Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Universitat Pompeu Fabra
Codi d'expedient:
UPF-2022-0008
Ens agradaria confirmar que al Sobre A únicament haurem d'incloure la Declaració responsable de l'Annex 1. Per tant,la inclusió del DEUC en el Sobre A té caràcter addicional i facultatiu per als licitadors. 05/12/2022 13:35h
Només és necessari presentar la declaració responsable de l'annex 1. La inclusió del DEUC té caràcter potestatiu pels licitadors.
Respecte a l'acreditació de l'experiència professional de les persones adscrites a l'equip de treball, entenem que únicament es necessari aportar l'Annex 4 complimentat (Model de certificat per acreditar l'experiència ). Per tant, no s'han d'aportar elscurrículums vitae de l'equip de treball. Si us plau agrairíem confirmació per la vostra part sobre aquest punt. 29/11/2022 17:45h
L'experiència únicament s'acredita d'igual forma per a l'adscripció de mitjans com per a la valoració, és a dir, mitjançant certificats de l'entitat que apliquin el règim de prorrata i sectors diferenciats on s'ha realitzat l'assessorament o qualsevol altre document no confeccionat per l'empresa licitadora (no s'admeten autodeclaracions), que permeti considerar provat per terceres persones qualificades i relacionades amb els contractes prestats que aquest ha estat prestat pel membre de l'equip de treball. Per facilitar la tasca com a annex 4 existeix un model de certificat, que es pot emprar. Els currículums vitae, per tant, no serveixen per acreditar l'experiència, en ser documents confeccionats per l'empresa licitadora.
En relació amb el contingut de la Memòria, entenem que aquesta només inclourà una descripció sobre la forma com s'oferirà (i) l'assessorament on-line i(ii) la tramesa de novetats en matèria fiscal tal i com s'estableix a l'apartat J del Plec de clàusules administratives. En conseqüència, la Memòria no haurà d'incloure una descripció de les tasques que inclouen l'objecte del contracte i que es troben enumerades en el punt 2 ("Descripció de les tasques comunes a tots dos lots ") del Plec de Prescripcions tècniques. Així mateix, entenem que el desenvolupament dels terminis d'execució indicats en el punt 5 ("Altres obligacions de l'empresa contractista" ) del Plec de Prescripcions tècniques tampoc s'han de desenvolupar en la Memòria.Si us plau agrairíem confirmació per la vostra part sobre aquest punt. 29/11/2022 17:39h
A la memòria només s'ha d'incloure la forma com s'oferirà l'assessorament on-line i la tramesa de novetats en matèria fiscal, com s'indica a l'apartat J del plec de clàusules administratives particulars
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya