Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Castellar del Vallès
Codi d'expedient:
CONT2200003

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

S'ha formulat la següent pregunta : el peu de pàgina de l'Annex 2, diu que s'acreditarà els anys d'experiència que es faci constar en aquest Annex, s'acreditarà mitjançant la declaració de l'Annex 5, juntament amb el curriculum, però l'annex 5 forma part de la declació de solvència tècnica que s'inclou al sobre A. 31/03/2022 09:40h
El nombre d'anys d'experiència que es faci constar a l'annex 2 s'acreditarà en fase de classificació per part de la licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació, i no a l'annex 5 o en el curriculum, ja que en aquests documents només hi pot constar la solvència tècnica obligatòria que consta a l'apartat G3 del quadre de característiques del PCAP, és a dir, la titulació en Psicologia i l'experiència mínima de 3 anys.
Bon dia, En l'ANNEX 5 s'ha d'indicar els mitjans materials i/o personals i diu adjuntar CV. La meva pregunta és: Si s'adjunta el currículum surt tota la titulació, formació i experiència del professional proposat pel servei i entenc que en aquest annex només hauria de sortir la titulació i experiència obligatòria de 3 anys ja que després en l'Annex 2 Proposta fórmula automàtica s'ha de posar tant l'experiència addicional (que superi els 3 anys obligatoris) com la formació addicional, i això surt tot en el currículum que es presenta en el sobre A juntament amb l'annex 5, si això passa quedariem descalificats. Em poden aclaris si s'ha de col.locar el CV i si és així en quin sobre s'hauria d'adjuntar? 30/03/2022 13:18h
A l'Annex 5 han d'incloure la informació relativa a la solvència tècnica i de mitjans obligatòria per executar el contracte, és a dir, la que consta a la solvència tècnica de l'apartat G.3 del quadre de característiques del PCAP, però no poden incloure, ( ni a l'annex ni en un curriculum), aquella informació addicional subjecte a valoració automàtica en el sobre C. Per tant, no poden incloure a l'annex 5 la informació relativa a experiència addicional superior a 3 anys , la formació addicional , i el coneixement d'altres llengues, que serà objecte d'acreditació en fase de classificació per l'empresa en qui recaigui la proposta d'adjudicació.
Bon dia, En el plec de clàusules Administratives, en l'apartat J. Altre documentació a presentar per les empreses licitadores, diu que l'empresa en qui recaigui l'adjudicació haurà de presentar la pòlissa d'assegurances, però en la pàgina següent posa que en el moment de l'oferta el licitador pot presentar una declaració de compromís de subscriure la pòlissa i la renovació mentre duri el contracte, si és d'aquesta manera, suposo que s'ha d'incloure en el Sobre A, i si és així en quin apartat es pot adjuntar, ja que no hi ha cap apartat que ho digui. 30/03/2022 13:10h
- La pòlissa d'assegurança és obligatòria presentar-la en fase de classificació per part de l'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació.
En el moment de l'oferta amb caràcter opcional l'empresa pot presentar una declaració responsable de compromís de sbuscriure la pòlissa. Si la presenta, es pot afegir a continuació ( és a dir), al final, i en una altra pàgina, de l'annex 1 la declaració responsable.
s'ha presentat la consulta següent : Es tracta d'un Servei nou i si no és així qui porta actualmente el Servei. 18/03/2022 11:11h
Aquest servei és nou. A la fitxa resum del PCAP indica el següent :
SUBROGACIÓ DE PERSONAL . Si d'acord amb l'art. 27 del Conveni Col.lectiu, no obstant aquesta licitació no té cap contracte anterior, i en conseqüeència no hi ha personal a subrogar)
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya