Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA
Codi d'expedient:
01/2022
Aclariment sobre els terminis de presentació de proposicions. 13/06/2022 10:25h
En relació a les consultes rebudes sobre el termini de presentació de proposicions, donat trasllat als nostres serveis tècnics i efectuades les corresponents consultes jurídiques; resultant constatat que les respostes publicades a manera d'aclariments al perfil en cap cas no comporten tècnicament una modificació substancial de les condicions recollides en els plecs de la licitació, l'objecte ni l'abast del contracte que facin necessari ni justifiquin una ampliació del termini previst per a la presentació de les proposicions.
Als efectes de garantir tant els principis que regeixen la licitació com els terminis d'execució previstos, es considera que correspon mantenir sense ampliacions addicionals el termini de presentació de proposicions segons el que consta publicat.
El calendari previst als plecs ja inclou un marge de dies durant el període d'implementació per a poder ajustar-se a les condicions dels proveïdors o a possibles imprevistos que poguessin sorgir.
Diverses preguntes relacionades amb aspecte tècnics específics dels plecs de la present licitació. 07/06/2022 19:45h
S'adjunta document amb el resum de totes les preguntes i respostes.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya