Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Cunit
Codi d'expedient:
4103/2022

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenos días: Hemos comprobado que las columnas de las tablas salariales del convenio no están claras. Para no incurrir en ningún error, ¿podrían publicar unas tablas más claras, por favor? Gracias 13/10/2022 08:02h
Són les taules publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 24 de juliol de 2020
Buenos días: ¿Cuál es el convenio de aplicación para los trabajadores subrogados? Gracias 11/10/2022 12:23h
Segons la informació facilitada per l'empresa que presta actualment el servei adjuntem el Conveni col·l3ctiu de l'Empresa CESPA SA del centro de Trabajo de Cunit para el periodo comprendido entre el 1-1-16 al 31-12-2022. (codi de conveni núm. 43100701012020) publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 24 de juliol de 2020
Bon dia, Ens agradaria que ens aclaressiu els següents punts: Quin es el conveni d'aplicació actual al personal que prové en la llista de subrogació? En el desglossament del pressupost anual descrit en el punt D (Dades econòmiques del contracte) del PCAP, s'ha tingut en compte un preu unitari de 17.685,10¤ per la incorporació al contracte de 3 Auxiliars Jardiners nous. Aquest preu unitari inclou seguretat social, vacances i absentisme?. En cas de que sí, quin conveni sectorial s'ha tingut en compte? Els costs de la resta de personal derivats de les vacacanes i absentisme, s'han tingut en compte directament en el preu unitari? Moltes gràcies. 07/10/2022 12:28h
Aquesta pregunta correspon al "contracte de manteniment, conservació i neteja de les zones verdes i verd viari del terme municipal", per tant la resposta queda publicada en els avisos de l'expedient 4093/2022
Bon dia En el punt 5.3 del PPT on es descriuen els serveis que es portaran a terme i en el 5.5 on estan les taules de freqüències de cada servei hem trobat una incongruència. Dins dels serveis a realitzar en els serveis de neteja, més específicament en l'apartat de mòduls W.C fora de temporada (8 mesos) s'estableix que es realitzarà la neteja diària d'aquests; En revisar aquest mateix servei en la taula del punt 5.5 dins de manteniment d'instal·lacions es planteja que es realitzés amb una dedicació de 64 jornades. Voldríem saber quina és la freqüència correcta per a aquest servei. 07/10/2022 11:51h
En relació als serveis de neteja dels mòduls de WC fora de temporada, si bé en el punt 5.3 del PPT es descriuen amb una freqüència diària, en el punt 5.5, encara que parli de neteja diària en el text, en el càlcul es detalla un total de 64 actuacions, que resulten de les 32 setmanes dels 8 mesos amb dos neteges setmanals durant dos hores cadascuna.

Tanmateix els càlculs econòmics, tal com resulta de l'apartat 12 de l'informe justificatiu, estan realitzats en base a aquestes 64 actuacions durant tota la temporada de 8 mesos, a raó de 2h per cada neteja amb una freqüència de 2 actuacions setmanals, que es la freqüència correcta i que es reflexa en el cost de licitació total.

Buenas tardes, En el DEUC, con indicar que si cumplimos los requisitos, ¿seria suficiente? o habría que indicar la solvencia indicada en el pliego? un saludo 05/10/2022 12:14h
Buenas tardes,
Una vez clasificadas las ofertas, se requerirá al licitador que haya sido clasificado en primer lugar para que acredite la solvencia. En la declaración (DEUC) únicamente tendrán que indicar si cumplen los requisitos establecidos en los pliegos.

Bon dia,
Una vegada s'hagin classificat les ofertes, es requerirà al licitador que hagi estat classificat en primer lloc que acrediti la solvència. En la declaració (DEUC) únicament hauran d'indicar si compleixen els requisits establerts als plecs.
En el punt 5.3 on es descriuen els serveis que es duran a terme i el 5.5 on estan les taules de freqüències de cada servei hem trobat una incongruència. Dins dels serveis a realitzar en les xarxes pluvials, més específicament a l'apartat de drenatges es preveu realitzar 3 jornades de manteniment fora de temporada (març i novembre) no obstant això, en revisar aquest mateix servei en la taula del punt 5.5 dins de xarxes pluvials es planteja que es realitzarà 2 vegades. Voldríem saber quina és la freqüència correcta per aquest servei. 03/10/2022 14:06h
El punt 5.3 en l'apartat de xarxes pluvials, concretament en l'apartat drenatges dels carrers en el període de fora de temporada (16 desetembre -14 de juny) cita el que literalment es transcriu:

¿"Fora temporada (Març i Novembre) es preveu 3 jornades de manteniment de les instal·lacions amb la dedicació d'un operari per a cadascuna de les actuacions."

Tal com s'observa es detalla que es faran les actuacions al març i al novembre, pel que, per tant son dues actuacions i no 3 com detalla el número, cosa que coincideix amb el que contempla el quadre del punt 5.5

Per tant es conclou que fora de temporada es realitzaran dues actuacions d'obertura dels drenatges de pluvials als mesos de març i novembre.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya