Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)
Codi d'expedient:
15/168
Les propostes tècniques poden ser presentades en Power Point? 08/01/2016 14:53h
Les propostes tècniques han de ser presentades tal i com s'indica a la pàgina 26 del Plec de condicions tècniques, després del punt 11.2.5.
Pel que fa a l'índex de la oferta tècnica, es el que s'esmenta a la pàg. 25 del plec de condicions tècniques punt 11.2?. 08/01/2016 14:53h
Efectivament.
Les baixades de preus han de ser iguals en totes les referencies de cada grup? Es a dir, es pot baixar el preus d'uns productes i altres deixar-los igual o canviar el % de baixada? 08/01/2016 14:52h
Les baixades (si es volen aplicar) poden ser diferents a cada família de productes.
1) La baixada de preus % ha de ser igual en Preus Públics i Preus empleat?. 08/01/2016 14:51h
Tal i com s'indica a la taula de l'Annex C de l'expedient, s'ha d'indicar el % sobre cada família de productes el qual serà el mateix a aplicar a les tarifes dels preus públics i dels empleats.
Al plec de clàusules a la pàg 10, Diu al punt 15.1: " En l'oferta s'haurà d'indicar, com a partida independent, el tipus i l'import de l'IVA que ha de ser repercutit." Però, a la plantilla de l'annex C de l'oferta económica no es detalla ni el tipus ni l'import de l'IVA repercutit 22/12/2015 11:10h
Aquest punt es per licitacions en els que el Parc fa un pagament, com per exemple en execució d'obres, compres d'equipament i/o subministraments.
Sent que oferiu la possibilitat de portar la documentació original escaient per tal que la compulseu, quan i a on exactament poder fer aquest tràmit? 22/12/2015 09:44h
Per tal de realitzar compulsa de la documentació original s'ha de demanar hora mitjançant correu electrònic a l'adreça gestioeconomica@perevirgili.cat o al nº de telèfon 932594025. La compulsa es realitza a l'edifici Montseny, departament de Gestió economica del Parc Sanitari Pere Virgili.
A la reunió es va concretar que hi hauria dues tarifes de servei independents i pel que veig a l'esmena el percentatge de descompte afecta a ambdues tarifes alhora. (Normalment es fa així, perquè el preu del públic generalista es manté en un preu mig per compensar el gran descompte al personal intern) Per tant, pel que fa als descomptes de les dues tarifes de servei, al ser un percentatge no hi ha problemes amb les tarifes de personal, però amb les de públic sí perquè les màquines accepten monedes a partir de 5 cèntims, és a dir, les tarifes han de ser múltiples de 5. Sent el que es valora el percentatge, l¿arrodoniment serà a l¿alça o a la baixa? 21/12/2015 15:05h
L'arrodoniment s'aplicaria sempre a l'alça.
El tema de l'oferta tècnica, va en el sobre 2 amb l'econòmica???? 21/12/2015 14:11h
- Tota la oferta tècnica, tal i com s'indica a la pàgina 24 del Plec Tècnic de l'expedient, ha d'anar dins del sobre 2.
. Per el tema de l'oferta econòmica, no tenint firma digital, es pot firmar escanejar i prou.??? 21/12/2015 14:09h
- Efectivament, els documents es poden entregar amb la firma escanejada a la seva impressió.
En el punt C de la documentació Administrativa, els Poders, nosaltres tenim testimonis davant Notari, valem aquest o no??? Si no valen que tenint que fer, portar-los a compulsa amb el DNI a les vostres oficines??? 18/12/2015 13:42h
- En el cas de que entreguin els poders amb compulsa notarial, han de ser sempre ORIGINALS COMPULSATS, MAI FOTOCÒPIES.
L'altra opció de la que disposen seria: presentar els seus propis poders ORIGINALS a les nostres oficines, perquè nosaltres ens féssim fotocòpies i compulsar-les.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya