Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Codi d'expedient:
46/2022 - 6960/2022
Aclariment per la resposta donada per aquesta consulta publicada el dia 17/6/2022 A la pàgina 8 del PPT s'indica que "Tots els elements hardware de la solució han de ser aprovisionats per un mateix fabricant" Pregunta: ¿vol dir que servidors, cabines i switching han de ser del mateix fabricant? o ¿dins de cada categoria podem proposar un fabricant? (exemple: servidors Milestone de Dell, switching de HP-Aruba i cabines d'un altre fabricant? 23/06/2022 09:25h
Es vol que tot l'equipament sigui d'un mateix fabricant, per homogeneïtzar/simplificar manteniments.

Aclariment:
Es vol que almenys per tipologia/categoria d'equipament es mantingui el mateix fabricant (cabina, servidors...)
a) De l'apartat "Cada node de la solució haurà de complir els requeriments següents:" a la pàgina 18, 19 i 20 sobre requeriment dels nodes. Sembla indicar sobre una solució d'emmagatzematge distribuït basat en programari sobre servidors amb unes característiques molt determinades. Seria acceptable una solució equivalent d'emmagatzematge distribuït que garanteixi ample de banda, latència, facilitat de gestió i connectivitat? b) De l'apartat "Seguretat del sistema, funcionalitat requerides:" a la pàgina 19 i 20 sobre requeriment dels nodes. Sembla indicar uns estàndards de seguretat específics. S'han de complir cadascuna d'aquestes? c) De l'apartat "Gestió remota integrada i seguretat del firmware:" a la pàgina 20 i 21. Sembla indicar mecanismes de control de firmwares. S'accepta solució en què només el fabricant de la solució realitza tasques sobre els firmware, no permetent a l'usuari/client final manipular aquests firmware? 22/06/2022 11:05h
a) Si, sempre i quan es mantinguin els mínims requerits.
b) És aconsellable que acompleixi un cert nivell de seguretat.
Estem oberts a altres estàndards de seguretat, per el que possibilitem que se'ns presenti altres opcions que avaluarem.
c) No s'accepta aquesta proposta. Els tècnics municipals especialitzats o l'empresa que porti el manteniment de la xarxa, ha de poder manipular aquest firmware.

¿ A l'apartat "Cada node de la solució haurà de complir els següents requeriments:" a la pàgina 18, 19 i 20 es defineixen unes especificacions detallades de cada node del sistema d'emmagatzematge, ¿Es de total acompliment cada punt o es viable oferir una alternativa equivalent o superior? 20/06/2022 10:17h
S'ha de donar compliment a cada un dels punts, és viable oferir alternatives equivalents o superiors, sempre que s'asseguri el compliment com mínim del que es demana en cada un dels punts.

A la pàgina 8 del PPT s'indica que "Tots els elements hardware de la solució han de ser aprovisionats per un mateix fabricant" Pregunta: ¿vol dir que servidors, cabines i switching han de ser del mateix fabricant? o ¿dins de cada categoria podem proposar un fabricant? (exemple: servidors Milestone de Dell, switching de HP-Aruba i cabines d'un altre fabricant? 17/06/2022 12:21h
Es vol que tot l'equipament sigui d'un mateix fabricant, per homogeneïtzar/simplificar manteniments.
1- D'acord amb el requeriment: "Tot l'entorn de switching/routing amb el que funcionarà el sistema d'emmagatzematge d'imatges ha de ser 100 % compatible amb l'entorn de xarxa existent a l'Ajuntament (HP/Aruba)" Els hi traslladem la següent consulta: Hi ha cap eina propietària del fabricant HP/ARUBA en la gestió de la monitorització de la xarxa o servidors, que pugui no ser compatible amb altres fabricants? O el requeriment es limita a garantir únicament la compatibilitat amb el transport? 2- D'acord amb el requeriment: "L'adjudicatari està obligat a contractar els serveis de suport necessaris als fabricants de la solució implantada per garantir el seu servei durant la durada d'aquest manteniment." Els hi traslladem la següent consulta: El servei de suport quin abast té? Únicament HW? ¿HW i SW? 3- D'acord amb el requeriment: " "La petjada que la solució d'arxiu d'imatges descrita al document ha de tenir sobre el CPD de l'ajuntament no pot ser superior a 1 armari rack." Els hi traslladem la següent consulta: Únicament per la cabina de discos de 3,7PB o inclou l'espai de tota la resta de servidors? 16/06/2022 14:19h
1- Actualment no hi ha cap eina, però no es descarta posar-la.
S'ha de garantir la compatibilitat amb el transport ¿ connectivitat.

2- El servei de suport es bassa en el nou equipament HW i la configuració necessària que s'hagi de fer en aquest equipament.
En el moment de la implantació del software de gestió de vídeo Milestone, podria ser necessari suport puntual per a la configuració de l'equipament (connectivitats.....)

3- Tota la solució ha de tenir cabuda en un rack de màxim 42u i mides estandar d'amplada de 19" i fondària d'un rack de servidors (aprox 1 mt),.
En referència a la licitació amb codi d'expedient 46/2022 - 6960/2022, voldriem saber si els certificats a presentar de Milestone Corporate i ARUBA-HP han de tenir data anterior a la presentació de la oferta o es pot presentar en data posterior abans de l'adjudicació. 16/06/2022 14:17h
En relació amb la consulta efectuada respecte de si els certificats a presentar de Milestone Corporate i ARUBA-HP, exigits com a solvència tècnica, han de tenir data anterior a la presentació de la oferta o es pot presentar en data posterior abans de l'adjudicació, dir que, de conformitat amb el que estableix l'article 140.4 d ela Llei 9/2017 de contractes del sector públic:

"Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar a què es refereixen els apartats anteriors han de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte."
Necessitem conèixer el SLC de Milestone, doncs és necessari per tal de valorar el subministrament d'aquestes llicències. 16/06/2022 14:16h
La SLC del sistema de Gestió Milestone Corporate, és ¿ M01-C01-202-01-6C49C2 (Care Plus Inclòs)

* TEMA CPU ¿ A la pàgina 18 del PPT s'esmenta "La solució d'emmagatzematge scale-out haurà d'estar formada per nodes basats en arquitectura Intel x86, amb com a mínim un processador del tipus Intel Xeon-Silver 4210, amb un mínim de 10 nuclis per processador" Consulta 1: És acceptable poder presentar una solució d'emmagatzematge de dades en la qual els nodes utilitzen un processador d'una altra arquitectura i/o fabricant sempre i quant es compleixin els requeriments mínims de nuclis de processador i aconseguint un rendiment mínim de tota la solució de 5800MB/s (en multistream) i mínim de 750MB/s (en single stream)? * TEMA FORMAT NODE¿ A la pàgina 18-19 del PPT s'esmenta "Cada node de la solució haurà de complir els següents requeriments: (descripció dels nodes per la solució d'emmagatzematge a pàgines 18 i 19) ¿ Consulta 2: s'acceptaria una solució basada en nodes amb característiques diferents d'ocupació sempre i quan es respecti el límit de total ocupació de 1 rack? ¿ Consulta 3: s'acceptaria una solució de node de diferent ocupació en Us del rack sempre i quant compleixi els requeriments de rendiment, fiabilitat, protecció i redundància? 14/06/2022 13:58h
1- Sí, de fet hauria de posar Intelx86 o equivalent
2- Si, mentre es mantingui la ocupació màxima d'1 rack de 42u.
3- En principi la distribució dins de l'armari pot ser lliure, sempre i quan no es passi de les 42u.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya