Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Palafrugell
Codi d'expedient:
02/2022

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Als requisits de solvència econòmica i tècnica pels serveis d'escoles (EN) a l'apartat 2.1 del Plec de Condicions es demana un certificat de bona execució expedit per l'Administració que atorgués l'autorització. En el cas d'haver sigut adjudicatària els anys anteriors d'un servei d'escola nàutica en aquest municipi. És aquest mateix Ajuntament que haurà d'expedir aquest certificat? haurem de demanar-ho mitjançant una instància? Gràcies! 26/05/2022 10:02h
al com disposa el punt 2.1. del Plec de condicions les empreses que resultin adjudicatàries hauran d'acreditar la seva solvència mitjançant els certificats de bona execució expedits per l'Administració que atorgués l'autorització i en el cas d'haver prestat els serveis a un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.

En el cas que l'administració fos l'Ajuntament de Palafrugell poden sol·licitar el corresponent certificat a través del següent enllaç: https://seu.palafrugell.cat/tramits/proveidors/sol-licitud-de-certificat-de-bona-execucio
respecto la licitación del lote 4, campo de boyas en zona portuaria, y dado que en esta zona cada año deben realizarse trabajos de dragado, así como de adecuación de la zona de playa a fin de que sea posible la instalación del campo de boyas, querríamos confirmar si el gasto anual de estos trabajos esta incluido dentro del pago del canon anual de la oferta que deben pagar los adjudicatarios? 24/05/2022 08:26h
De acuerdo con el punto 5.1 Condiciones Generales del PPT, punto g) se establece que el montaje, mantenimiento y posterior retirada de las instalaciones así como también su limpieza y almacenamiento, irán a cargo del adjudicatario.
respecte la licitació del lot 4, Camp de boies de fondeig (platja de Llafranc) , i donat que aquest es troba en zona portuària, i atenent que aquesta zona portuària, necessita cada any uns treballs de dragatge i adecuació a fi que sigui possible la instal.lació de camp de boies, voldrien conèixer si el pagament del cànon que corresopon a l'adjudicació municipal inclou el treballs i despeses de dragatge anuals. 24/05/2022 08:25h
D'acord amb el punt 5.1 Condicions Generals del PPT, punt g) s'estableix que el muntatge, manteniment i posterior retirada de les instal.lacions així com també la seva neteja i emmagatzematge, aniran a càrrec de l'adjudicatari.
A l'annex referent als lots 6 i 13 hi ha un error de forma, ja que el preu hauria de ser unitari i no per metre quadrat. Així mateix, agrairia conèixer els càlculs fets per a la proposta del cànon referent al lot 13, ja què es tracta d'una suma altament elevada en comparació amb les altres embarcacions que ofereixen serveis similars (fins a 10 vegades més). Addicionalment, al tractar-se aquest lot d'una boia per a embarcació tradicional, es podria considerar que al igual que en altres comunitats de l'estat, estigui subjecte de subvencions amb un cost d'amarratge més reduït. D'aquesta manera es fomenta la preservació del patrimoni mariner que representa, ja que aquest tipus d'embarcacions de fusta tenen ja de per si un cost molt més elevat de manteniment. Vist que s'ha de corregir l'error de forma de l'annex 3, sol·licito que es consideri canviar l'import del cànon per tal que s'adeqüi més al servei ofert i al tipus d'embarcació. Gràcies. 23/05/2022 14:15h
Detectat l'error material de transcripció en el model de l'annex 3 s'ha procedit a la seva correcció amb la publicació del model d'Annex 3 pels lots 6 i 13 corregit.

Pel que fa a la manifestació relativa al cànon aquesta pregunta no pot ser tractada en aquest espai atès que està reservat per resoldre dubtes i preguntes relatives a la licitació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya