Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Ripollet
Codi d'expedient:
2022/74

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

- Hem vist que hi ha limitació en número de pàgines per a al proposta de Projecte de divulgació ambiental i per la Proposta d'organització i desenvolupament, no son masses així que entenem que no cal arribar a posar amb molt detall cada una de les accions proposades (ni guions, ni imatges....) Es així? Especifiquem això sí el nombre d'activitats i descripció. - Es pot incloure una primera part, al marge d'aquestes pàgines, de presentació de la entitat, experiència, metodologia, altres clients....? - Als Criteris subjectes a judici de valor posa projecte de divulgació ambiental destinat a públic adult però al plec tècnic parla de diferents tipus de públics, fins i tot la xarxa d'escoles i centres escolars, entenem doncs que cal oferir activitats per a tots els públics, es així? - La puntuació del projecte de divulgació ambiental només te en compte el coneixement tècnic de dinàmiques fluvials (7 punts), el coneixement d'espècies invasores (7 punts) i la gestió sostenible dels residus (6 punts). La resta de continguts de la proposta tècnica com es valoraran? Mobilitat sostenible, transició energètica, espais agroforestals, residus, jornades de divulgació, serveis de consulta, estació meteorològica, xarxa d'escoles, jugateca, TIC....... - Els tallers i activitats poden ser a l'interior dels mòduls? Quina quantitat de sortides, tallers exteriors i tallers interiors hi ha d'haver? 04/02/2022 11:06h
- Hem vist que hi ha limitació en número de pàgines per a al proposta de Projecte de divulgació ambiental i per la Proposta d'organització i desenvolupament, no son masses així que entenem que no cal arribar a posar amb molt detall cada una de les accions proposades (ni guions, ni imatges....) Es així? Especifiquem això sí el nombre d'activitats i descripció.
Sí, efectivament, no es demanen propostes extenses. Cadascuna de les dues propostes -Proposta de projecte de divulgació ambiental i Proposta d'organització i desenvolupament- haurà de tenir un màxim de 5 pàgines DIN-A4, a una cara.
Els recursos seleccionats hauran d'ajudar a donar una idea clara de cadascuna de les propostes i del seu contingut tècnic, independent de la incorporació d'imatges o d'altres recursos que es vulguin afegir.
- Es pot incloure una primera part, al marge d'aquestes pàgines, de presentació de la entitat, experiència, metodologia, altres clients....?
A la Proposta d'organització i desenvolupament, no es podrà superar el límit permès de 5 pàgines. Malgrat que no són necessàries, tenen cabuda aquests tipus de presentacions i introduccions, però hauran d'aportar informació addicional a la descripció de l'organització, de les eines i, en general, dels recursos que es faran servir, però sempre sense superar el límit de pàgines.
- Als Criteris subjectes a judici de valor posa projecte de divulgació ambiental destinat a públic adult però al plec tècnic parla de diferents tipus de públics, fins i tot la xarxa d'escoles i centres escolars, entenem doncs que cal oferir activitats per a tots els públics, es així?
Es sol·liciten dues propostes:
La Proposta de projecte de divulgació ambiental és un exemple d'un possible projecte de divulgació ambiental, que té els objectius (sistema fluvial) i el públic (adults) fixats per tal d'afavorir la comparativa entre els diferents licitants i que servirà per valorar el tarannà dels possibles projectes que prepararà l'empresa guanyadora.
I la Proposta d'organització i desenvolupament en la que es farà menció de totes les activitats. El públic de cada projecte vindrà definit per la mateixa campanya i les necessitats d'aquesta. Serà decisió de l'empresa licitant quines actuacions es portaran a terme per assolir els objectius marcats i, per tant, a quin públic va dirigit segons els interessos i necessitats dels projectes.
En el cas de que un projecte tingui activitats que es realitzin per als centres educatius públics municipals, hauran d'estar organitzades a finals de juny per tal que els centres puguin planificar al seu torn els horaris lectius. Hauran d'acomplir els condicionants detallats a l'apartat 6 dels plecs tècnics.
- La puntuació del projecte de divulgació ambiental només te en compte el coneixement tècnic de dinàmiques fluvials (7 punts), el coneixement d'espècies invasores (7 punts) i la gestió sostenible dels residus (6 punts). La resta de continguts de la proposta tècnica com es valoraran? Mobilitat sostenible, transició energètica, espais agroforestals, residus, jornades de divulgació, serveis de consulta, estació meteorològica, xarxa d'escoles, jugateca, TIC.......
La Proposta de projecte de divulgació ambiental és un exemple d'un possible projecte de divulgació ambiental que té com a contingut un dels sis temes proposats als plecs tècnics, concretament, els sistemes fluvials.
La resta de continguts, s'explicaran breument a la Proposta d'organització i desenvolupament.
- Els tallers i activitats poden ser a l'interior dels mòduls? Quina quantitat de sortides, tallers exteriors i tallers interiors hi ha d'haver?
Preferiblement, les activitats a desenvolupar en el present contracte es realitzaran a l'aire lliure. No obstant això l'empresa podrà treballar i podrà fer ús de les aules existents per dur a terme algun curs, classe o taller. La quantitat de tallers i/o sortides dependrà de les necessitats per assolir els objectius de cada una de les campanyes o propostes, i serà conseqüent amb la seva aposta
Pregunta 1. En el punt sobre els CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (SOBRE B), al punt 2 apartat a) s'hi indica que es valorarà amb un màxim de 7 punts "la més acurada descripció de l'organització de sortides a visitar espais naturals del municipi i la proposta de difusió de les mateixes". S'ha d'entendre que no s'ha de fer cap descripció de les altres activitats, com ara tallers i ens hem de centrar exclusivament en la descripció de les sortides a espais naturals del municipi? Pregunta 2. En el punt sobre els CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR, al punt 1 apartat c) s'hi indica que es valorarà "amb un màxim de 6 punts, la gestió sostenible dels residus". A què s'ha de fer referència? A) A la gestió sostenible dels residus que se'n faci dels produïts en el desenvolupament del projecte de divulgació ambiental? B) A incloure com s'explicarà la gestió de residus derivada de la recuperació dels espais fluvials del municipi? C) Desenvolupar un punt on es detalli com s'hauria de fer la gestió sostenible dels residus derivats de la neteja de la llera? Pregunta 3. En el punt sobre els CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR, al punt 1 apartat b) s'hi indica que es valorarà amb un màxim de 7 punts "el coneixement d'espècies invasores i el seu cicle biològic". Cal desenvolupar amb profunditat aquest apartat, més que la memòria pròpiament dita? Pregunta 4. A l'annex núm. 6, s'hi indica que cal posar el preu de l'oferta econòmica proposada per al termini de dos anys de durada del contracte. Entenem que aquesta quantitat serà el sumatori del preu de l'any 1 i de l'any 2, no? Us donem les gràcies per la vostra atenció. Si tenim més preguntes us les anirem passant. Eloi Isern 04/02/2022 11:02h
Pregunta 1. En el punt sobre els CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (SOBRE B), al punt 2 apartat a) s'hi indica que es valorarà amb un màxim de 7 punts "la més acurada descripció de l'organització de sortides a visitar espais naturals del municipi i la proposta de difusió de les mateixes". S'ha d'entendre que no s'ha de fer cap descripció de les altres activitats, com ara tallers i ens hem de centrar exclusivament en la descripció de les sortides a espais naturals del municipi?

No. A la Proposta d'organització i desenvolupament, s'han de comentar breument aquestes activitats per tal de conèixer l'organització i desenvolupament d'aquestes. Malgrat que és important centrar-se en els tres aspectes puntuables:
a).- la més acurada descripció de l'organització de sortides a visitar espais naturals del municipi i la proposta de difusió d'aquestes.
b).- la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).
c).- la més acurada descripció dels recursos humans disponibles per a la realització de les activitats i la seva preparació acadèmica.Pregunta 2. En el punt sobre els CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR, al punt 1 apartat c) s'hi indica que es valorarà "amb un màxim de 6 punts, la gestió sostenible dels residus". A què s'ha de fer referència? A) A la gestió sostenible dels residus que se'n faci dels produïts en el desenvolupament del projecte de divulgació ambiental? B) A incloure com s'explicarà la gestió de residus derivada de la recuperació dels espais fluvials del municipi? C) Desenvolupar un punt on es detalli com s'hauria de fer la gestió sostenible dels residus derivats de la neteja de la llera?

De les tres esmentades, seria l'opció B. Es refereix a la gestió sostenible dels residus derivats de la recuperació i integració dels rius en el seu entorn paisatgístic i social.

Pregunta 3. En el punt sobre els CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR, al punt 1 apartat b) s'hi indica que es valorarà amb un màxim de 7 punts "el coneixement d'espècies invasores i el seu cicle biològic". Cal desenvolupar amb profunditat aquest apartat, més que la memòria pròpiament dita?

A la Proposta de projecte de divulgació ambiental s'ha de desenvolupar breument una memòria que inclogui els tres aspectes puntuables:
a).- el contingut tècnic de la proposta i els coneixements de tècniques de bioenginyeria i dinàmiques fluvials.
b).- el coneixement d'espècies invasores i el seu cicle biològic.
c).- la gestió sostenible dels residus.

Pregunta 4. A l'annex núm. 6, s'hi indica que cal posar el preu de l'oferta econòmica proposada per al termini de dos anys de durada del contracte. Entenem que aquesta quantitat serà el sumatori del preu de l'any 1 i de l'any 2, no?

Correcte, l'oferta econòmica ha d'incloure la suma del preu proposat per als dos anys de durada del contracte.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya