Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Marina de Badalona S.A.
Codi d'expedient:
2022-24-CL-GOOM
L'annex I del PPT, del plànol de localització, la guingueta es podria col·locar més enretirada de l'aigua? Més a prop de la porta d'accés del port? 26/05/2022 11:59h
Es realitzarà un replanteig per tal que aquesta estigui a la plataforma sensiblement plana existent. Quan més lluny de la platja, millor.
A l'annex III del PPT, es diu: "En cas de no ser possible la connexió a clavegueram, l'equipament del lavabo ha de ser el mateix amb un sistema de recollida residus químic". Pot ser en superfície? 26/05/2022 11:57h
Sí. No obstant cal tenir present que per la cota entre la plataforma on s'ubicarà el WC i la connexió interior al port, és possible aquesta caiguda per gravetat de les aigües de clavegueram i per tant l'obligació per part de l'adjudicatari d'executar la connexió amb canonada segons l'establert al plec.
De les despeses de primer establiment: a) qui es fa càrrec del mòdul s.o.s, qui el construeix, el vigila i el manté? b) qui es fa càrrec de la vigilància de la platja en quan a socorrista i seguretat? 26/05/2022 11:50h
a) AMB
b) Socorrista l'AMB, vigilància de la platja, Marina de Badalona. No obstant el cessionari ha de tenir un paper actiu i col·laborador en la gestió de les incidències, avisant a Control portuari per a la seva assistència.
La guingueta pot contenir publicitat: toldos, guingueta? 26/05/2022 11:48h
La proposta publicitària no ha de desmerèixer el disseny que es proposi valorar en el punt 1 dels Judicis de Valor. És a dir, és possible la publicitat però cuidant l'estètica establerta pel catàleg d'estil aprovat per la restauració del port.
El quart paràgraf de la clàusula 6 del PPT, diu que la guingueta serà d'accés adaptat per a persones diversitat funcional. La guingueta també, si només és d'accés de personal? 26/05/2022 11:45h
Es refereix bàsicament a la terrassa, que hauria de tenir continuïtat amb els paviments de les passeres de fusta existents.
La clàusula 27.1 del PCAP estableix com a falta greu, entre altres, el cobrament de tarifes superiors a les autoritzades per Marina de Badalona. Quines són les tarifes autoritzades per Marina Badalona? 26/05/2022 11:41h
Es preveu aquest punt en l'hipotètic cas que algun dels productes o serveis que vulgui oferir la guingueta estigui publicada a les tarifes oficials de Marina Badalona.
A la clàusula 16 s'indica que l'oferta econòmica superior al tipus de licitació obtindrà 10 punts. Que vol dir? 26/05/2022 11:38h
Es refereix a la puntuació de l'oferta més baixa, sempre i quan estigui per sobre del preu de sortida.
L'últim paràgraf de la clàusula 12 del PCAP diu: "Els licitadors hauran d'indicar amb les seves ofertes, l'import que es comprometen a satisfer per a l'us de l'espai públic marítimo-terrestre .....· a. No entenem a que es refereix aquest import? b. Podem col·locar amaques fora de l'àmbit? 26/05/2022 11:35h
a. Cal emplenar l'annex 1B
b. Caldrà tramitar l'autorització corresponent.
La durada del contracte diu: "......ampliable a la temporada 2025". Quan es pot ampliar, en quin moment? És de dret compliment? 26/05/2022 11:31h
Serà decisió de Marina de Badalona, atenent al desenvolupament urbanístic que té previst realitzar les instal·lacions portuàries.
A l'últim paragraf de la clàusula 5 del PCAP diu :"A banda si escau, l'adjudicatari haurà d'abonar la taxa que correspongui en concepte d'ocupació de domini públic.....". Saben el valor de la TAXA aprox.? Entenem que es REVERTIRA? 26/05/2022 11:29h
Cal esperar a la resolució d'autorització de l'ocupació del domini públic portuari que fa anualment el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, on es fixen les condicions econòmiques. A mode d'exemple l'any 2021, per l'ocupació dels 124 m2 de la guingueta, terrassa i WC es va notificar que en cas d'explotació la taxa era de l'ordre de 1.500 ¤/temporada.
El pagament d'aquesta taxa es revertirà al cessionari de la guingueta.
D'altres serveis i explotacions complementàries requereixen autorització i també tenen una taxa específica (taquilles, gandules ...).
De les dades econòmiques de la clàusula 5 del PCAP, no entenem el quadre on apareixen Imports fora de temporada de guingueta. Aquests imports estan inclosos dins el punt C del quadre resum de característiques de la licitació, Pressupost de licitació mínim? 26/05/2022 11:25h
Es refereix a que el licitador podrà demanar una ampliació del termini d'explotació de la guingueta fora dels mesos autoritzats habitualment a la resta de platges. Així mateix, podrà demanar una ampliació de la superfície de cessió. En cas que resulti autoritzat (tràmit que cal fer amb Ports de la Generalitat), s'aplicaran els preus unitaris oferts.
Les dades econòmiques del contracte de la clàusula 5 del PCAP, entenem que es refereix al mateix pagament que descriu el punt C del quadre resum de característiques de la licitació, Pressupost de licitació mínim? 26/05/2022 11:21h
Correcte, però en aquest punt es refereix a la temporada de guingueta autoritzada per l'any 2022. L'oferta ha de fer-se sobre la totalitat de la resta d'anys i també fora de temporada. Cal ofertar l'excel de l'annex 1B).
Al segon paràgraf de la clàusula 2 del PCAP diu: "Atès que l'objecte d'aquest contracte és iniciar el procediment d'atorgament d'una cessió d'us a l'ocupació de domini públic portuari ......". Podríem arribar en casos concrets, tipus concert a la nit cap de setmana, a cobrar entrada per accedir a la platja? Podem prohibir-controlar l'entrada d'alcohol a la platja? Al ser una platja privada del port, entenem que si? 26/05/2022 11:16h
Caldria una petició d'autorització específica per part Marina de Badalona i de Ports de la Generalitat.
Al sisè paràgraf de la clàusula 1 del PCAP diu "..... requereixen que abans de la temporada de bany s'estableixi un Programa de Vigilància Ambiental durant període 2022-2025....". Qui es fa càrrec de l'Estudi Mediambiental? Els costos qui els assoleix? 26/05/2022 11:12h
Marina de Badalona.
Al sisè paràgraf de la clàusula 1 del PCAP diu: "Tot i haver finalitzat la totalitat dels treballs de recuperació de la platja de la Marina l'any 2020 ........". Podríem tenir accés a l'estudi realitzat? 26/05/2022 11:09h
Són treballs de control ambiental auditats per l'Agència de Residus de Catalunya i que anualment es fa un seguiment. Es pot consultar a les nostres oficines.
Al segon paràgraf de la clàusula 1 diu: "Els aprofitaments s'adjudiquen a risc i ventura dels licitador, de manera que aquests no tindran dret a indemnització en el supòsit que per causes naturals¿.."·. A que es refereix: es perdria la garantia de dos mesos, més l'obra, alguna cosa més? 26/05/2022 11:05h
Correcte. Complementàriament Marina no té cap obligació davant contractes amb tercers, etc.
A l'apartat G del quadre resum de característiques de la licitació, posa que el termini de validesa de l'oferta sín 3 mesos. A que es refereix? 26/05/2022 10:54h
A que l'oferta ha de mantenir els preus vàlids fins a un mínim de 3 mesos, termini en el qual es preveu haver signat el contracte i en el qual estaran vigents els preus de l'oferta.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya