Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN2200257

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En referència als criteris de valoració "Augment de l'estoc mínim per a garantir" quan es parla de "subministrament" es refereix a "departament" i/o "tipus de roba", o a "usuaris"? Es ho podrien aclarir si us plau. 20/06/2022 13:08h
Bon dia,
En el plecs es determina una quantitat de peces en estoc. Aquest estoc correspon al que ha de rebre cada usuari dins de cada departament. Així per exemple els usuaris del servei metge (2 usuaris) ha de rebre setmanalment 3 bates cadascun d'ells per tal de que, si s'embruta una bata (en fer una analítica per exemple), se la puguin canviar. Per tant la millora en l'estoc, seria subministrar 4 bates a cadascun enlloc de 3 que és el mínim exigit.

El mateix per la resta de serveis (arxiu i laboratori), tant en bates com en pantalons.

Cal tenir en compte que el fet que un usuari tingui 3 o 5 bates en estoc, no significa que cada setmana porti a rentar les 3 o 5 bates, doncs només posarà a rentar les que hagi fet servir i embrutat.
En relació al plec de bases del contracte CTN2200257. Pel que fa a les millores que s'ofereixen respecte a les mínimes exigides quant a qualitat, disseny, composició i resistència i confecció dels subministraments. Em sorgeix el dubte com comparar els articles de la nostra proposta respecte als articles que vostès tenen en ús sinó tenim les fitxes tècniques amb la informació dels seus articles actuals. 20/06/2022 13:06h
Bon dia,
Tal i com indiquen el plecs (PT), les millores ha de ser sobre les característiques tècniques mínimes requerides en el propis plecs, no sobre la roba que actualment disposem.
Pel que fa al plec de bases del contracte CTN2200257. Entenc que en existir necessitats diferents d'estocs per als usuaris dels departaments. A). Dpt de Metges / Laboratoris "3 bates per usuari", amb un canvi setmanal B). Dpt d'Arxius" 2 bates per usuaris" amb 1 canvi setmanal Es pot oferir un preu setmanal usuari/bata per als usuaris del departament Arxiu i un preu setmanal usuari/bata per als usuaris dels departaments mèdics i laboratori que siguin diferents, i per tant no hagin de coincidir. 20/06/2022 13:04h
Bon dia,
Tal i com indica el PCAP, la determinació del preu és per preus unitaris, és a dir preu per bata i preu per pantaló, amb independència del servei a que estigui adscrit o el nombre de peces en estoc.
En referecia al pliego de bases del contracte CTN2200257 Desde el momento de la adjudicación / formalización del contrato CTN2200257, desde que fecha puede realizarse la toma de medidas de las prendas de los usuarios de los diferentes centros. 17/06/2022 13:05h
Bon dia,
A partir de la formalització del contracte els responsables de l'ACA es posaran en contacte amb l'adjudicatari per coordinar la presa de mides al personal el més aviat possible.
En referecia al pliego de bases del contracte CTN2200257 Millores en el subministrament del material i la gestió. En relació al servei de guixetes específiques per a la distribució de la roba de treball per usuari contractat i/o contenedor o receptable per a la recollida. Com sindica a l¿oferta econòmica si el servei de taquilles i contenidors estiguessin parcialment coberts en el preu dels articles 17/06/2022 13:04h
Bon dia,
En el cas d'oferir les guixetes s'obtenen punts en la valoració tècnica, però en cap cas pot suposar un increment econòmic addicional a en l'oferta econòmica del servei, és a dir no es pot cobrar a part.
En tot cas els elements que composen el preu de l'oferta econòmica son decisió pròpia del licitador.
Bona tarda, en una de les respostes s'especifica que l'adjudicatari haurà de confeccionar i subministrar noves bates i pantalons i que amb anterioritat haurà d'haver pres les mesures (mides / talles)). Que s'enten per confecció? Ha de ser confeccionada especialment o el que s'ha de garantir és poder disposar de les talles? Gràcies per les seves respostes. 16/06/2022 11:31h
Bon dia,

No es requereix que la confecció sigui des de zero. Les bates poden partir d'una talla "estàndard", sempre complint amb els requisits tècnics especificats en el plec tècnic (composició, costures etc), però aquetes bates s'han d'ajustar a cada usuari, escurçar mànigues, reduir o ampliar cintura, baixos dels pantalons etc. Per aquest motiu es demana en els plecs que es prenguin les mides a cada usuari, per tal de que la roba s'ajusti a les necessitats de cadascun d'ells.
Per tant si l'adjudicatari pot prendre mides i confeccionar especialment, o pot anar amb unes talles predeterminades (S, M, L, XL....) i ajustar-les segons les necessitat de cada usuari.

Es tracta de roba de treball i que s'utilitza durant tota la jornada laboral i per tant ha de ser còmode per l'usuari (no es pot treballar amb mostres i productes químics en un laboratori amb una bata que de cos va bé però que les mànigues són massa llargues, per exemple).
Buenos días, Para un correcto estudio de la licitación, ¿pueden publicar o remitirnos los pliegos en castellano? Muchas gracias, 16/06/2022 11:02h
Buenos días, los hemos remitido al e-mail que consta en esta consulta.
En relació al pliego de bases del contracte CTN2200257, de roba i lavabo industrial, agrairia saber quin tipus d'exposició a agents biològics om a restes orgàniques ens podem trobar a les peces. 16/06/2022 10:32h
Bon dia,

Quant al laboratori d'Abrera:

Els agents biològics que és fan servir en el laboratori són bacteris i agents biològics de nivell 1 i 2.
En el laboratori s'analitzen aigües, no restes orgàniques, ni sang, ni orina.

Es fan servir també diferents dissolvents: hexà, diclorometà, metanol, etanol i també àcids: clorhídric, nítric, sulfúric principalment i els reactius propis de un laboratori d'anàlisi d'aigües mediambiental

Pel Servei Mèdic:

Agents biològics: Agents del grup 1 i 2
Restes orgàniques : Restes de sang i qualsevol tipus de fluid orgànic que accidentalment pugui anar a parar a la roba de treball.

Arxiu:

Tractament de documentació en paper: Pols, àcars i fongs
En referència al plec de bases del contracte CTN2200257 sobre la roba i bugaderia industrial, exposo les següents consultes. Quina tipologia d'agents biològics es poden derivar de l'exposició a la feina? Quina tipologia de restes orgàniques poden estar presents a la roba de treball resultants a la seva feina? Quedo a l'espera de les vostres notícies 16/06/2022 10:30h
Bon dia,

Quant al laboratori d'Abrera:

Els agents biològics que és fan servir en el laboratori són bacteris i agents biològics de nivell 1 i 2.
En el laboratori s'analitzen aigües, no restes orgàniques, ni sang, ni orina.

Es fan servir també diferents dissolvents: hexà, diclorometà, metanol, etanol i també àcids: clorhídric, nítric, sulfúric principalment i els reactius propis de un laboratori d'anàlisi d'aigües mediambiental

Pel Servei Mèdic:

Agents biològics: Agents del grup 1 i 2
Restes orgàniques : Restes de sang i qualsevol tipus de fluid orgànic que accidentalment pugui anar a parar a la roba de treball.

Arxiu:

Tractament de documentació en paper: Pols, àcars i fongs
En referència al plec de bases del contracte CTN2200257 sobre la roba i bugaderia industrial, exposo la següent consulta. Des de l'adjudicació del servei al proveïdor, quin és el període i la data d'inici de servei? Gràcies Quedo a l'espera de les vostres notícies 15/06/2022 11:56h
Bon dia,
L'inici de la prestació del servei ha de ser a partir del 10 de gener del 2023, moment en que haurà finalitzat el contracte actual. Amb tot, cal tenir en compte que l'adjudicatari haurà de confeccionar i subministrar noves bates i pantalons i que amb anterioritat haurà d'haver pres les mesures (mides / talles)) de cada peça al personal de l'ACA que n'ha de fer ús.
Buenas tardes, En el apartado R (Preu del contracte) del PPT se indica que los precios unitarios sobre los que hay que presentar oferta son: ·Usuari setmanal Bata - 2,20 ¤ (més IVA) ·Usuari setmanal pantaló - 2,00 ¤ (més IVA) Podemos entonces deducir que el precio es por unidad de artículo y no por usuario, es decir, el usuario que lleva 3 batas facturará 2,20 * 3 = 6,60 ¤ precio máximo de licitación. ¿es correcto? Gracias, 15/06/2022 09:12h
Buenos días,

Correcto, los precios unitarios son por pieza (unidad).
Benvolgut, Un cop revisat el plec de bases del contracte CTN2200257, de roba i bugaderia industrial, exposem la següent consulta: Pel que fa al punt "4. - Altres obligacions: En matèria d'obligacions lingüístiques", donat que BARDUSCH és una empresa multinacional, podem garantir la comunicació en llengua catalana des de les nostres oficines a Catalunya. L'atenció telefònica, la comunicació electrònica i la resta de comunicacions i, per descomptat la retolació necessària. Però, pel que fa a tota la seva documentació oficial BARDUSCH la treballa en castellà. Agrairíem saber si aquest últim punt ens penalitzaria. I, quins altres aspectes serien necessaris acomplir en l'àmbit lingüístic. Resto a l'espera de la seva resposta. 13/06/2022 14:01h
Bon dia,
A la vista de l'objecte del contracte, el que si s'ha de garantir és el que disposa la clàusula E del Plec de Prescripcions Tècniques:
E.- Imatge corporativa
A les bates haurà d'aparèixer el logotip de l'Agència Catalana de l'Aigua (a la part exterior del pit esquerre). Així mateix les bates disposaran també d'una etiqueta amb el núm. de client, núm. d'usuari, nom i cognom i un xip al coll.
L'Agència facilitarà l'arxiu informàtic amb el LOGO de l'empresa per a que es pugui personalitzar el vestuari objecte d'aquest contracte.
L'adjudicatària es compromet a no utilitzar aquest LOGO per a qualsevol altre àmbit que no sigui l'específicament autoritzat en aquest apartat.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya