Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Abrera
Codi d'expedient:
391/2022
Pregunta formulada per Grupo Analiza Calidad: Al Plec de prescripcions tècniques particulars del contracte de serveis de control analític de l'aigua de consum humà d'Abrera, indica a la pàgina 3, que el límit de detecció mínim de Crom i Crom VI ha de ser de 0.1 µg/L. Aquest límit de detecció és correcte? Segons RD 140/2003, el límit de detecció ha de ser inferior a 50 µg/L. D'altra banda, al Plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte de serveis de control analític de les aigües del consum humà, a la pàgina 6, apareix una taula amb preus unitaris per anàlisi. Cal donar valors unitaris individuals per a cada anàlisi? Ja que a l'Annex I del plec tècnic, només apareixen les anàlisis de control de dipòsit, control de xarxa, complet, aixeta, radioactivitat, crom + crom VI, metalls + crom VI, THMs, duresa i clorurs. Quedo pendent de la resposta. 04/04/2022 13:53h
En resposta al primer dubte, el plec es refereix al límit de detecció (0,1 o 10%) , no al valor paramètric, que com ja diuen, segons el RD 140, per ara ha de ser inferior a 50 µg/L i a més trigar al 2036 serà de 25 µg/L.

Han de presentar tots els preus unitaris per poder valorar la realització puntual d'algun anàlisi fora dels programats per legislació.
¿Donde está el Adjunto pdf del anexo I del PPT corregido? 25/03/2022 13:55h
Heu de seleccionar la pregunta, a documents hi ha l'Annex I del PPT.
Bon dia, en el plec de prescripcions tècniques, en el anex de les analítiques , no es veu el nombre total per l¿analisis de CR VI i CR total, degut a que el codi de barres el tapa, ¿ens podrieu indicar el nombre i el punt de mostreig.? Moltes gràcies 24/03/2022 10:06h
Bon dia,
Adjuntem pdf de l'annex I del PPT.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya