Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Granollers
Codi d'expedient:
2022/008 (21/2022/48)

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Segons la seva resposta que la formació no està dintre de la jornada laboral, quina serà la forma de facturació d'aquestes formacions, extinció d'incendis DEA, altres formacions de 5 hores cada una i del suport en accions psicosocials? Gràcies 20/04/2022 14:27h
Bon dia,

Aquestes formacions estan englobades dintre dels criteris de valoració de la licitació com a opcional i no es facturen.
Atentamente,
Bon dia Dintre d'aquesta jornada es podrà realitzar les hores de formació demanades als criteris avaluables de forma automàtica, i el suport en accions psicosocials. Per les jornades tècniques hi haurà una previsió prèvia, es farà mitjançat una programació? El SPA es podrà organitzar juntament amb l'ajuntament segons l'exercici? Gràcies 11/04/2022 14:27h
Del PPT, a la pagina 4:

Els treballs es desenvoluparan per jornades de treball completes, realitzades en una periodicitat mínima d'una jornada cada setmana.
Els períodes de vacances de nadal, setmana santa, així com el mes d'Agost, quedaran exclosos d'aquesta condició d'una jornada mínima per setmana. Es contemplen en el contracte un total de 90 jornades laborals en el període d'un any.

Es facilitarà per part de l'Ajuntament o de qualsevol de les empreses contractants, un espai de treball adequat per a que el tècnic designat pugui realitzar els treballs.
Bon dia, En el plec de clàusules administratives en la Prestació 1: Desenvolupament de les especialitats de Seguretat en el treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada, en el pressupost descriu preu/jornada del tècnic, com es pot definir? Dintre d'aquesta jornada es podrà realitzar les hores de formació demanades als criteris avaluables de forma automàtica, i el suport en accions psicosocials. En el model d'oferta En el punt B.1.a - Prestació 1: posa preu/hora tècnica, vol dir que les jornades són hores? B.7 Número d'hores de formació anual disponibles per a totes les empreses contractants, dels cursos descrits al punt 3.3.2 del PTT hi ha una errata i és el 3.5.2 del PTT. Gràcies 11/04/2022 09:00h
Les jornades laborals venen definides pel conveni laboral.

Les hores de formació no estan dintre de la jornada laboral del criteri B.1.a)


B.8 Numero d'hores de suport en accions psicosocials disponibles per a totes les empreses contractants. (punt 3.5.2 del PTT). 07/04/2022 09:58h
Hi ha una errata on diu 3.5.2 del PTT volem dir 3.5.3 del PPT.
B.7 Numero d'hores de formació anual disponibles per a totes les empreses contractants, dels cursos descrits al punt 3.3.2 del PTT. 07/04/2022 09:57h
Hi ha una errata on diu 3.3.2 del PTT volem dir 3.5.2 del PPT.
B.1.a - Prestació 1: S'oferta la quantitat màxima de .........euros més ...............euros d'IVA (21%) el que fa un total de .........euros preu/hora a continuació indicat. 07/04/2022 09:56h
Tal i com indica el quadre indicat a l'apartat del criteri es valora el preu JORNADA TÈCNIC/A

B.1.a - Prestació 1:
S'oferta la quantitat màxima de .........euros més ...............euros d'IVA (21%) el que fa un total de .........euros/JORNADA TÈCNIC/A a continuació indicat.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya