Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament de Territori
Codi d'expedient:
PTOP-2022-308

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Entenem que en el sobre A, s'inclou una declaració responsable conforme l'empresa es compromet a adscriure a l'execució dels contractes els mitjans personals exigits en aquest apartat, sense entrar en CV. Només en el sobre C es posarà l'equip tècnic amb els CV que confirmen això, oi? Com que els anys d'experiència del director creatiu són una millor quantificable no seria adient posar aquesta informació al sobre A. D'aquesta manera al DEUC no posem noms associats al projecte? 04/05/2022 08:46h
La informació addicional que se sol·liciti per part de les empreses licitadores sobre els plecs i documentació complementària s'ha de facilitar, almenys, 6 dies abans de la data límit fixada per a la recepció d'ofertes, d'acord amb allò establert per l'article 138.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 sempre que hagi estat sol·licitada com a mínim 12 dies abans d'aquesta mateixa data, tal i com estableix el Plec de clàusules administratives particulars i el document anunci de licitació publicat a la Plataforma de serveis de contractació publica.
Per tant, per a l'elaboració de la seva oferta el remetem a la informació ja publicada a la Plataforma de serveis de contractació publica, i als diaris oficials, en el seu cas, així com una lectura atenta i acurada del PCAP, on podrà trobar la resposta.
Entenem que en el sobre A, s'inclou una declaració responsable conforme l'empresa es compromet a adscriure a l'execució dels contractes els mitjans personals exigits en aquest apartat, sense entrar en CV. Només en el sobre C es posarà l'equip tècnic amb els CV que confirmen això, oi? Com que els anys d'experiència del director creatiu són una millor quantificable no seria adient posar aquesta informació al sobre A. D'aquesta manera al DEUC no posem noms associats al projecte? 04/05/2022 08:46h
La informació addicional que se sol·liciti per part de les empreses licitadores sobre els plecs i documentació complementària s'ha de facilitar, almenys, 6 dies abans de la data límit fixada per a la recepció d'ofertes, d'acord amb allò establert per l'article 138.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 sempre que hagi estat sol·licitada com a mínim 12 dies abans d'aquesta mateixa data, tal i com estableix el Plec de clàusules administratives particulars i el document anunci de licitació publicat a la Plataforma de serveis de contractació publica.
Per tant, per a l'elaboració de la seva oferta el remetem a la informació ja publicada a la Plataforma de serveis de contractació publica, i als diaris oficials, en el seu cas, així com una lectura atenta i acurada del PCAP, on podrà trobar la resposta.
en el briefing figura que ens hem de basar en cas practic: Pla Director Urbanístic d'activitat econòmica de la Plana de l'Alt Camp Be.. quan es busca a google això no es trobem, no sabem de que va aquest pla. Surt un missatge de error. https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/planejament_urbanistic/pla_director_urbanistic_pdu/en_curs/Tarragona-i-Terres-de-l-Ebre/PDU_alt_camp/ Algú pot passar el link directe correcte o un document per saber de que va? O es pot penjar adjunt al briefing Gracies 02/05/2022 07:45h
La informació addicional que se sol·liciti per part de les empreses licitadores sobre els plecs i documentació complementària s'ha de facilitar, almenys, 6 dies abans de la data límit fixada per a la recepció d'ofertes, d'acord amb allò establert per l'article 138.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 sempre que hagi estat sol·licitada com a mínim 12 dies abans d'aquesta mateixa data, tal i com estableix el Plec de clàusules administratives particulars i el document anunci de licitació publicat a la Plataforma de serveis de contractació publica.
Per tant, per a l'elaboració de la seva oferta el remetem a la informació ja publicada a la Plataforma de serveis de contractació publica, i als diaris oficials, en el seu cas, així com una lectura atenta i acurada del PCAP, on podrà trobar la resposta.
Bon dia, Per la proposta tècnica, entenem que hem de presentar aquestes peces: - Argumentari del concepte creatiu de la línia gràfica marc (campanya paraigua). - Declinació de la línia gràfica en un exemple de procés participatiu. - Proposta de la gràfica per al cartell, vídeo i baner. Respecte al video, s¿ha de presentar una proposta de video acabada o pot ser un story o maqueta? Moltes Gràcies 27/04/2022 13:46h
La informació addicional que se sol·liciti per part de les empreses licitadores sobre els plecs i documentació complementària s'ha de facilitar, almenys, 6 dies abans de la data límit fixada per a la recepció d'ofertes, d'acord amb allò establert per l'article 138.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 sempre que hagi estat sol·licitada com a mínim 12 dies abans d'aquesta mateixa data, tal i com estableix el Plec de clàusules administratives particulars i el document anunci de licitació publicat a la Plataforma de serveis de contractació publica.
Per tant, per a l'elaboració de la seva oferta el remetem a la informació ja publicada a la Plataforma de serveis de contractació publica, i als diaris oficials, en el seu cas, així com una lectura atenta i acurada del PCAP, on podrà trobar la resposta.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya