Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Encàrrecs


Hi ha 14 encàrrecs

ACTUALITZAR I CONVALIDAR LES CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS I TRANSFERÈNCIA DE L'APORTACIÓ PENDENT PREVISTA AL PRESSSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2022,A FAVOR DE LA FARGA GEM, S.A.
Data de publicació: 15/06/22 13:00 h
PRORROGAR DURANT L'ANY 2022, LES CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ PER LAFARGA GEM, SA, DEL SERVEI DE CONTROL DE L'ESTACIONAMENT, LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA DERIVATS DE LES ACTUACIONS EMANADES DE LA GUÀRDIA URBANA, LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELDIPÒSIT MUNICIPAL I EL COBRAMENT I LA LIQUIDACIÓ DE LES TAXES QUE ESDETERMININ EN L¿ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES DE RETIRADA DEVEHICLES DE LA VIA PÚBLICA IMMOBILITZATS PER PROCEDIMENTS MECÀNICS IDIPÒSIT O LA QUE LA SUBSTITUEIXI, EN ELS TERMES PREVISTOS A L'ACORD NÚM.U030100/00067 DE LA COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE DE 22 DEDESEMBRE DE 2016
Data de publicació: 28/01/22 11:00 h
PRORROGAR DURANT L'ANY 2022, LES CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ PER LAFARGA GEM, SA, DEL SERVEI DE CONTROL DE L'ESTACIONAMENT, LA GESTIÓ DE LACOMUNICACIÓ I ATENCIÓ PÚBLICA, I EL MANTENIMENT INTEGRAL DE LES INSTAL·LACIONS DE LES ÀREES INTEGRALS DE REGULACIÓ DE L'ESTACIONAMENT(AIRE) I DE LES ZONES D'ESTACIONAMENT AMB CONTROL HORARI DE LA CIUTAT, EN ELS TERMES PREVISTOS A L'ACORD NÚM. U030100/00066 DE LA COMISSIÓ DECOMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE DE 22 DE DESEMBRE DE 2016
Data de publicació: 28/01/22 00:00 h
CONVALIDAR LA PRÒRROGA TÀCITA MENSUAL DES DE L'1 DE GENER I ACORDAR LAPRÒRROGA DEL CONTRACTE FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2021, DELS CONTRACTESDE 36 PLACES SITUADES EN DIFERENTS APARCAMENTS, I APROVAR L'AUTORITZACIÓ,DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE LADESPESA, CORRESPONENT AL PERÍODE DE L'1 DE GENER AL 31 DE DESEMBRE DE2021, DERIVADA DELS CONTRACTES D'ARRENDAMENT DE LES REFERIDES PLACES ASATISFER A LA FARGA, GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA.
Data de publicació: 14/01/22 00:00 h
AMPLIAR L'ÀMBIT D'IMPLANTACIÓ DE LES ZONES AIRE ESTABLERT A L'ACORD NÚM.U030100/00066 DE LA COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE DE 22 DEDESEMBRE DE 2016, PER TAL D'INCLOURE EL DESPLEGAMENT DE LES ÀREES INTEGRALS DE REGULACIÓ DE L'ESTACIONAMENT (AIRE), FASE I, ALS BARRIS DECOLLBLANC, LA TORRASSA I SANTA EULÀLIA EST.
Data de publicació: 14/01/22 00:00 h
CONVALIDAR LES FACTURES PRESENTADES PER LA FARGA, GESTIÓ D'EQUIPAMENTSMUNICIPALS, SA, CORRESPONENTS ALS CONTRACTES D'ARRENDAMENT DE DIVERSESPLACES A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET , DELS EXERCICIS DE 2018,2019 I 2020.
Data de publicació: 14/01/22 00:00 h
CONVALIDAR L'ENCÀRREC AL MITJÀ PROPI "LA FARGA, GESTIÓ D'EQUIPAMENTSMUNICIPALS, SA," DURANT L'EXERCICI DE 2021 PER A LA PRESTACIÓ DE DIFERENTS SERVEIS DE COMUNICACIÓ PER A AQUESTA ADMINISTRACIÓ.
Data de publicació: 13/01/22 00:00 h
ACTUALITZAR LES CONDICIONS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE COMUNICACIÓMUNICIPALS I TRANSFERÈNCIA DE L'APORTACIÓ PENDENT PREVISTA AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2021 A FAVOR DE LA FARGA GEM, SA.
Data de publicació: 16/12/21 09:30 h
Encàrrec de gestió de les activitats de suport tècnic i operatiu corresponents a les actuacions de formació, creació i innovació de noves tecnologies i en indústries creatives en l'equipament municipal de Torre Barrina
Data de publicació: 29/11/21 13:45 h
Prorroga de l'encàrrec a La Farga Gestió d'Equipaments Municipals, SA, del servei de control de l'estacionament
Data de publicació: 29/01/21 12:35 h
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya