Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal de la Garrotxa
Codi d'expedient:
X2020003441
En el Punto 13 vemos que hay mástil pero no acometida eléctrica, y vemos que le mástil se encuentra entre los arboles imposibilitando cualquier tipo de instalación y conexión, a quien corresponde la solución de este inconveniente.? (adjunto foto). 22/10/2021 11:01h
Punt 13. Respecte al brancatge, ja es va parlar amb l'Ajuntament i en el moment de la instal·lació, a càrrec de l'Ajuntament i d'acord amb el propietari dels arbres, es tallarà les branques que obstaculitzin la incidència del sol als mòduls fotovoltaics
En otros Puntos vemos mástil pero no acometida eléctrica (o no se sabe si hay), la misma pregunta anterior, a quien corresponde la instalación y obra civil.? 22/10/2021 11:00h
El màstil sempre va a càrrec de l'ajuntament i estarà instal·lat a punt per muntar la càmera.

El muntatge dels suports i línia elèctrica (si és al cas) va a càrrec de cada municipi, no de l'adjudicatari.

En els altres punts si no hi ha escomesa és que van amb sistema autònom (placa+bateria), ja es detalla al projecte.

El que segurament hi haurà algun canvi de sistema de subministrament en algun punt, que ja es quantificarà durant l'execució de les feines.

S'ha de valorar tal com està descrit en el projecte.
Vemos que en el Punto 1, Punto 2, y Punto 12 no hay mástil y tampoco acometida eléctrica, será responsabilidad de la empresa ganadora la colocación del mástil mas obra civil.? En el proyecto se hace mención a un proyecto anterior de obra civil, se entiende con esto que cada punto tendrá su mástil y acometida eléctrica.? (adjunto fotos). 22/10/2021 11:00h
Punt 1: Encara està pendent d'instal·lació del suport, que no va en aquest punt, sinó en el pk 50+443, uns metres més avall.
S'està pendent de l'autorització del Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.

Punt 2: Encara està pendent d'instal·lació del suport, que no va en aquest punt, sinó en el pk 56+141, uns metres més avall. D'aquest nou emplaçament ja hi ha autorització.

Però l'Ajuntament els executarà a l'hora. Només és la formació de la fonamentació i col·locació del màstil.

Punt 12. S'ha desplaçat uns metres més cap al nucli de Besalú. A la cruïlla del carrer. En aquest punt ja hi ha el suport i la línia.
1- Vemos que en el Punto 1, Punto 2, y Punto 12 no hay mástil y tampoco acometida eléctrica, será responsabilidad de la empresa ganadora la colocación del mástil mas obra civil.? En el proyecto se hace mención a un proyecto anterior de obra civil, se entiende con esto que cada punto tendrá su mástil y acometida eléctrica.? (adjunto fotos). 2- En otros Puntos vemos mástil pero no acometida eléctrica (o no se sabe si hay), la misma pregunta anterior, a quien corresponde la instalación y obra civil.? 3- En el Punto 13 vemos que hay mástil pero no acometida eléctrica, y vemos que le mástil se encuentra entre los arboles imposibilitando cualquier tipo de instalación y conexión, a quien corresponde la solución de este inconveniente.? (adjunto foto). 21/10/2021 15:37h
Punt 1: Encara està pendent d'instal·lació del suport, que no va en aquest punt, sinó en el pk 50+443, uns metres més avall.
S'està pendent de l'autorització del Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.
Punt 2: Encara està pendent d'instal·lació del suport, que no va en aquest punt, sinó en el pk 56+141, uns metres més avall. D'aquest nou emplaçament ja hi ha autorització.
Però l'Ajuntament els executarà a l'hora. Només és la formació de la fonamentació i col·locació del màstil.
Punt 12. S'ha desplaçat uns metres més cap al nucli de Besalú. A la cruïlla del carrer. En aquest punt ja hi ha el suport i la línia.
Punt 13. Respecte al brancatge, ja es va parlar amb l'Ajuntament i en el moment de la instal·lació, a càrrec de l'Ajuntament i d'acord amb el propietari dels arbres, es tallarà les branques que obstaculitzin la incidència del sol als mòduls fotovoltaics.
En els altres punts si no hi ha escomesa és que van amb sistema autònom (placa+bateria), ja es detalla al projecte.
El que segurament hi haurà algun canvi de sistema de subministrament en algun punt, que ja es quantificarà durant l'execució de les feines.
S'ha de valorar tal com està descrit en el projecte.
El muntatge dels suports i línia elèctrica (si és al cas) va a càrrec de cada municipi, no de l'adjudicatari.
Referent a la licitació amb codi d'expedient X2020003441, no ens queda clar si és necessari ofertar un servidor al cloud, (amb una plataforma de gestió de matrícules pròpia). Es fa referència en varies ocasions a la Plataforma dels Mossos, això ens crea certa confusió. Hem d'entendre que la metadada generada per la càmera ALPR, ha de ser enviada a una plataforma de gestió (ofertada per part del licitador), i que aquesta l'envia posteriorment a la plataforma de mossos? 19/10/2021 11:09h
Al projecte s'indica que les imatges de les matrícules i de les càmeres d'entorn s'envien a la plataforma del Mossos. No es fa esment, ni a la memòria ni en els pressupostos, de cap plataforma aliena a la plataforma oficial del Mossos.
El que sí que es remarca és que cal fer una verificació i certificació per part d'una Entitat de Control, corresponent a que cadascuna de les càmeres de cada municipi envien correctament les imatges a la plataforma.
Buenos días, tenemos las siguientes consultas sobre la Licitación con Codi d¿expedient: X2020003441 sobre suministro, instalación y mantenimiento de servicio de trece cámaras lectoras de matrículas: - Que nivel de trafico hay? Vehículos/día o vehículos/año aprox.? - Si hace falta camión cesta para las instalaciones, quien la proporciona? - Hay mástil o farola en todos los puntos? Que tipo? - Se puede coordinar una visita técnica.? 15/10/2021 14:49h
Pregunta 1: No es disposen de dades de trànsit de vehicles. Aquesta informació es pot sol·licitar a l'administració titular de cada carretera, per si en disposa d'aquest tram o propers.
Pregunta 2: Els serveis auxiliars que es necessitin, tant per muntatge com pel posterior manteniment van a càrrec de l'adjudicatari.
Pregunta 3: En cada punt hi ha una columna o fanal d'enllumenat on fixar els equips. Quasi la gran totalitat de punts, ja hi ha el suport instal·lat, en aquests moments.
Pregunta 4: No es preveure una visita tècnica als emplaçaments. Tots són exteriors i es poden visitar lliurement.
Tenemos una duda en relación al concurso "INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DEL SERVEI DE TRETZE CÀMERES LECTORES DE MATRÍCULES MITJANÇAT UN ARRENDAMENT FINANCER ALS ACCESSOS DE DIVERSOS MUNICIPIS DE LA GARROTXA". No nos queda claro, viendo el Proyecto de implantación, si la prueba de fiabilidad que hay que realizar le corresponde hacerla a la empresa propuesta como adjudicataria, o hay que realizarla en fase de licitación. ¿Hay que presentar memoria técnica, tal y como se desprende de la lectura del proyecto de implantación? Página 65 del proyecto de implantación. 06/10/2021 13:25h
No nos queda claro, viendo el Proyecto de implantación, si la prueba de fiabilidad que hay que realizar le corresponde hacerla a la empresa propuesta como adjudicataria, o hay que realizarla en fase de licitación.
RESPOSTA: La prova de fiabilitat s'ha d'executar un cop acabada la instal·lació. Ha d'anar a càrrec de l'empresa adjudicatària i l'ha de realitzar una empresa certificadora que verificarà el compliment dels requisits demanats per Mossos d'Esquadra.


¿Hay que presentar memoria técnica, tal y como se desprende de la lectura del proyecto de implantación? Página 65 del proyecto de implantación.
RESPOSTA: La memòria tècnica - asbuild l'ha de redactar l'empresa adjudicatària un cop finalitzats els treballs. No el en moment de la licitació, sinó en l'execució.
Bon dia, volíem fer una consulta: D'acord amb la normativa reguladora de seguretat privada (Llei 5/2014, de 4 d'abril) no hem sabut veure on especifica als plecs la obligatorietat de esser empresa de seguretat per poder participar a la licitació del contracte del subministrament, instal·lació i manteniment del servei de 13 càmeres lectores de matrícules mitjançant un arrendament financer als accessos de diversos municipis de la garrotxa, mitjançant procediment obert, subjecte a regularització harmonitzada. Ens ho poden indicar? Moltes gràcies. 01/10/2021 10:38h
Bon dia, després de traslladar la vostra consulta al responsable tècnic del contracte, la resposta és la següent:

Tal i com s'indica a la clàusula 8 del PCAP (capacitat d'obrar), les empreses licitadores han de disposar d'habilitació empresarial o professional que, en aquest cas, és la que s'estableix d'acord amb la normativa reguladora de seguretat privada (Llei 5/2014, de 4 d'abril). Per tant, l'empresa ha de que ser una empresa homologada de seguretat i inscrita al registre corresponent.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya