Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Contractació mixta per la renovació de l'enllumenat dels municipis de Ger i Maçanet de Cabrenys

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2021/2694
Tipus de tramitació:
Ordinària
Tipus de contracte:
Subministraments
Subtipus de contracte:
Adquisició
Procediment d'adjudicació:
Obert
Projecte finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència:
No
Projecte finançat amb fons REACT-EU:
No
Compra pública d'innovació:
No

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'objecte del contracte és la contractació mixta pel subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior.
El contracte es divideix en dos lots:
Lot 1: Ger
Lot 2: Maçanet de Cabrenys
Pressupost de licitació:
388.153,50 € sense IVA 469.665,73 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
5 anys
Àmbit geogràfic:
Girona
Termini de presentació d'ofertes:
27/09/21 14:00 h
Valor estimat del contracte:
350.000,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
Nombre de lots:
2
Oferta integradora:
No
Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:
2
Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:
1
DOUE:
Accés al DOUE - 27/08/21
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 40.00 - Criteri: Lot 1: Preu
Ponderació: 27.00 - Criteri: Lot 1: Qualitat producte ofertat
Ponderació: 15.00 - Criteri: Lot 1: Nadal
Ponderació: 6.00 - Criteri: Lot 1: Garantia
Ponderació: 40.00 - Criteri: Lot 2: Preu
Ponderació: 27.00 - Criteri: Lot 2: Qualitat producte ofertat
Ponderació: 6.00 - Criteri: Lot 2: Garantia
S'accepten variants:
No
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Volum anual de negocis del licitador que referit a l'any de major volum de negocis dels últims tres (3) anys conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte. En aquest cas correspon a una vegada i mitja a la suma dels valors de P4 i, el valor mitjà de la resta de prestacions (P1, P2 i P3) de cada lot. La solvència mínima global per a cada lot és la següent:

Import mínim:

LOTS/MUNICIPIS Volum de negocis anual "general" del contracte (P1+P2+P3+P4)
Lot 1 Ger 219.122,54 ¤
Lot 2 Maçanet de Cabrenys 243.421,22 ¤
Observacions:
Acreditació documental:

Si l'empresari està inscrit en el registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en aquest Registre .

En cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit .
Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals aprovats i dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l'any. En el cas de què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora o contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d'acreditació del volum anual de negocis es podrà referir al període efectiu d'activitat de l'empresa. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
Prestacions P1 i P4 per cada lot:

Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l¿empresa, participants del contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat, i en concret:

L¿equip haurà de disposar de les titulacions següents:
¿ 1 Enginyer tècnic o enginyer superior
¿ 1 Tècnic mig o superior amb especialitat en electricitat o electrònica
Observacions:
Acreditació documental:

S¿acreditarà mitjançant una relació del contractista on s¿inclourà la indicació concreta del personal tècnic o unitats tècniques.
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Prestacions P2, P3:

Una relació dels principals serveis executats en els últims 3 anys per l¿empresa o pels directius o treballadors de l¿empresa corresponents a la mateixa naturalesa que l¿objecte de les prestacions P2 i P3 del contracte que inclogui l¿import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. Atès que la durada prevista de les prestacions P2 i P3 és superior a l¿any l¿import acumulat del millor any d¿execució que ha de ser igual o superior al 70% de l¿anualitat mitjana d¿aquestes prestacions, d¿acord amb els lots següents

Import mínim:

LOTS/MUNICIPIS Valor anual mitjà mínim
Lot 1 Ger 11.301,68 ¤
Lot 2 Maçanet de Cabrenys 1.247,75 ¤
Observacions:
Acreditació documental:

Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent.

Quan el destinatari sigui un subjecte privat s¿acreditaran mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.

Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens contractant, no serà necessari l¿acreditació mitjançant certificat.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran d¿acreditar aquest mitjà de solvència tècnica.
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Prestació P4 ¿ Subministrament de tecnologia per a la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic i adequació de les instal·lacions del municipi amb cofinançament FEDER

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, corresponents a la mateixa naturalesa que l'objecte de la prestació P4 del contracte. Aquests serveis han d'incloure com a mínim 3 instal·lacions d'il·luminació exterior superior a 400 punts de llum.

L'import de l'any de major execució haurà de ser almenys el 70% del valor estimat de la prestació P4 obres del contracte (atès que la durada prevista és inferior a l'any) per a cada lot que es vulgui presentar i que són els següents:


LOTS/MUNICIPIS Valor de la prestació P4 del contracte
Lot 1: Ger 89.681.51 ¤
Lot 2: Maçanet de Cabrenys 112.208.82 ¤


Observacions:
Acreditació documental:

Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent.

Quan el destinatari sigui un subjecte privat s¿acreditaran mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.

Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens contractant, no serà necessari l¿acreditació mitjançant certificat.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran d¿acreditar aquest mitjà de solvència tècnica.
Mitjà de solvència:
Mostres, descripcions i fotografies dels productes subministrats
Descripció:
b) Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar.
Observacions:
Acreditació documental:

S¿aportarà el catàleg oficial publicat.
Mitjà de solvència:
Certificats de control de qualitat expedits pels instituts o serveis oficials
Descripció:
c) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat, de competència reconeguda, que acrediten la conformitat de productes perfectament detallada mitjançant referències a determinades especificacions o normes i que en concret són:

1. Marcatge CE: Declaració de conformitat i Expedient Tècnic, tant de la lluminària com dels seus components.

2. Certificat del compliment de les normes següents que siguin d'aplicació:
¿ UNE-EN 60598-1. Lluminàries. Requeriments generals i assaigs.
¿ UNE-EN 60598-2-3. Lluminàries. Requeriments particulars. Lluminàries per a l'enllumenat públic.
¿ UNE-EN 60598-2-5. Lluminàries. Requeriments particulars. Projectors.
¿ UNE-EN 62031. Mòduls LED per a l'enllumenat general. Requeriments de seguretat.
¿ UNE-EN 62471. Seguretat Fotobiològica de làmpades i aparells que utilitzen làmpades.
¿ UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de làmpada. Part 2-13: Requeriments particulars per a dispositius de control electrònics alimentats amb corrent contínua o corrent alterna per a mòduls LED.
¿ UNE-EN 62384. Dispositius de control de electrònics alimentats amb corrent contínua o corrent alterna per a mòduls LED. Requeriments de funcionament.
¿ UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a la pertorbació radioelèctrica dels equips d'il·luminació i similars.
¿ UNE-EN 61547. Equips per a enllumenat d'ús general. Requeriments d'immunitat CEM.
¿ UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3-2: Límits. Límits per les emissions de corrent harmònica (equips amb corrent d'entrada ¿ 16 A per fase)
¿ UNE-EN 61000-3-3. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3: Límits. Secció 3: Limitació de les variacions de tensió, fluctuacions de tensió i flicker en les xarxes públiques de subministrament de baixa tensió per a equips amb corrent d'entrada ¿ 16 A per fase i no subjectes a una connexió condicional.

Observacions:
Els informes que serviran per provar la solvència tècnica definitiva del producte hauran de ser emesos per entitat acreditada per l'ENAC.
Classificació empresarial:
Per la prestació P4 (obres) : Grup: I Subgrup: 1 Categoria*: 2 *La categoria 2 indicada equival a la categoria B atorgada d'acord amb el RD 1098/2001, segons el quadre d'equivalència establert a la Disposició transitòria 3a del RD 773/2015, de 28 d'agost. Per la prestació P1, P2 i P3 (serveis): Grup: P Subgrup: 1 Categoria*: 1 *La categoria 1 indicada equival a la categoria A atorgada d'acord amb el RD 1098/2001, segons el quadre d'equivalència establert a la Disposició transitòria 3a del RD 773/2015, de 28 d'agost.

Versió completa

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya