Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Rubí
Codi d'expedient:
3/2022/CSOS
En el cas que fos d'honoraris, quan aquests són de subjectes privats com els acreditem quan no hi ha possibilitat que el subjecte privat signi un certificat a on apareixen els honoraris acordats? 16/05/2022 10:30h
En la clàusula 5 del PCAP es preveu que s'acreditarà la solvència tècnica o professional mitjançant la presentació en el tràmit de requeriment previ a l'adjudicació d'una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa als que són objecte del contracte en el curs dels darrers tres anys, en la que s'indiqui:

a. Les obres en les que s'ha intervingut
b. L'import dels serveis o treballs i la seva data
c. El destinatari públic o privat dels mateixos

En aquesta mateixa clàusula s'especifica que si el destinatari és un subjecte privat, junt amb la relació que s'assenyala caldrà aportar el certificat expedit per aquest subjecte privat en el que, a més de les dades anteriors, s'expressi si els treballs es van dur a bon terme. En defecte d'aquest certificat o quan les seves dades no siguin completes, es presentarà una declaració del licitador acompanyada dels documents en el seu poder que acreditin tots els extrems requerits o els que hi manquin (a mode d'exemple els documents que es poden aportar són: còpia del contracte de prestacions de serveis o el full d'encàrrec o l'assumeix de direcció més còpia de la factura. En el cas del contracte de prestacions de serveis, el full d'encàrrec i l'assumeix de direcció, ha d'estar signat pel tècnic i pel promotor).
Bon dia, en el punt 5.b s'ha d'acreditar la solvència tècnica o professional, per un import anual acumulat superior a 10.224,35¤, IVA exclòs. Aquest import fa referència als honoraris cobrats pels diferents treballs o fa referència a l'import total de l'execució de les obres? 16/05/2022 10:27h
L'import anual acumulat de solvència tècnica que cal acreditar (igual o superior a 10.224,35¤, IVA exclòs) es correspon amb serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa als que són objecte del contracte. Per a determinar que els serveis o treballs realitzats són d'igual o similar naturalesa als que constitueixen objecte del present contracte, hauran de correspondre a la següent CPV número 71247000-1 Supervisió del treballs de construcció.

Per tant, no es fa referència a l'import total de les obres sinó a l'import facturat per les tasques de Direcció Facultativa i/o Coordinació de Seguretat i Salut.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya