot de endoscòpia 1270170100 es demana un monitor de resolució poc comú Full HD 1.920x1.660 quan per el processador d'imatges es demana una resoluciò Full HD de 1.920x1.080 ¿Es correcta o es tracta de un error? 06/07/2017 11:31h
efectivament és un error; s'ha fet l'oportuna correcció a la fitxa
És necessari incloure el cable guia per a la font de llum de les Torres d'endoscòpia si els endoscopis ja l'incorporen? 06/07/2017 09:53h
No; l'exigència és disposar de llum. En conseqüència, qualsevol aparell que disposi d'aquesta prestació, en les condicions constructives corresponents, complirà amb el requeriment.
Solicitamos revisión del código 1270240102 (Videoecobroncoscopi sectorial o lineal) en relación a la prescripción técnica de obligado cumplimiento 1.1.3 (angulación o mobilitat de l’extrem distal: amunt/avall mínim de 130º/90º) porque según nuestro conocimiento solo una empresa cumple con dicho requisito, por lo que se estaría limitando la concurrencia. Así mismo en este código, solicitamos revisión de la prescripción técnica de obligado cumplimiento 1.1.9 (angle escanejat entre 120º i 180º) puesto que según nuestro conocimiento no existe en el mercado ninguna empresa que cumpla este requisito. 06/07/2017 09:52h
Pel que fa a l'angulació o mobilitat de l'extrem distal: amunt/avall mínim de 130/90, en la fitxa inicial es va ometre l'expressió "aproximadament".
Pel que fa a l'angle escanejat, una vegada revisat efectivament hi ha una errada: ha de ser entre 60 i 75.
Detectats aquests errors, s'ha fet l'oportuna correcció a la fitxa.

Con relación al código 1530010200 (Electrobisturí amb coagulació per argó) rogamos revisen el ítem 1.1.21 (accessoris de tall i coagulació) de obligado cumplimiento porque para endoscopia digestiva y respiratoria no proceden puesto que son accesorios utilizados en cirugía. 06/07/2017 09:52h
Aquest ítem és d'interès per a l'Hospital U. de Bellvitge i existeix en el mercat. A dia d'avui en una unitat d'endoscòpia digestiva, l'ús de l'argó Plasma Coagulació i en combinació amb tècniques de resecció- bisturí, és generalitzat i rutinari. Tenint en compte que en un futur proper en que les indicacions del seu ús seran encara més habituals, i en el context d'un hospital terciari referent en intervencionisme com aquest, és aconsellable que cada sala d'endoscòpia digestiva disposi d'un aparell electrobisturí que, a l'hora, disposi de tall i coagulació per argó. En conseqüència, es confirma la seva exigència
Con relación al código 1270170100 (Torre d’endoscòpia) rogamos revisen el ítem 1.1.29 (pre-escalfament del CO2) de obligado cumplimiento porque para endoscopia digestiva y respiratoria no procede puesto que en las técnicas de videoendoscopia no se precisa. 06/07/2017 09:52h
Les societats internacionals europees i americanes (ESGE, ASGE) esmenten la recomanació de canviar la insuflació d'aire ambient per CO2, no només en l'endoscòpia flexible intervencionista, si no també amb la convencional, oferint una major seguretat (ex. en cas de perforacions) i millora del disconfort abdominal després de les endoscòpies, així com de la recuperació i optimització de l'alta a domicili. Per què la insuflació de CO2 abasti totes les sales d'una unitat d'endoscòpia, cal que es disposi d'una instal·lació centralitzada, i s'incorporin uns aparells d'insuflació. L'escalfament del CO2 es recomana per evitar l'entelament de les òptiques. El seu ús és habitual en laparoscòpia, però certament revisat novament aquest punt, s'ha arribat a la conclusió que no és un requisit indispensable per l'endoscòpia flexible, i per tant, s'elimina la seva exigència en la present licitació (s'ha modificat la fitxa).

Solicitamos revisión del código 1270180206 (Videoenteroscopi) en relación a las prescripciones técnicas de obligado cumplimiento 1.1.1 (sistema de visión en alta definición), 1.1.5 (longitud de trabajo mínima de 2300 mm) y 1.1.6 (profundidad de campo entre 2 y 100 mm aproximadamente) porque según nuestro conocimiento solo una empresa cumple con dichos requisitos, por lo que se estaría limitando la concurrencia. 06/07/2017 09:51h
A la primera pregunta s'ha respòs amb anterioritat en relació al codi 1270140403 (Videocolonoscopi doble canal)
En el punt 1.1.5, on diu longitud de treball mínima ha de dir longitud total mínima de 2300mm. S'ha fet l'oportuna correcció a la fitxa i s'ha publicat la nova versió.
Pel que fa a la profunditat de camp, tal i com s'indica, la mesura és aproximada i per tant, pel nostre coneixement no hi ha problemes de concurrència.

Solicitamos aclaración para el código 1270180207 (Videoecoendoscopi radial) en relación a la prescripción técnica de obligado cumplimiento 1.1.1 (sistema de visión de alta definición) ya que según nuestro conocimiento no existe en el mercado ninguna empresa que cumpla este requisito. 06/07/2017 09:51h
s'ha donat resposta a aquesta pregunta amb anterioritat en la consulta al codi 1270140403 (Videocolonoscopi doble canal)
Solicitamos aclaración para el código 1270180208 (Videoecoendoscopi sectorial o lineal) en relación a la prescripción técnica de obligado cumplimiento 1.1.1 (sistema de visión de alta definición) ya que según nuestro conocimiento no existe en el mercado ninguna empresa que cumpla este requisito. 06/07/2017 09:51h
s'ha donat resposta a aquesta pregunta amb anterioritat en la consulta al codi 1270140403 (Videocolonoscopi doble canal)
Solicitamos aclaración para el código 1270180208 (Videoecoendoscopi sectorial o lineal) en relación a la prescripción técnica de obligado cumplimiento 1.1.1 (sistema de visión de alta definición) ya que según nuestro conocimiento no existe en el mercado ninguna empresa que cumpla este requisito. 06/07/2017 09:51h
s'ha donat resposta a aquesta pregunta amb anterioritat en la consulta al codi 1270140403 (Videocolonoscopi doble canal)
Solicitamos revisión del código 1270180202 (Videogastroscopi pediàtric) en relación a la prescripción técnica de obligado cumplimiento 1.1.1 (sistema de visión de alta definición) porque según nuestro conocimiento solo una empresa cumple con dicho requisito, por lo que se estaría limitando la concurrencia. 06/07/2017 09:50h
s'ha donat resposta a aquesta pregunta amb anterioritat en la consulta al codi 1270140403 (Videocolonoscopi doble canal)
Solicitamos aclaración para el código 1270180205 (Videoduodenoscopi) en relación a la prescripción técnica de obligado cumplimiento 1.1.1 (sistema de visión de alta definición) ya que según nuestro conocimiento no existe en el mercado ninguna empresa que cumpla este requisito. Así mismo, en este código rogamos revisen el ítem 1.1.4 ya que la angulación derecha/izquierda solicitada creemos que debería ser 90º/105º 06/07/2017 09:50h
A la primera pregunta s'ha respòs amb anterioritat en relació al codi 1270140403 (Videocolonoscopi doble canal)
Respecte a l'angulació de l'endoscopi, una vegada revisat, es confirma que l'ítem és correcte


Solicitamos aclaración para el código 1270140403 (Videocolonoscopi doble canal) en relación a la prescripción técnica de obligado cumplimiento 1.1.1 (sistema de visión de alta definición) ya que según nuestro conocimiento no existe en el mercado ninguna empresa que cumpla este requisito. 06/07/2017 09:50h
quan s'indica que el sistema de visió ha de ser en alta definició, s'està referint al conjunt de l'equipament, format pel processador i monitor i la imatge resultant corresponent, no a la resolució del xip situat a la punta de l'endoscopi. En la fitxa de la torre d'endoscòpia es preveu específicament que els processadors i monitors han de ser HD. En aquest sentit, els videoendoscopis que s'ofereixin hauran de ser compatibles amb aquests darrers.
És per això, que en totes les fitxes tècniques dels videoendoscopis en l'apartat de "característiques a valorar", es preveu valorar la resolució del xip situat a l'extrem de l'endoscopi.
En conclusió, el que s'exigeix és la compatibilitat de l'endoscopi amb la torre d'alta definició, i es valora favorablement la millor resolució.
En relación a los códigos: 1270140400 – 1270140401 – 1270140402 – 1270180200 – 1270180203 -1270180204 – 1270180201 – 1270140403 - 1270180202, rogamos revisen la característica técnica solicitada en el punto 1.1.12 (Cable de luz y de conexión al procesador) porque entendemos que no procede, ya que los haces de fibras de luz están montados en los videoendoscopios y no pueden ser desconectados. 06/07/2017 09:50h
Aquest requeriment s'inclou a tots i cadascun dels endoscopis inclosos a la licitació. El fet que s'indiqui en l'apartat d'accessoris no comporta que s'han de poder desconnectar. La desconnexió no s'exigeix, l'exigència és disposar de llum i connexió al processador.
En conseqüència, qualsevol aparell que disposi d'aquesta prestació accessòria, en les condicions constructives corresponents, complirà amb el requeriment.
¿Cal presentar el justificant o albarà de la presentació de les mostres a l'hospital? 13/06/2017 09:43h
No cal. L'hospital mateix fa una relació de les empreses que han presentant les mostres i ens ho envia.
L'apartat J.1.Contingut de les proposicions, del quadre de característiques diu que al sobre A, s'ha de omplir l'annex A5, corresponent a la declaració de productes als quals es licita. S'ha d'omplir l'annex A5 en aquest expedient? 13/06/2017 09:42h
No cal.
¿Els licitadors hauran de presentar la seva proposició per al total del lot endoscòpia? 13/06/2017 09:41h
Si. Hauran de presentar-se a tota la relació dels productes que comprèn el lot.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya