Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Barcelona ACTIVA SAU SPM
Codi d'expedient:
28-22

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona Tarda En relació a la resposta · "No contemplem la possibilitat que la solució estigui instal·lada en servidors del proveïdor": Moodle Workplace és un LMS Codi obert, però amb notòries diferencies amb Moodle. Cal signar un contracte amb Moodle HQ i comprometre's a salvaguardar el codi amb importants sancions Entenem que un cop signat el contracte amb el Moodle Partner Premium escollit (les úniques empreses que poden gestionar Moodle Workplace), es podrà signar el contracte amb les condicions d'ús que Moodle HQ presenta? 02/09/2022 12:21h
Aquest contracte només es signa en cas que es volgués desplegar Moodle Workplace en modalitat on-premise (en infraestructures del client), que no és el nostre cas. Pensem que la solució més adient ens porta clarament a una eina al núvol, contractada sota un model de Programari com a Servei (SaaS) de forma que la plataforma pugui escalar segons les necessitats futures de Barcelona Activa
PPT Punt 4.1.4 Control Assistència En aquest punt s'indica que la plataforma haurà de facilitar la informació d'assistència a BASA. Quina informació s'haurà de suministrar? (nom, cognom, codi??¿¿) Mitjançant quin tipus de connexió es planteja WS, Arxius? La informació ha de gestionar en totes dues direccions? 01/09/2022 11:21h
S'haurà de facilitar tota la informació necessària per generar assistència de la persona a la sessió de l'activitat a la qual ha assistit. El detall de la informació es treballarà a la fase d'anàlisi i refinament dels requeriments de partida per tal de definir el document funcional de la solució.

El tipus de connexió que plantegem és a través de WebService.

A nivell global de la solució, la informació anirà en tots dos sentits.
Punt 7.4 PPT "Plataforma de formació integrat als sistemes de Barcelona Activa" Entenem que la plataforma resultant es construeix amb Moodle Workplace. Aquesta solució, per ser instal·lada a servidors externs, requereix permisos, condicions especials i possibles sancions per part de Moodle HQ i sempre cal ser gestionada per un Moodle Partner Premium. Barcelona Activa contempla la possibilitat que el Moodle Workplace estigui instal·lat a servidors del proveïdor? 01/09/2022 11:20h
No contemplem la possibilitat que la solució estigui instal·lada en servidors del proveïdor.
Pag 49 PCAP Indica als criteris d'adjudicació: Automàtics: 50 punts - Inclou oferta econòmica (35 punts) i Experiència (15 punts) De judici de valor: 65 punts -Inclou criteris de judici de valor (50 punts) i Experiència (15 punts) Entenem que els 15 punts atorgats a criteris automàtics d'experiència són un error? Per tant, l'experiència ha de ser aportada al sobre B, en l'apartat de judici de valor? 01/09/2022 10:02h
No és una errada, els criteris automàtics son 50 punts: oferta econòmica (35) i experiència (15) i van al Sobre C i els criteris de judici de valor són 50 punts i van al Sobre B
La menció als 65 punts és merament informativa i es refereix a que els criteris que afecten a la qualitat de les prestacions representen 65 punts sobre 100
Punt 4.2.1 En diverses parts del plec es fa referència a la integració de la nova plataforma amb diferents eines de Barcelona Activa. No obstant en aquest punt es menciona que aquestes integracions no formen part de la present proposta. Entenem doncs que les integracions amb GAT GATET, Webservices, portals web i altres no formen part de la proposta? 01/09/2022 09:56h
Correcte, la pròpia integració del nou campus virtual amb GAT, Gatet, Web Services, Portals i Espai personal així com les modificacions necessàries d'aquests sistemes no és motiu d'aquest plec, però l'adjudicatari ha de preveure suport a la oficina tècnica de Barcelona Activa per aquestes integracions
Pag 4 PPT "La plataforma de formació estarà formada per diferents subsistemes" Entenem subsistema com a tenant? 01/09/2022 09:56h
En aquest esquema tractem de descriure d'una forma visual tot el que conformarà la nova plataforma de formació: Funcionalitats del propi LMS, integració amb un sistema de vídeo conferencia, integració amb eines de comunitats externes, sincronització diària amb els sistemes corporatius de Barcelona Activa per al control d'assistències, proporcionar informació de l'activitat dels estudiants per tal de poder realitzar un seguiment detallat, disposar d'un generador d'informes personalitzats, proporcionar informació per mantenir actualitzat el tauler de control de MicroStrategy, subministrar la informació necessària mitjançant integració amb GAT per poder generar certificats d'assistència i aprofitament dels cursos des de sistemes corporatius de Barcelona Activa.
Pag3 PPT Es fa referència a migració de cursos. Entenem que es migren només els cursos, no els històrics dels mateixos? 01/09/2022 09:54h
Correcte, sols es migren els cursos, no els seus històrics.
Bon dia, Entenem que la solució que volen implantar es Moodle Workplace amb un tenant per cada instància? 01/09/2022 09:54h
La nova plataforma estarà a disposició de les àrees de negoci amb l'objectiu que els faciliti el desenvolupament de les seves acciones formatives i que el puguin activar per tant per a qualsevol activitat que generin a l'eina corporativa de gestió d'activitat GAT. Cada una d'aquestes àrees de negoci disposen dels seus propis usuaris, logos i colors corporatius, d'aquí la conveniència d'implantar Moodle Workplace (versió multi-tenant de Moodle).
Hola, Pel que fa al requisit de disposar de l'acreditació ISO 27001 sobre seguretat de la informació (pag. 3 PCAP): En el cas d'una proposta en el que l'empresa sol·licitant no té l'acreditació ISO 27001 i que proposa concórrer subcontractant a una empresa que té l'acreditació ISO 27001 com a especialista en ciberseguretat per fer-se càrrec de la capa de seguretat de la plataforma LMS. És suficient l'acreditació de seguretat de l'empresa acreditada subcontractada per concórrer de manera satisfactòria al concurs? Gràcies. 13/08/2022 20:34h
Si, aquesta certificació la pot aportar l'empresa subcontractada
Hola A la pàgina 7 del PPT s'indica que s'ha de fer una estimació de costos respecte dels certificats blockchain. Però al Plec de Clàusules Administratives no s'indica que s'hagi de posar aquesta estimació en cap dels sobres. - Les llicències Vottum les posa Barcelona Activa? - El que s'explica a la pàgina 7 es sols per fer-se una idea de l'activitat i estimar costos d'infraestructura? mercès 28/07/2022 13:41h
Les llicències pels certificats es subministraràn des de Barcelona Activa. L'estimació de costos d'infraestructura cal incloure-la a la proposta.
Hola - Quan es comenta "Concurrència: 1.000 usuaris concurrents", es refereixen a que estan connectats a la plataforma en el mateix minut, hora, dia? - Tenen alguna aproximació del tràfic de xarxa, per exemple quantes GB son descarregades / consultades cada mes? - Tenen alguna previsió de creixement anual en nombre d'usuaris? mercès Emili 28/07/2022 13:40h
És la previsió del número màxim de persones usuáries connectades a la plataforma de forma simultània. Com que actualment hi ha diferents plataformes, no tenim informació de tràfic però les activitats que més tràfic generen són els visionats dels vídeos que estan penjats a Vimeo. A partir de la informació subministrada al PPT cal dimensionar la infraestructura al núvol i fer una previsió de consums.
Hola S'indica que "Entorn PRO: utilització habitual 12 hores diàries". Son sols 12 hores diàries de dilluns a divendres, o tots els dies de l'any? mercès 28/07/2022 13:39h
Tots els dies de l'any
Hola Als plecs de la licitació sobre la nova plataforma de formació de Barcelona Activa es coment que el campus actual té 3 desenvolupaments a mida que cal migrar i conservar (PPT, pag 3): o Gestió de sprints o Generador d'informes o Gestió de llistes d'espera No s'adjunta cap descripció sobre aquests desenvolupaments. Podrien afegir informació sobre els desenvolupaments? - Sobre que i quines versions està desenvolupat el codi. - Si es carreguen com a plugin o modifiquen el "core" de Moodle. - Una descripció funcional per comparar amb el que ja aporta Workplace. - Algunes captures de pantalla. mercès 28/07/2022 13:38h
1) Als plecs de la licitació sobre la nova plataforma de formació de Barcelona Activa es comenta que el campus actual té 3 desenvolupaments a mida que cal migrar i conservar (PPT, pag 3):
o Gestió de sprints: desenvolupament a mida que es carrega com a plugin
o Generador d'informes: plugin de Marketplace Moodle
o Gestió de llistes d'espera: desenvolupament que es carrega com a plugin

No s'adjunta cap descripció sobre aquests desenvolupaments. Podrien afegir informació sobre els desenvolupaments?
- Sobre que i quines versions està desenvolupat el codi
Els desenvolupaments fets a mida es van fer sobre v3.9. Tots tres items mencionats estan corrent actualment sobre la versió v3.11

- Si es carreguen com a plugin o modifiquen el "core" de Moodle.
Explicat a un punt anterior.

- Una descripció funcional per comparar amb el que ja aporta Workplace.
Gestió de sprints. Plugin desenvolupat adhoc per la gestió dels Sprints a través dels quals s'organitzen les formacions de l'IT Academy. Aquest plugin permet als alumnes indicar el moment d'inici i finalització dels sprints i deixar registre a la base de dades. A partir d'aquesta informació es podran generar varis reports i blocs informatius perquè tant professor com alumne tinguin el detall de l'avenç dins del propi sprint.

Generador d'informes. Informes desenvolupats a mida perquè els professors puguin veure la progressió de les activitats tipus sprint de l'alumne. Per fer-ho es llistarà els estudiants del curs que l'hagin iniciat i una sèrie d'informació relacionada. A més, també consta d'un bloc on l'usuari podrà veure el seu propi avenç dins de l'sprint (dies acumulats i dies per finalitzar).

Gestió de llistes d'espera. Plugin desenvolupat per tercers que permet la gestió de la llista d'espera dins de les formacions de BCN Activa. L'objectiu del plugin és anar registrant els usuaris en llista d'espera i que, un cop quedi una plaça lliure, se'ls pugui donar accés ordenat.
Buenas tardes, Solicitamos un aclaración. El objeto de la licitación está enfocado a contratar el LMS de Moodle, o buscan ustedes contratar un LMS de código abierto? Gracias por aclararlo, Un saludo, 25/07/2022 15:19h
Estamos buscando una solución LMS basada en Moodle Workplace porque Moodle es la solución más implantada, la más personalizable y , sobre todo, la que dispone de un ecosistema de plugins, desarrolladores, integradores y proveedores de servicio más extenso. En resumen, la solución de Moodle es la que asegura una mayor disponibilidad de proveedores, desarrolladores e integradores y por tanto la más adecuada para evitar la dependencia de un número reducido de proveedores tanto en la licitación inicial como en futuras ampliaciones.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya