Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament de la Presidència
Codi d'expedient:
PR 2015 132

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenos días, somos una consultora de marketing, y tenemos un cliente que podría estar interesado en entrar en contacto con las empresas que se presenten a este concurso. Mi pregunta es: ¿se puede acceder a la relación de empresas presentadas? En caso afirmativo, ¿cuándo? Muchas gracias. Un saludo. 11/06/2015 14:16h
Toda la información relativa a este procedimento se publica en esta espacio de licitación, y, se actualiza a medida que se avanza en dicho procedimiento. Por tanto, en el momento de la adjudicación del acuerdo marco, podrà consultar las empresas que han sido adjudicatarias del mismo.
En el plec de Televisió es demana: " Adicionalment es demana un descompte per aquells formats no detallats, entenent per formats no pas altres durades sino altres peces com per exemple capsules informatives, mencions especials, patrocinis i altres formules diferents als spots convencionals. " En l'annex 9.1 ...no apareix aquest apartat, on es faci referència a "altres peces" No entenem on s'ha d'indicar aquest descompte. En s'ho podeu indicar si us plau? Moltes gràcies 11/06/2015 14:12h
El paràgraf citat del Plec de Clàusules Administratives Particulars és un aclariment pel concepte "descompte", que es demana en alguns suports de manera ADDICIONAL. És a dir, que en dits suports es demana un C/GRP o un Preu net passi i, ADDICIONALMENT, una segona fila de descompte. En aquests casos el descompte fa referència a formats no detallats. Entenent per formats no detallats, no pas altres durades d'un espot, sinó altres peces com per exemple càpsules informatives, mencions especials, patrocinis i altres fórmules diferents als espots convencionals.
Per tant s'ha d'indicar en tots aquells suports que tenen dues files que són: 8TV, EL PUNTAVUI TV, BTV, LA XARXA, TVLOCAL.CAT, TDI, TELETAXI TV, 25TV.

Tota la resta de suports on es demana, a la columna "Concepte" només "descompte", aquest sí que és un descompte que ha de ser aplicable a TOTS els formats i durades possibles (incloent també els espots convencionals).
En els models de l'oferta econòmica del lot 1 i del lot 2 (format Excel), a "premsa", el diari La Razón demaneu preu de dilluns a dissabte però La Razón té preus de dilluns a divendres (sense dissabtes). Com ho posem? 02/06/2015 15:58h
A la casella on es demana oferta de dilluns a dissabte ompliu amb l'oferta de laborables (de dilluns a divendres), si us plau.
En el model de l'oferta econòmica del lot 1 (format Excel), a "Televisió" demaneu preu per FORTA. Voleu un preu per FORTA sense TV3? 02/06/2015 15:58h
SÍ, ja que l'oferta econòmica de FORTA està dins de l'apartat "Televisions autonòmiques de la resta de l'estat". La oferta econòmica per TVC està en l'apartat "Televisions autonòmiques o de gran abast".
En el model de l'oferta econòmica del lot 1 (format Excel), en el quadre de "ràdio" demaneu preu net per prime time i preu net per resta de franges. A la majoria d'emissores a la resta de franges hi ha preus molt diferents segons el programa i això ens fa molt difícil posar un preu net únic. Com ho fem? 02/06/2015 15:57h
Cal calcular i posar el preu que es consideri millor, tenint en compte que aquest preu serà vàlid per a qualsevol dels programes de ràdio del ventall "resta de franges".
Amb quin format hem de treballar les planificacions de l'exercici del Lot 2 (mitjà imprès)? 07/05/2015 09:49h
S'ha de treballar amb format pàgina color senar.
Per fer els exercicis s'ha d'utilitzar les mateixes condicions que s'omplen a l'oferta econòmica? 07/05/2015 09:48h
Sí, però aquestes condicions no s'han de detallar en l'exercici. No es pot mostrar cap preu ni cap import de cap mena, ni unitari ni global ja que en el sobre B no es poden especificar les condicions econòmiques. Per tant, els exercicis s'han de treballar d'acord amb el pressupost que es detalla al brífing i distribuir aquest de la manera que es consideri més òptima per assolir els objectius. Es poden detallar els percentatges de la inversió total per mitjans però en cap moment els preus unitaris.
Quina onada de l'EGM hem de fer servir per a les avaluacions dels exercicis? 07/05/2015 09:47h
S'ha de fer servir sempre l'última onada acumulada publicada.
En el document Excel relatiu a l'Oferta econòmica del Lot 1, Mitjà Exterior, l'exclusiva d'opis Renfe no la porta una empresa que es diu "Comfersa"? 07/05/2015 09:46h
No, la porta una UTE formada per "Telson (Tres60) i Impursa".
En qualsevol cas per fer l'oferta preval el mitjà/suport, no l'exclusivista. Ja que aquest pot canviar durant la vigència de l'Acord marc.
En el document Excel relatiu a l'Oferta econòmica del Lot 1, Mitjà Exterior, quan diu "Exclusivas de Publicidad Exterior" s'està referint a "Urban Exterior"? 07/05/2015 09:45h
La referència a l'exclusivista que es fa en el model d'oferta econòmica del Lot 1 (format Excel), és únicament a efectes informatius. Durant la vigència de l'Acord marc aquestes exclusivistes poden variar, per aquest motiu el que cal tenir en compte a l'hora de fer l'oferta és el mitjà/suport.
El què estem demanant, per tant, són els circuits que actualment porten els exclusivistes que es detallen. Si durant la vigència de l'Acord marc aquests circuits concrets passen a gestionar-se (comercialitzar-se) a través d'un altre exclusivista, prevaldrà sempre el suport, és a dir, el circuit.
Responent a la pregunta concreta sobre si l'exclusivista Urban Exterior són els mateixos que Exclusivas de Publicidad Exterior , la resposta és no.
La clàusula catorzena del Plec de clàusules administratives indica que caldrà especificar separadament el percentatge d'IVA de l'oferta econòmica. On cal fer-ho? 29/04/2015 12:16h
Atès que en els models d'oferta econòmica en format .XLS (Excel) no hi ha habilitada una casella per indicar el percentatge d'IVA aplicable, aquesta dada es pot afegir al model d'oferta econòmica dels annexos 8.1, 8.2 i 8.3 del Plec de clàusules administratives o bé indicar-la en un document a part. En tot cas, aquesta dada cal incorporar-la en la documentació del sobre C.

Tauler d'avisos

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya