Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
Codi d'expedient:
2022/2486

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, hem rebut referent a l'Expedient 2022/2486, l'acta d'adjudicació dels serveis formatius del Viver d'empreses ALTAMAR, com empresa licitadora, sol·licitaríem d'aquest ajuntament l'acta de la Mesa de Contractació formalitzada en data 13/06/2022 a efectes de revisar les valoracions dels serveis formatius del Viver Altamar, ja que no els veiem tampoc publicats en el perfil del contractant. Agraint per davant la seva disposició, rebin una cordial salutació. 19/07/2022 08:07h
Bon dia,
L'acta està publicada.
Pel que fa referència als certificats d'experiència demostrada per part del personal en contractes i formacions similars, cal entregar dins el sobre els certificats firmats o només la relació, i posteriorment en la fase d'adjudicació presentar aquests certificats? Ens trobem en que hem presentat a les administracions els certificats però no tenim retorn d'aquests signats encara. Comptaria si adjuntem l'instància electrònica? 02/06/2022 08:34h
Bon dia,

Cal presentar els certificats firmats de l'experiència demostrada per part de les persones que s'adsciuran al contracte. No n'hi ha prou amb una relació. Els certificats s'han de presentar en fase d'adjudicació perquè són criteris d'adjudicació, si no s'aporten, no es podran valorar.
Si només adjunten la instància electrònica no podrem tenir-ho en compte per valorar.
Bona tarda, tenim quatre qüestions que esperem ens puguin resoldre: 1. Relatiu als criteris d'adjudicació, a la "Millora de la formació del personal adscrit al contracte": es consideren les titulacions universitàries i els títuls de formacions professionals (FP, cicles formatius de grau superior...) cursos de més de 100 hores? 2. Relatiu als criteris d'adjudicació, a la "Millora de la formació del personal adscrit al contracte": es consideren els diplomes que certifiquen el nivell d'idioma com Certificats del marc europeu o de la Universitat de Cambridge com a cursos de més de 100 hores? 3. Relatiu als criteris d'adjudicació, a la "Millora de la formació del personal adscrit al contracte" ens trobem que molts dels certificats i diplomes dels professors no indiquen el número d'hores, però en canvi indiquen el període d'imparticació (per exemple curs 17/18) i són certificacions d'institucions oficials. Són cursos evidentment de més de 100 hores però no ve especificat en el títol expedit. Es poden entregar per a justificar la capacitació del personal adscrit al contracte i perquè es tinguin en compte a la valoració? 4. Relatiu als criteris d'adjudicació, a la "Experiència demostrada per part del personal que s'adscriurà al contracte e tasques iguals o anàlogues": si s'han impartit diversos cursos de la mateixa tipologia en dates diferents a la mateixa entitat o adiferents, compten com a cursos diferents? Per exemple: dos cursos d'ACTIC a l'Ajuntament X, comptaria com un sol curs o serien 2 punts? 27/05/2022 12:44h
Bon dia,

1. Relatiu als criteris d'adjudicació, a la "Millora de la formació del personal adscrit al contracte": es consideren les titulacions universitàries i els títols de formacions professionals (FP, cicles formatius de grau superior...) cursos de més de 100 hores?

Si, però caldrà que si al títol no consta el nombre d'hores, s'adjunti document oficial en el que es faci referència com a mínim al nombre de crèdits per tal de poder fer la conversió a hores.

2. Relatiu als criteris d'adjudicació, a la "Millora de la formació del personal adscrit al contracte": es consideren els diplomes que certifiquen el nivell d'idioma com Certificats del marc europeu o de la Universitat de Cambridge com a cursos de més de 100 hores?

No es valoraran els certificats d'idiomes i no van acompanyats de la justificació d'haver realitzat un curs de 100 hores.

3. Relatiu als criteris d'adjudicació, a la "Millora de la formació del personal adscrit al contracte" ens trobem que molts dels certificats i diplomes dels professors no indiquen el número d'hores, però en canvi indiquen el període d'imparticació (per exemple curs 17/18) i són certificacions d'institucions oficials. Són cursos evidentment de més de 100 hores però no ve especificat en el títol expedit. Es poden entregar per a justificar la capacitació del personal adscrit al contracte i perquè es tinguin en compte a la valoració?

Es podran valorar si s'acompanyen del programa oficial del curs o s'indiquen els crèdits per tal de poder comprovar la durada del curs.

4. Relatiu als criteris d'adjudicació, a la "Experiència demostrada per part del personal que s'adscriurà al contracte e tasques iguals o anàlogues": si s'han impartit diversos cursos de la mateixa tipologia en dates diferents a la mateixa entitat o adiferents, compten com a cursos diferents? Per exemple: dos cursos d'ACTIC a l'Ajuntament X, comptaria com un sol curs o serien 2 punts?

La finalitat és valorar l'experiència, per tant a més cursos més experiència. Es valoraran tants cursos com s'acreditin amb independència que tots s'hagin realitzat pel mateix Ajuntament. Així doncs, si una empresa ha fet 2 cursos informàtica per l'Ajuntament A i 3 per l'Ajuntament B obtindrà la màxima puntuació 5 punts, 1 punts per cada curs.
. Relatiu als criteris d'adjudicació, a la "Millora de la formació del personal adscrit al contracte": es consideren els diplomes que certifiquen el nivell d'idioma com Certificats del marc europeu o de la Universitat de Cambridge com a cursos de més de 100 hores?

No es valoraran els certificats d'idiomes si no van acompanyats de la justificació d'haver realitzat un curs de 100 hores.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya