Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Codi d'expedient:
17/04
6a.- Pregunta) En relacio a la UdG- en la taula de la pàgina 64 del PPT en la volumetria d'usuaris figura 4.000, sense especificar quins usuaris tindran accés els equips del parc d'impressió. Si valorem els usuaris que s'indiquen per reprografia on es detalla el personal, en cap cas surten aquests 4.000. Cal saber si els estudiants tenen accés, mitjançant la targeta universitària, que s'indica en la pàg. 65, a l'ús dels equips instal·lats en el servei d'impressió, al marge dels equips de reprografia. 26/04/2017 13:26h
6a.- Resposta) Els estudiants de la UdG també tindran accés, mitjançant la targeta universitària, als equips instal·lats en el servei d'impressió, al marge dels equips de reprografia. Els alumnes hauran de carregar crèdit prèviament per a l'ús del servei d'impressió; i el personal PAS, PDI i col·laboradors imputaran la seva despesa als corresponents centres de cost de la universitat (o al seu centre de cost personal) tal com s'explica en el PPT (pàg. 12/75 Imputació a centres de cost).
5a.- Pregunta) En la taula de l'apartat "Equips a proveir" del PPT, pàg. 10/75, quan es diu "Llenguatges suportats PCL nadiu i PostScript", concretament a què fa referència "PCL nadiu"? 24/04/2017 14:43h
5a.- Resposta) Printer Command Language (PCL) és un llenguatge va ser introduït per Hewlett Packard (HP) en 1980. Des del seu llançament se n'han publicat diverses versions, i molts fabricants d'impressores han adoptat el llenguatge com un estàndard. Per "PCL nadiu" s'ha d'entendre que es fa referència a qualsevol d'aquestes implantacions dutes a terme pels diferents fabricants.
4a.- Pregunta) En la pàgina 65 (Annex 1) del plec de prescripcions tècniques, relatiu a l'entitat UdG punt "Possibilitat de virtualitzar els servidors del programa de gestió i d'impressió": s'indica que no serà possible i que "s'entén que aniran als centres de reprografia". Entenem que un centre de reprografia no és el lloc més adient per instal·lar la infraestructura de servidors necessària per donar el servei en aquesta entitat, donat que aquesta infraestructura de servidors ha de tenir connexió al troncal de xarxa de la UdG, línies d'alimentació elèctrica adequades (almenys dues línies diferenciades de SAI), sistemes de refrigeració adequats, etc. entenem que seria més adient allotjar la infraestructura de servidors, proveïts pel licitador, al CPD de la UdG. Poden confirmar si és possible allotjar els servidors en el CPD de la UdG? 24/04/2017 14:40h
4a.- Resposta) Confirmat, s'allotjaran al CPD de la UdG.
3a.- Pregunta) En l'entitat CELLS, s'indica que es podrà fer servir la plataforma de virtualització (VMWare vSphere 6.0, Xserver 7.0) de la pròpia entitat, per virtualitzar els servidors del programari de gestió i d'impressió (pàgina 71 del plec de prescripcions tècniques). Entenent que l'entitat proveirà de les corresponents màquines virtuals amb els corresponents SSOO. Poden confirmar-ho? 24/04/2017 14:36h
3a.- Resposta) L'entitat pot proveir màquines virtuals amb una instal·lació bàsica del sistema operatiu (Linux o Windows Server). En qualsevol cas només faria l'entrega inicial, el manteniment de la VM seria responsabilitat única de l'adjudicatari.
2a.- Pregunta) Entenent que si els quioscos permeten la recàrrega de crèdit del centre de cost personal de l'usuari, no caldria que s'expedeixin targetes prepagament per al mateix objectiu, és correcte? si no és així, podeu explicar amb més detall l'operativa requerida amb relació a les targetes de prepagament i quin seria el seu ús? 24/04/2017 14:32h
2a.- Resposta) Es demana que la solució incorpori algun tipus de caixes expenedores o quioscs que permetin *ambdues* funcionalitats: 1.) càrrega de crèdit al compte personal a partir de diners en efectiu. 2.) Ús de targetes bancàries o obtenció de targetes de prepagament o codis què puguin ser llegits pels equips esmentats, a partir de diners en efectiu o l'ús de targetes bancàries.
1a.- Pregunta) A la pàgina 54 del plec de prescripcions tècniques (PPT) s'indica que hi ha aproximadament 3.000 equips que el licitador hauria de retirar, dels quals 211 unitats tenen una amortització pendent, tal i com s'indica al llistat. Podrien proporcionar el llistat dels 2.789 equips restants? Seria necessari per fer càlcul de la gestió de tot? 18/04/2017 10:59h
1a.- Resposta) A continuació es proporciona la informació necessària per valorar l'esforç de retirar aquests equips, així com la seva ubicació (excel adjunt). La informació proporcionada al PPT és aproximada, i conté la totalitat del parc de la UB (incloent els equips detallats en els plecs). Des del 15 de juny del 2015, s'han substituït molts dels equips per uns altres en règim de lloguer, la UB realitza anualment campanyes de recollida de material obsolet i moltes d'aquestes màquines ja no estan en les seves dependències. Tot això fa realment molt difícil proporcionar unes dades exactes. Finalment, la UB durant la fase pilot del projecte indicarà si cal retirar el 100% d'aquestes màquines.

- Tipus d'equip (%)
1.- MFD sobretaula: 32%
2.- Impressora sobretaula: 67%
3.- MFD passadís: 1%
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya