Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Serveis de manteniment de la ruta del Tren Petit, ruta del Ferro i el Carbó i la ruta de Breda - Riells i Viabrea

Òrgan de contractació:
Consorci de les Vies Verdes de Girona
Unitat de contractació:
PRESIDENT CONSORCI
Codi d'expedient:
287_2021
Tipus de tramitació:
Ordinària
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis de manteniment i reparació
Procediment d'adjudicació:
Obert
Projecte finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons NextGeneration EU):
No
Projecte finançat amb fons REACT-EU (Fons NextGeneration EU):
No
Compra pública d'innovació:
No

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Les actuacions a realitzar es definiran per cada ruta, i resumidament consten de les feines següents:
1.- Sega i poda dels marges de la via verda
2.- Buidat setmanal de les papereres de la ruta
3.- Recol·locació de senyals, baranes i pals o suports caiguts.
4.- Formació i manteniment de cunetes.
5.- Subministrament, estesa i compactació de sauló.
Pressupost de licitació:
97.562,72 € sense IVA 118.050,89 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Girona
Termini de presentació d'ofertes:
16/03/22 14:00 h
Observacions:
Pel caràcter de contracte reservat, només podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin la qualificació i estiguin inscrites com a Centres Especials de Treball de iniciativa social d'acord amb els requisits establerts al RD Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el text refós de la Llei general de dret de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió així com les seves normatives reglamentàries de desplegament.

Valor estimat del contracte:
195.125,44 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Sí, dos (2) anys.
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
Divisió en lots:
Nombre de lots:
3
Oferta integradora:
No
Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:
3
Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:
3
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 5.00 - Criteri: Proposta i estratègies de desenvolupament del servei
Ponderació: 10.00 - Criteri: Proposta del projecte d'inserció socio-laboral
Ponderació: 75.00 - Criteri: Oferta econòmica
Ponderació: 10.00 - Criteri: Disminució del temps de resposta a una emergència
S'accepten variants:
No
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
Si el licitador és un contractista individual o una societat professional, justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per import igual o superior al valor estimat del contracte.
Lot 1: 46.271,36 ¤
Lot 2: 138.654,08 ¤
Lot 3: 10.200,00 ¤
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Volum anual de negocis del licitador que referit a l'any de major volum de negocis dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva duració sigui inferior a un any i una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva duració és superior a un any.
Lot 1: 17.351,76 ¤
Lot 2: 51.995,28 ¤
Lot 3: 3.825,00 ¤
Observacions:
Acreditació documental:
Si l'empresari està inscrit en el registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en aquest Registre.
En cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit .
Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals aprovats i dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l'any. En el cas de què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora o contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d'acreditació del volum anual de negocis es podrà referir al període efectiu d'activitat de l'empresa. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Una relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys per l'empresa o pels directius o treballadors de l'empresa assignats al programa que es licita. El requisit mínim de solvència serà que l'import acumulat del millor any d'execució ha de ser igual o superior al 70% de la anualitat mitjana del contracte, d'acord amb els lots següents:
Lot 1: 8.097,49 ¤
Lot 2: 24.264,46 ¤
Lot 3: 1.785,00 ¤
Observacions:
Acreditació documental:
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent.
Quan el destinatari sigui un subjecte privat s'acreditaran mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.
Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens contractant, no serà necessari l'acreditació mitjançant certificat.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran de complir aquest mitjà de solvència tècnica.
Mitjà de solvència:
Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte
Descripció:
L'empresa haurà de disposar del material i maquinària necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques necessàries per realitzar el servei contractat. El material i maquinària haurà d¿estar ubicat durant la durada del contracte en municipis de la demarcació de Girona. L¿empresa haurà de disposar, en propietat o de manera subcontractada, com a mínim, del següent material:
-Tractor equipat amb un element desbrossador hidràulic muntat sobre el mateix o tractor-tallagespa.
-Motoserra i desbrossadora.
La maquinària haurà d'estar dotada de tots els elements reglamentaris de seguretat, tant per al personal que la manipuli com per als usuaris de la carretera. En tot cas haurà d'estar dotada com a mínim d'un far llampeguejant de color groc que ha d'estar en constant funcionament durant el treball de neteja.
Observacions:
Acreditació documental:
S'acreditarà mitjançant una relació del contractista on s'inclourà la indicació concreta del personal tècnic o unitats tècniques. L'acreditació de l'acompliment de la obligació s'efectuarà abans o com a màxim en el mateix acte d'aixecament de l'acta prèvia del replanteig dels treballs, mitjançant la presentació al responsable del contracte de la corresponent documentació acreditativa
Mitjà de solvència:
Instal·lacions tècniques i mesures per a garantir la qualitat
Descripció:
Disposar de les instal·lacions tècniques següents: un petit cobert o magatzem per dipositar l'estoc de pals i altres materials necessaris pel correcte desenvolupament del servei de manteniment.
Observacions:
Acreditació documental:
S'acreditarà mitjançant una declaració responsable especificant la relació concreta de les instal·lacions tècniques de que disposa.
En les unions temporals d'empreses, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva solvència, en els termes indicats en l'apartat anterior. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves integrants.
El licitador que hagi obtingut la major puntuació haurà d'acreditar la solvència a través dels mitjans establerts a la clàusula 15 dels plecs.
Centres especials d'ocupació:

Versió completa

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya