Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA
Codi d'expedient:
SER01-07/2022

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia. Estem intentant insertar dos fitxers per apartat, ja que ens volem presentar als 2 lots i l'eina digital només permet afegir un fitxer per apartat. És possible presentar dues ofertes amb el mateix CIF, ofertant un lot en cada presentació? Salutacions, 22/09/2022 14:44h
Bona tarda,

No és necessari. La informació que ens van proporcionar des del servei de suport de la Plataforma de contractació no va ser correcte. Només es pot insertar un fitxer per apartat, ho acabem de confirmar. L'alternativa es pujar un únic arxiu (PDF) que contingui les dues declaracions, ofertes econòmiques.... (una darrera l'altra), indicat en el nom de l'arxiu "nom_lot1_lot 2", o bé un arixu zip que contingui els dos documents per separat, amb la corresponent diferenciació del lot en el nom de l'arxiu.
A l'Annex 5 (criteris d'adjudicació), en el punt 2 es diu que es valorarà 1 punt per cada estudi en que hagi participat com a tècnic responsable en els darrers 5 anys, però en els anexes 1, 2 i 3 (que s'han de presentar) no hi ha cap punt on poder justificar aquestes feines. Podrien indicar on s'ha de posar aquesta informació? Gràcies 22/09/2022 07:49h
La documentació justificativa de l'experiència del tècnic responsable ha d'acompanyar la proposta econcòmica, tal com s'indica en el punt B1 del model de proposta econòmica (Annex 4).
Entiendo entonces que para presentarnos a los dos lotes debemos activar dos sobres digitales por separado? gracias. 21/09/2022 10:52h
Acabamos de publicar una nota informativa al respecto, en el caso de presentación de propuestas en sobre único, cuando hay más de un lote, deberán presentar dos documentos por apartado para cada uno de los lotes, identificando en el título del documento el lote que corresponda.
Bona tarda, no ens queda clar si a la plataforma ha d'aparèixer 1 o 2 sobres únics. Entenem que ha de ser un per cada lot, però només ens figura un únic sobre. Moltes gràcies. Salutacions. 21/09/2022 10:45h
Acabem de publicar una nota informativa al respecte, en el cas de presentació de propostes en sobre únic, quan hi ha més d'un lot, haureu de presentar dos documents per apartat per a cada un dels lots, identificant en el títol del document el lot que correspongui.
Bon dia. Segons la Plataforma de Contractació Pública, el primer pas per presentar una oferta és complimentar el formulari d'inscripció de l'oferta, en el qual indicarem a quins lots ens presentem. En el moment d'omplir el formulari, la opció dels lots no apareix i la presentació de la oferta només la permet efectuar en sobre únic. Si ens volem presentar als dos lots, hem d'adjuntar dos documents per apartat, un per lot? Salutacions, 21/09/2022 10:39h
Bon dia,

Efectivament en el cas de presentar-vos als dos lots, haureu d'adjuntar dos documents per apartat per a cada un dels lots, amb indentificació del lot en el nom del document.
Bon dia, No m'acaba de quedar clar els paràmetres a analitzar a les aigües. Podeu concretar si és la opció 1 o opció 2 que copio a sota? 1. Sobre les mostres d'aigua s'analitzaran els mateixos paràmetres analitzats a les mostres de sòl per determinar una possible dispersió de la contaminació. Així mateix, es mesuraran in situ la temperatura, pH i conductivitat per a cada mostra. (AIXÒ IMPLICARIA ANALITZAR ELS PARÀMETRES DEL RD 9/2005 DE SÒLS). 2. Les analítiques de laboratori han d'incloure, com a mínim, totes les substàncies incloses al llistat QUASAR de l'Agència Catalana de l'Aigua, i els valors d'intervenció dels estàndards holandesos per aigües subterrànies ("Dutch Standards" versió de Juny de 2013. En el cas dels plaguicides, es compararan amb els valors establerts al Reial Decret 1514/2009, de 2 d'octubre, pel qual es regula la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. (AIXÒ IMPLICARIA ANALITZAR UN PAQUET MOLT AMPLI). 20/09/2022 10:34h
Bon dia,

D'acord amb el plec la caracterització de les aigües subterrànies es realitzarà seguint les guies de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Les dos opcions d'anàlisis són correctes.

hola, en el primer párrafo del anexo 4, después de "acredita", ¿qué información se debe indicar?. Por otro lado: ¿se incluye un anexo 4 por cada lote? o se crean dos apartados en el mismo anexo? Gracias 20/09/2022 10:33h
Buenos días:

Respecto a la primera pregunta: el texto entre paréntesis que se encuentra al final del primer párrafo es meramente informativo/explicativo e indica la información que hay rellenar en el campo. En este caso el nombre de la empresa a la que representa la persona que firma la propuesta, si es el caso, o bien si se trata de persona física, habría que indicar "en nombre propio". Como el texto indica, no se solicita ninguna documentación adicional.

Respecto a la segunda: La documentación requerida se tiene que presentar de manera individual para cada uno de los lotes. En este sentido durante la configuración del sobre único se ha informado de la existencia de dos lotes, de manera que habrá que seleccionar, en cada caso, el lote/lotes a los que se quiere concurrir e incorporar en el sobre único del lote que corresponda toda la documentación. En el caso de presentar oferta a ambos lotes, serán 2 los sobres únicos a presentar.
En relació als certificats o informes de l'Agència de Residus de Catalunya, tenint en compte que aquest organisme no emet certificats i que els informes no sempre apareix el nom de l'empresa que a efectuat els treballs, seria vàlid adjuntar certificat per part dels clients? 20/09/2022 08:58h
S'hauran d'aportar els informes de l'ACR per comprovar-ho i si no es fa esment l'EC-SOL que els ha redactat s'haurà de portar un certificat per part de l'empresa promotora de bona execució dels treballs.
Bon dia, En referent a les mostres de sòl, es preveu analitzar els paràmetres RD 9/2005+metalls Catalunya. Respecte les aigües subterrànies, no queda clar, segons plec tècnic. O bé s'analitzen els mateixes paràmetres del sòls, o bé s'analitzen els paràmetres QUASAR+Normativa Holandesa. En el segons cas, al ser una analítica tan complerta, no entraria en preu. Si ens ho podeu concretar...copio text PPT. "La caracterització de les aigües subterrànies es realitzarà seguint les guies de l'Agència Catalana de l'Aigua. Sobre les mostres d'aigua s'analitzaran els mateixos paràmetres analitzats a les mostres de sòl per determinar una possible dispersió de la contaminació. Així mateix, es mesuraran in situ la temperatura, pH i conductivitat per a cada mostra." "Les analítiques de laboratori han d'incloure, com a mínim, totes les substàncies incloses al llistat QUASAR de l'Agència Catalana de l'Aigua, i els valors d'intervenció dels estàndards holandesos per aigües subterrànies ("Dutch Standards" versió de Juny de 2013. En el cas dels plaguicides, es compararan amb els valors establerts al Reial Decret 1514/2009, de 2 d'octubre, pel qual es regula la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament." Gràcies i slts, 19/09/2022 11:28h
Bon dia,

Les especificacions del Plec són correctes.

Salutacions,
Referent als assajos de caracterització com a residu de les terres a excavar, han de ser acreditats? Essent aquest el cas, caldrà sobcontractar aquests serveis a una Entitat Col·laboradora de control en l'àmbit sectorial del control i de la caracterització dels residus i dels lixiviats (EC-RES). El PPT no fa esmena a EC-RES. 19/09/2022 11:24h
Bon dia,

Per aquesta fase d'IQS i AQR no cal que els assajos els hagi de realitzar una EC-RES.

Salutacions,
Buenas tardes, Soy Lidia Oliva y trabajo en el departamento de RRHH de Amphos21. Nos queremos presentar a una de vuestras licitaciones y vemos que debemos entregar este documento: Compromís d'adscripció de mitjans a que es refereix l'article 76.2 LCSP. De donde puedo sacar el modelo? Estaría muy agradecida si me podéis ayudar ya que nunca antes había tramitado ninguna licitación. Quedo a la espera de vuestra respuesta. Un saludo 19/09/2022 11:24h
Buenos días:

El documento en cuestión sólo se le requerirá a la empresa licitadora propuesta para la adjudicación del contracto, de manera que no hay que incluirlo en el sobre único.

Un saludo.
Bona tarda. ¿Tenen alguna altra informació a banda dels plànols del PPT? Moltes gràcies. 08/09/2022 08:18h
Bon dia,

No disposem de cap mes informació que la que la publicada a la licitació.

Salutacions.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya