Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Viladecans Qualitat, S.L.
Codi d'expedient:
21/188

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En referencia a la solvencia técnica, podrían confirmar las cantidades a las que se refiere, son anuales o por un contrato completo de varios años: 1º Un contrato de un año por importe igual o similar a 1.385.312,22 ¤ 2º Un contrato de varios años por importe total todos los años del contrato igual o superior a 1.385.312,22 ¤ o 1º Dos contratos de un año por importe igual superior a 692.656,10 ¤ 2º Dos contratos de varios años por importe igual o superior a 692.656,10 ¤ Muchas gracias Saludos 13/09/2022 11:33h
La solvència tècnica que se requiere es la siguiente:
1º Un contrato de un año por importe igual o superior al PBL (1.385.312,22¤).
En relación a la solvencia técnica, los importes a los que se refiere són importes de contrato y que por lo tanto no incluyen ni las prórrogas ni las posibles modificaciones. Es independiente si el contrato es por un año o por más, siempre y cuando no sean prórrogas. En definitiva es por el importe que contrata el órgano de contratación por el período de ejecución inicial sin prórrogas.

1º Dos contratos de importe igual o superior al 50% del VEC. No importa si los contratos son por un año o más, y estamos hablando de que cada uno de los dos contratos debe tener un importe de liquidación (es decir, importe inicial + prórrogas + modificaciones) igual o superior al 50% del importe del VEC.
Bon dia, Al Punt 11.1.5. Millora per l'aportació de personal auxiliar de suport en la prestació del servei ….....…… fins a 12 punt. Indiquen que els 12 punts són un màxim de 2.400 hores/any. Si multipliquem el màxim hores any a ofertar (2.400 hores/any) la puntuació és de 24 punts i no de 12 punts. És correcte? o bé les 1.200 hores són anuals i són el tope d¿hores anuals? 12/09/2022 15:48h
Hem realitzat una modificació del Plec que ja ha estat publicada per corregir aquesta errada material
A l'apartat 11.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars del present concurs, es concreten els Judicis de Valor. Al subapartat 11.2.2. corresponent a les "Millores de suport tècnic en la prestació del servei" s'especifica que es valora fins a 11 punts. Es concreta també que el subpunt 11.2.2.1 "Proposta de quadre de comandament" es valora fins a 5 punts. Però els 6 punts restants d'aquest subapartat 11.2.2., com es desglossen?. 29/08/2022 15:08h
Bon dia,
Atès que existia una errada en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en l'anunci de licitació, hem procedit a modificar ambdòs i a publicar la modificació en aquesta Plataforma. Al mateix temps, hem ampliat el termini de presentació d'ofertes, fins el 14 de setembre de 2022, a les 08:00 hores.
Benvolguts/des, En l'apartat 11.2.1.2 Qualificació, polivalència i optimització del personal destinat al servei del document 10 Text Refòs PCAP 21.188, es té en compte el següent criteri: Es valorarà l'experiència en direcció d'equips humans (equips d'un mínim de 15 monitors/es) dels/de les coordinadors/es, tenint en compte especialment els anys que ho hagin fet . A tal efecte es valorarà el CV del personal assignat o, cas de no estar assignat, com es valorarà els anys d'experiència mínima i quants anys mínims s'exigiran d'experiència en direcció de RRHH, que l'adjudicatari demanarà als aspirants a aquest lloc de treball, en el procés per designar-los, sempre tenint en compte que obtindran millor puntuació les propostes amb el personal ja designat. Tenint en compte que el personal de coordinació s'ha de subrogar, i que per tant el personal assignat es correspon amb el subrogat, com podem aconseguir els CV del personal subrogat per tal d'aconseguir la màxima puntuació en aquest apartat? 29/08/2022 15:03h
Bon dia,
Atès que existia una errada en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en l'anunci de licitació, hem procedit a modificar ambdòs i a publicar la modificació en aquesta Plataforma. Al mateix temps, hem ampliat el termini de presentació d'ofertes, fins el 14 de setembre de 2022, a les 08:00 hores.
Benvolguts/des, Tant en el document 06. AL POSH 21.188 com en el document 10 Text Refòs PCAP 21.188. En l'apartat 11.2.CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR, aquests es valoren com a màxim en 20 punts, però la suma dels diferents punts és superior als 20 punts. Segons el detall adjunt el valor de tots els punts és de 27 punts. 11.2.1. Organització i prestació del servei .............……….................................................…….. fins a 9 punts 11.2.2. Millores de suport tècnic en la prestació del servei ..................................................... fins a 11 punts 11.2.3. Proposta d'informe trimestral i d'auditories de qualitat ................................................ fins a 7 punts Quina és la valoració correcte de cada punt a valorar? 29/08/2022 15:02h
Bon dia,
Atès que existia una errada en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en l'anunci de licitació, hem procedit a modificar ambdòs i a publicar la modificació en aquesta Plataforma. Al mateix temps, hem ampliat el termini de presentació d'ofertes, fins el 14 de setembre de 2022, a les 08:00 hores.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya