Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona
Codi d'expedient:
08043474-2022-001

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia: en el model inclòs en la plataforma relatiu al sobre C, recull en el pla de formació: 2 punts si l'empresa facilita l'accés al curs de director d'activitats d'educació en el lleure. En el PCAP no s'inclou en aquest apartat cap referència Quin és el valgut? Gracies 05/04/2022 11:36h
Bon dia,

Teniu raó, al PCAP només apareix formació continua per valor de 2 punts, però es refereix a l'esmentada al Model del sobre C que es el que heu de tenir en compte.

Salutacions.
Bona tarda, en els criteris d'adjudicació del PCAP: En el capítol sobre B no hi ha la fórmula per aplicar a cada criteri. El mateix cas és repeteix en el capítol sobre C. Poden incorporar les fórmules al PCAP? Esperant rebre les seva resposta rebin una salutació, 25/03/2022 09:46h
Bon dia,

S'ha incorporat les formules al PCAP

Gràcies
HOla; Podeu especificar quina ha estat la ultima modificació dels plecs?? gràcies. 21/03/2022 14:50h
Bon dia,

Hem modificat la puntuació en els criteris que eren erronis i els imports de licitació.

Salutacions.
1*A la pàg 18 del PPT hi ha l'annex en relació als equipaments i material del centre: 2 neveres 2 congeladors 1 rentavaixelles 1 fregidora 2 carros Per la correcta prestació del servei cal més material. És propietat de l'operador actual? El poden detallar? En cas de que sigui de l'operador actual té valor residual calculat per poder tenir opció de compra? 2*En els criteris avaluables de forma automàtica: El primer criteri import del menú puntuat amb 17.5 punts el preu indicat és de 5.95¤. Quin és el preu màxim unitari en aquesta licitació 6.05+IVA o 5.95+IVA 3* En 08043474-2022-001 Servei de Menajdor i Monitoratge del Temps del Migdia Escola L'Estel. Hi ha una anotació del 8/03/2022 en que indica correcció de plecs. Em poden indicar quins són els canvis? 11/03/2022 10:09h
Bon dia,

1. Els elements enumerat en l'annex són propietat del centre. Si cal més material l'ha d'aportar l'empresa que ofereixi el servei.

2. el preu unitari màxim sense IVA és de 6,05¤ i amb IVA és de 6,33¤.

3. Han hagut correcions en els imports del pressupost de licitació i el valor estimat del contracte.

Salutacions.
ahir es va publicar esmena anuncaint canvis en els plecs, però al descarregar-los de nou, no trobem cap canvi al PPT ni PCAP ens podeu dir, que ha variat? 11/03/2022 10:07h
Bon dia,

Els canvis en els plecs han sigut a la part de pressupost de licitació i valor estimat del contracte.

Ja han estat corregits i pujats de nou.

Salutacions.
Quin és el preu unitari màxim de licitació SENSE IVA, a llocs indica 6,05 i a llocs 5,95? el VEC no està ben calculat aqui tampoc. gràcies 10/03/2022 09:51h
Bon dia,

Hem comprovat els imports i els hem corregit, ja son correctes (6,05 ¤).

Salutacions.
Ens podeu aclarir la data màxima de presentació; al document d'anunci en word posa 20 de març però a la informació de la licitació posa 28 de març. 10/03/2022 09:51h
Bon dia,

La data límit de presentació d'ofertes és el dia 28/03/2022 a les 23:59 hores.

Salutacions.
Ens podrieu aclarir la puntuació màxima del criteri varietat d'aliments. Entenem que son 6 punts i es donarà quan es garanteixi la presència de 8 varietats de VERDURES per setmana. es correcte? Ens podrieu aclarir al criteri Pla de Funcionament del servei de menjador: Ràtio aportar més monitoratge del que s'estableix en el plec de clàusules tècniques / Nombre de monitors ( per aconseguir els que hi ha realment). Quants es demanen? al PPT diu literalment "amb la ratio anterior serien 11 monitors els que coorespondrien pel servei. en el centre hi ha 2 torn de menjador i actualment hi ha 10 monitors en total." per tant, no sabem com interpretar-ho? 09/03/2022 13:14h
Bon dia,

1. Correcte, s'obtindran 6 punts quan es garateixin 8 varietats de Verdures.

2. Per obtindre la puntuació que es demana en ràtio de monitors, haurieu d'afegir un monitor mes.

Salutacions.
Hola el Pressupost base de licitació: 206.298,4¤ (IVA exclòs) i 218.430,80¤ (IVA inclòs) donat al PCAP, no ens quadra, agafant Import unitari preu menú usuari: 6,05.-¤, abans d'IVA (6,33 ¤ IVA inclòs) per un període d'activitat previst de 176 dies i una mitjana de 197 alumnes. el resultat seria 209.765,60 (IVA exclòs) i 219.473,76 (IVA inclòs). és un error o estem agafant malament les dades? 08/03/2022 13:46h
Bon dia,

el calcul de l'IVA està fet d'acord amb la memòria de costos i es en funció de la part de contracte que té l'estimació no exempta d'IVA.
El passat dia 23 de febrer de 2022 es va registrar davant l'autoritat laboral l'Acord parcial del Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya pels 2022-2023-2024 que inclou, entre d'altres qüestions una actualització de les taules salarials. Tal com s'especifica en la memòria econòmica publicada en l'expedient de la present licitació, l'escandall de costos s'ha elaborat a partir de les taules salarials del 2019; unes taules que a data d'avui estan obsoletes. A partir de l'Acord parcial del Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya pels 2022-2023-2024 signat, les taules retributives del conveni col·lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya experimentaran els següents increments respecte a les taules actualment en vigor: Any 2022: amb efectes d' 1 de gener increment de l'1,5%; amb efectes d' 1 de setembre increment de l'1% Any 2023: amb efectes d' 1 de setembre increment del 2% Any 2024: amb efectes d' 1 de setembre increment del 2,5% Tots els increments descrits seran aplicables sobre les quanties resultants de l'increment immediatament anterior. Per tant, aquesta licitació presenta ja d'entrada un desajust que provoca un greu desequilibri econòmic en la prestació del servei. Sol·licitem que es procedeixi a la revisió i actualització de la memòria econòmica per la determinació del preu de licitació, en base als acords assolits per part dels agents socials representatius del sector i que són d'obligat compliment per a totes les licitadores. 08/03/2022 13:44h
El preu resultant del contracte serà revisat, si escau, d'acord amb el percentatge d'increment que pugui experimentar el preu màxim fixat pel Departament d'Educació per al curs escolar 22-23 respecte el vigent que és de 6,33 ¤.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya