Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Servei del punt d'assessorament energètic de l'Ajuntament de Reus

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Reus
Codi d'expedient:
CONSER-0317/2021
Tipus de tramitació:
Ordinària
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis socials i de salut
Procediment d'adjudicació:
Obert
Projecte finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons NextGeneration EU):
No
Projecte finançat amb fons REACT-EU (Fons NextGeneration EU):
No
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
És objecte de la present licitació la contractació del servei d'informació a la ciutadania per a la promoció de l'eficiència energètica de les llars del municipi de Reus, mitjançant l'atenció i assessorament personalitzat a la població en general i intervenció i acompanyament a aquelles persones en situació de pobresa energètica, amb l'objectiu de contribuir a la millora de la seva qualitat de vida i complir el dret a l'accés als subministraments bàsics d'aigua, llum i gas.
Pressupost de licitació:
25.812,00 € sense IVA 31.232,52 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Reus
Termini de presentació d'ofertes:
03/03/22 23:59 h
Observacions:
HABILITACIÓ PROFESSIONAL: Els licitadors hauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació objecte del present contracte. En aquest cas serà llicenciatura o grau (A2) en Ciències Ambientals o Enginyeria (enginyeria tècnica) o similars.


Adscriuran a l'execució del contracte: 1 tècnic/a mig que haurà d'estar en possessió del títol de diplomatura universitària o haver superat el primer cicle o 180 crèdits d'una llicenciatura o grau (A2) en Ciències Ambientals o Enginyeria (enginyeria tècnica) o similars.
Valor estimat del contracte:
56.786,40 € sense IVA
Subhasta electrònica:
Contracte harmonitzat:
No
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Es podrà prorrogar anualment per un període de fins a dos anys més, per la qual cosa la durada màxima del contracte no superarà els quatre anys.
Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 30.00 - Criteri: Projecte tècnic
Ponderació: 30.00 - Criteri: Proposta econòmica
Ponderació: 20.00 - Criteri: Experiència del/la assessor energètic adscrit al contracte
Ponderació: 10.00 - Criteri: Formació addicional del personal adscrit al servei
Ponderació: 10.00 - Criteri: Innovació tecnològica
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
85312300
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
La disposició d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals.
Import mínim: Igual o superior a 150.000,00¤.
Mitjà d'acreditació: L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà d'un certificat expedit per l'assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant un document de compromís de renovació signat pel licitador.

Justificació: De conformitat amb el que disposa l'article 86 i 87 de la LCSP i l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat (Informe número 78/09, de 23 de juliol de 2010) s'ha optat per exigir l'acreditació de la solvència econòmica i financera mitjançant l'assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals perquè al poder adjudicador li interessa que «el licitador demostri que està en possessió dels mitjans, de qualsevol classe, que siguin necessaris per a executar el contracte, no que està en condicions de respondre financerament en cas que el contracte s'incompleixi», per això la pòlissa d'assegurança «no ha d'estar constituïda per a garantir només les responsabilitats en què s'incorri a conseqüència de l'execució del contracte, sinó més exactament per a assegurar la suficiència financera del professional en les seves relacions amb terceres persones, precisament per quedar garantida la seva responsabilitat respecte d'elles».

La utilització d'una pòlissa de responsabilitat civil per riscos professionals se circumscriu als professionals pròpiament dits perquè «l'exercici d'una professió, en general, no requereix l'existència d'una organització ni comptar amb uns determinats mitjans financers, sinó que pot ser exercida individualment i amb uns mitjans financers irrellevants, sense que per això hagi de veure's afectat el resultat de l'exercici professional. Per contra, per a l'exercici de les activitats mercantils pròpies dels contractes d'obres i serveis que no tinguin caràcter professional, sí que és exigible l'existència de tal organització i disposició de mitjans.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat; quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors poden indicar que es tenen en compte les proves dels serveis pertinents efectuats més de tres anys abans. Quan li ho requereixin els serveis que depenen de l'òrgan de contractació, els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s'escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l'òrgan de contractació l'autoritat competent

Mitjans d'acreditació: Relació signada pel representant legal del licitador, de treballs d'objecte similar al del contracte actual, efectuats en cadascun dels últims tres anys (2018, 2019 i 2020), que inclogui import, dates i el destinatari públic o privat d'aquests.

Una declaració responsable amb la relació dels principals serveis efectuats durant els tres últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte, indicant l'import, les dates i el destinatari públic o privat.

En cas que així li ho requereixi l'Ajuntament de Reus, el licitador també ha d'aportar els certificats emesos o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, una declaració de l'empresari acompanyada dels documents de què disposi que acreditin la realització de la prestació.

Requisit d'admissió de la solvència: Acreditar que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior a 9.034,20¤, IVA exclòs (70% del valor estimat del contracte en termes anuals).
Observacions:
Condició de solvència tècnica i professional per empreses de nova creació: Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquell que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, i aquesta no disposi de l'experiència mínima exigida anteriorment, aquesta haurà d'acreditar la solvència tècnica:
Disposar d'un/a assessor/a energètic/a amb l'experiència mínima requerida al Plec de Prescripcions Tècniques, per a l'execució de les tasques, és a dir, d'una experiència mínima de dos anys.
Mitjà de solvència:
Títols acadèmics i professionals de l'empresariat i directius, responsables de l'execució
Descripció:
Disposar d'un/a assessor/a energètic/a amb l'experiència mínima requerida al Plec de Prescripcions Tècniques, per a l'execució de les tasques, és a dir, d'una experiència mínima de dos anys.
Mitjans d'acreditació: Aportació del currículum de l'assessor/a energètic/a designat per a l'execució del contracte signat pel representant de l'empresa, on hi consti l'experiència d'acord amb l'establert al Plec de Prescripcions Tècniques.
Observacions:
També es podrà acreditar la solvència econòmica i tècnica mitjançant la inscripció al Registre Electronic d'Empreses Licitadores (RELI) i/o al Registre Oficial de Licitador i Empreses classificades del Sector Públic (ROLECE), sempre que, la informació continguda estigui actualitzada i compleixi amb els requisits mínims de solvència requerits.

La inscripció al RELI o ROLECE no eximeix a la persona licitadora de la presentació de la documentació acreditativa de la justificació de les condicions d'execució especials del contracte.

Plecs

 

Documentació

 
Informe necessitats assessorament energetic.pdf
PDF
Decret inici i aprovacio.pdf
PDF
Informe complementari PAE.pdf
PDF
Anunci de licitacio.pdf
PDF
Condicions d'execució:
D'acord amb l'establert a l'apartat M del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya