Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Universitat de Lleida
Codi d'expedient:
2022/OBR-45

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, en el sobre C (part econòmica) es demana una documentació justificativa però enlloc posa en què consta aquesta documentació ni quin contingut s'ha d'incloure en ella. Gràcies. 31/05/2022 08:38h
No és necessari aportar cap documentació justificativa.
Bon dia, Tenim algun dubte sobre la documentació demanada en el sobre A: 1)No trobem la plantilla per fer la declaració de compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals per poder firmar-la (apartat c del contingut del sobre A). 2)Sobre A (apartat d) entenem que la protecció de dades personals correspon al Annex 3 del plec i que només fa falta firmar-l'ho. Gràcies. 27/05/2022 12:09h
Resposta:
1) No hi ha un model de plantilla.
2) Fa falta un document signat per l'empresa licitadora amb el text indiat entre cometes.
Realizo una consulta en relación a los equipos para la instalación fotovoltaica del ETSA, según me comentan los proveedores habituales de equipos hay una escasez importante de algunos de los equipos necesarios para la instalación con plazos de entrega de 2-3 meses. Este hecho, que entiendo que nos afecta a todos los licitadores será tenido en cuenta por la entidad adjudicataria, permitiendo un margen en el tiempo de ejecución o por el contrario estamos obligados a ejecutar en el plazo previsto. 26/05/2022 14:01h
Tal com diu el plec tècnic, un cop signat el contracte i previ l'inici dels treballs, cal gestionar per part de l'adjudicatari l'obtenció dels permisos (llicència d'obres i altres) davant les administracions competents. Un cop obtinguts els permisos, es disposa d'un mes màxim per realitzar l'acta de replanteig (moment en que comença a comptar el termini de l'obra). Per tant, des de la signatura del contracte ja tenim un cert marge per proveir el material. Ara bé, si aquest no és suficient, un cop iniciada l'obra, es podria sol·licitar un allargament en el termini si es justifica adequadament. Aquesta modificació haurà de ser autoritzada per l'òrgan de contractació (rector) de la Universitat.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya