Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractacion Publica

Eth Departament dera Vicepresidència e d'Economia e Isènda, per miei deth Conselh Consultatiu de Contractacion Administrativa, met a disposicion des organs de contractacion de Catalonha, atau coma de toti es operators economics, era Plataforma de servicis de contractacion publica.

Era Plataforma se configure coma un portau unic e complèt entara difusion dera informacion dera activitat contractuau e des perfils d'en tot contractar des organs de contractacion dera Generalitat, des entitats qu'intègren era Administracion locau en Catalonha, des universitats publiques de Catalonha e des entitats des sectors publics respectius.

Likewise, in compliment of the article 347.3 of Law 9/2017, of 8 November, of contracts of the public sector, for which the Directive of the European Parliament and of the Council 2014/23/UE and 2014/24/UE transpose to the juridical ordering Spanish, of 26 February of 2014 (LCSP), the information published in the Platform of public recruitment services of the Generalitat de Catalunya, related to the call of all biddings and results, is published, for interconnection with electronic devices of aggregation of the information, in the Platform of Procurement of the Sector Public governmental.

Així mateix, en compliment del que disposa l'article 347.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), la informació publicada en la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, relativa a la convocatòria de totes les licitacions i els seus resultats, es publica, per interconnexió amb dispositius electrònics d'agregació de la informació, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic estatal.

Fin finau, d'acòrd damb l'article 63.7 dera LCSP, eth sistèma informatic que supòrte es perfils d'en tot contractar residenciats ara Plataforma dispòse d'un dispositiu electronic que permet acreditar de manèra fefaent eth moment d'inici dera difusion publica dera informacion que s'includís e era sua integritat, en tot hèr possible era publicacion segura en Internet damb efèctes juridics.


Nòrma reguladora

- Articles 63 e 347 dera Lei 9/2017, de 8 de noveme, de contractes deth sector public.

- ORDE *VEH/172/2017, de 25 de junhsèga , of approval of the applications of the Platform of public recruitment services and of the digital Envelope.

- ORDE *ECF/457/2010, de 29 de seteme , que s'apròve entà eth l'aplicacion des servicis de subasta electronica integradi ara Plataforma de servicis de contractacion publica.

Avís legau  |  Sus eth web  |  © Generalitat de Catalunya