Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Codi d'expedient:
119/2021 - 33030/2021
En el PCAP com a criteris tecnològics que puntuen s'indica: "Traspàs del projecte (plànols i pressupost) creat en Microstation/CAD i TCQ, a programes de tecnologia BIM (Bentley), 3 punts." La consulta és si és indispensable fer-ho amb programi Bentley, i en aquest cas que programa en concret i com el seu nivell de detall LOD 21/01/2022 15:14h
Tecnologia BIM (Bentley o format obert IFC), en LOD 300, que és la màxima que permet la informació del projecte.
El plec estableix que: Ampliació del període de garantia: Fins a 8 punts. El període de garantia mínim de les obres s'estableix en un any. S'atorgaran 2 punts per cada any de garantia de més que l'empresari ofereixi, fins a un màxim de 4 anys de garantia afegida (6 anys de garantia total). Si la màxima ampliació del període de garantia son 4 anys i el període mínim de garantia del concurs es d'1 any. El període màxim total no ha de ser 5 anys i no 6 anys com estableix el plec? 19/01/2022 11:12h
S'ha detectat un error material tipogràfic a la clàusula "J. Criteris d'adjudicació" "B)Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules"
La redacció correcta és la següent:
"CRITERIS QUALITATIUS: Fins a 8 punts
¿ Ampliació del període de garantia: Fins a 8 punts.
El període de garantia mínim de les obres s'estableix en un any.
S'atorgaran 2 punts per cada any de garantia de més que l'empresari ofereixi, fins a un màxim de 4 anys de garantia afegida (5 anys de garantia total).
* L'ampliació del període de garantia s'acreditarà mitjançant declaració responsable de l'empresari, que formarà part del contracte."
A l'obra amb expedient nº 33030/2021 es demana la classificació O23 i G63, es correcte ??? ja que la O23 son serveis i la tipologia d'aquesta obra es urbanització i/o construcció. 23/12/2021 13:08h
La classificació empressarial correcte es Grup: G; Subgrup: 6; Categoria: 3. Procedim a esmenar el Plec de Clàusules Administratives i la proposta d'inici i ho penjarem el més aviat possible.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya