Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Granollers
Codi d'expedient:
2016/066

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Per acreditar la solvència, n'hi ha prou amb la classificació, o a més a més s'ha d'omplir l'anex IV amb obres similars? Gràcies 26/01/2017 09:41h
Es necessari adjuntar l'Annex IV. No obstant, d'acord amb la clàusula 13 del plec de clàusules administratives aquesta documentació es requerirà a l'empresa que presenti l'oferta més avantatjosa.
- Querría confirmar, por un lado, la hora límite de entrega de la documentación, el día 30/01/2017 a las 19.00h. - Por otro lado: en referencia a los ptos A.2, A.3 y A.4, el mantenimiento al que se hace referencia engloba la conservación de las obras e instalaciones, y asunción de los daños y deterioros, siempre y cuanto éstos se hayan originado debido a la mala ejecución y no al uso, o por el contrario, debemos considerar la asunción de todos los daños y deterioros, incluyendo también los originados por el uso? - Cuál es el diagrama que debe incluirse en el punto A.1?se refiere a un diagrama Gantt? - En el sobre 3, debe entregarse también un diagrama Gantt que justifique la reducción propuesta? Quedo a la espera, Muchas gracias y saludos 26/01/2017 09:15h
1. El límit per presentar l'oferta és l'establert a l'anunci i al perfil del contractant.
2. A la pregunta es barreja temes de manteniment en 3 apartats diferents que no tenen res a veure entre ells (A.2, A.3 i A.4), amb tot s'especifica que:
- Qualsevol deterioro o dany originat per mala execució, queda cobert amb el termini de garantia que es doni, no té res a veure amb el manteniment.
- El pla de manteniment (A.2.) que ells ofertin haurà d'incloure les actuacions que l'empresa consideri i fins a on creguin, i si, tenint en compte l'ús. Únicament quedaria exclòs danys per vandalisme.
- Els punts A.3 i A.4 no tenen res a veure amb manteniment, tal i com queda explicat al plec.
3- SI, però sense especificar temporalitat.
4- Han de presentar el termini que l'empresa determini i incloure la documentació necessària per justificar-ho.
Per les presentacions de les ofertes per correu, l'hora limite tambè es les 19:00 hores del día 30 de gener? 25/01/2017 08:55h
El termini de lliurament i l'hora és la mateixa per qualsevol dels llocs establerts a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Tal i com s'indica en la clàusula 10 del plec de clàusules administratives.
Es posible acreditar la solvencia de los licitadores mediante el detalle de la clausula 8 del pliego "solvencia económica y financiera y técnica profesional, que se encuentran en la pagina 5 en el caso de no tener la clasificación G32 saludos 16/01/2017 13:28h
En aquesta licitació es necessaria la classificació establerta en el Plec de clàusules administratives i en les tècniques
Estem interessats en que ens féssin arribar el pressupost del següent projecte en format TCQ o PRESTO: CONTRACTE OBRES REFORMA C/ RICOMÀ DES DEL C/ ANNÍBAL AL C/ NAVARRA, I EL C/ ISABEL DE VILLENA FINS AL C/ SANT JAUME Moltes gràcies 11/01/2017 14:28h
No es facilita el pressupost en aquest format
Podríem disposar del pressupost de les obres en fitxer editable de Presto? Salutacions Joaquín Portillo ROGASA 09/01/2017 14:51h
El pressupost en format editable Presto no es facilita.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya