Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Expedient 4313/2021 Contractació dels serveis postals de carta certificada i carta certificada urgent, carta ordinària i carta ordinària urgent, amb destinació nacional i internacional, per a l'Ajuntament de Salou, el Patronat Municipal de Turisme de Salou i l'oficina del Jutjat de Pau.

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Salou
Codi d'expedient:
4313/2021
Tipus de tramitació:
Ordinària
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Transport de correu per via terrestre i per via aèria
Procediment d'adjudicació:
Obert
Projecte finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons NextGeneration EU):
No
Projecte finançat amb fons REACT-EU (Fons NextGeneration EU):
No
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
El servei de notificació consisteix en la recollida, admissió, classificació, tractament, curs, transport, distribució i lliurament d'aquest tipus de correspondència, de qualsevol pes, en les modalitats especificades, tant dins com fora del terme municipal i tant en territori nacional com internacional.

Les prestacions es detallen a la clàusula 3 del plec de prescripcions tècniques.
Pressupost de licitació:
261.571,06 € sense IVA 316.500,98 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Salou
Termini de presentació d'ofertes:
03/08/21 23:59 h
Observacions:
Els licitadors han de disposar de l'autorització administrativa singular per a la prestació de serveis postals inclosos en l'àmbit del Servei Postal Universal, prevista en l'article 42 de la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del Servei Postal Universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal, i estar obligatòriament inscrits en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o en el Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya, en la data final de presentació d'ofertes.
Valor estimat del contracte:
444.670,80 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Obertura de pliques (Sobre B) :
10/08/21 09:00
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Per períodes mínims mensuals fins a un màxim de dotze mensualitats, de tal forma que la durada màxima del contracte, incloses les possibles pròrrogues, no excedeixi de tres (3) anys en total. La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per l'empresa contractista, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb sis mesos d'antelació a la data de finalització del contracte.
Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 70.00 - Criteri: Criteri econòmic: els preus unitaris
Ponderació: 30.00 - Criteri: Sistema informàtic (via web) de seguiment de cada servei postal que, a part de les funcions bàsiques que preveu el PPT, permeti obtenir dades estadístiques del servei exportables en formats estàndard (csv, xml, json)
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
64112000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Requisit d'admissió: Acreditar un volum anual de negocis que referit a l'any de més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys igual o superior a
Mínim d'acreditació:
196.178,29 €
Observacions:
Mitjans d'acreditació:
¿ Certificació, nota simple o informació anàleg expedida pel Registre Mercantil u oficial que correspongui i que contingui els comptes anuals, sempre que estigui vençut el termini de presentació i es trobin dipositades; si l'últim exercici és trobés pendent de dipòsit, han de presentar-se acompanyades de la certificació de la seva aprovació per l'òrgan competent i de la seva presentació en el Registre. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
¿ Quan, per una raó vàlida, el licitador no estigui en condicions de presentar la documentació anterior, podrà acreditar la solvència econòmica pels següents mitjans alternatius: Qualsevol model oficial declarat davant l'AEAT on quedi reflectit el volum anual de negocis, com poden ser les declaracions tributàries anuals d'IVA o de l'Impost de societats.
Expressió:
Euros
Període:
Tres últims anys disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Requisit d'admissió: Acreditar com a realitzat durant l'any de més execució del període citat un import anual acumulat igual o superior a
Mínim d'acreditació:
130.785,53 €
Observacions:
Mitjans d'acreditació:
¿ Relació dels principals serveis o treballs efectuats en la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat.
¿ Quan li ho requereixin els serveis que depenen de l'òrgan de contractació, els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s'escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l'òrgan
de contractació l'autoritat competent.
Expressió:
Euros
Període:
En el curs dels tres últims anys
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'ha d'acreditar per un o diversos dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a i) de l'article 90 de la LCSP, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la lletra a), relatiu a l'execució d'un nombre
determinat de serveis.
Mitjà de solvència:
Classificació
Descripció:
Segons el que estableixen els articles 37 i 38 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques i la Disposició transitòria tercera del Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, la classificació aplicable a l'objecte del contracte atesa la correspondència entre subgrups de
classificació de serveis i codis CPV inclosos en cada subgrup de l'Annex II del RGLCAP, serà:
Grup R, subgrup 9 i categoria 1 (equivalència A).

Plecs

 

Documentació

 
Informe determinacio del preu del contracte.pdf
PDF
Informe expedient.pdf
PDF
Acord aprovacio expedient.pdf
PDF
Composicio de la mesa de contractacio.pdf
PDF
Anunci de licitacio.pdf
PDF
Condicions d'execució:
Les establertes en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques.

Tauler d'avisos

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya