Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Granollers
Codi d'expedient:
2022/080 (65/2022/48)

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Hi ha personal a subrogar? 23/08/2022 09:24h
No
En la clàusula XI. EXECUCIÓ, OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA, CONTROL DE QUALITAT, LLIURAMENT I REBUDA, concretament en subapartat XI.2. Obligacions apartat b) diu literalment "Mantenir la plantilla de treballadors i treballadores mínima adscrits a l'execució del contracte i descrita en el plec de prescripcions tècniques ...". Revisant plec de prescripcions tècniques no hi ha cap llistat de personal a subrogar. Poden publicar aquest expedient d'acord amb que estableix l'article 130 de la LCSP? 23/08/2022 09:23h
La clàusula a la que es fa esment: diu literalment:
" D'acord amb l'article 202 i 217 LCSP, s'estableixen les següents condicions especials d'execució(...)
b) Mantenir la plantilla de treballadors i treballadores mínima adscrits a l'execució del contracte i descrita en el plec de prescripcions tècniques, bé com a conseqüència de la subrogació de treballadors en qualsevol de les seves modalitats, bé per la definició de les condicions exigides per l'òrgan gestor per la prestació del servei(.....)

En aquest contracte no hi ha personal a subrogar, per tant, les obligacions de l'empresa serà envers el personal necessari per prestar el servei segons prescripcions tècniques.
Bon dia, Podrien indicar-nos on s'ha publicat el llistat del personal a subrogar? Moltes gracies 23/08/2022 09:18h
Atès les característiques del contracte, no hi ha personal a subrogar.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya