Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Contracte de serveis consistent en els treballs de manteniment de les franges de protecció contra incendis a les urbanitzacions i parcel·les sense edificar del municipi de Tordera, 2021, dividit en 9 lots (Lot 7 reservat a centres especials d'ocupació d'iniciativa social i a empreses d'inserció, Disposició addicional quarta de la Llei de Contractes del Sector Públic)

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Tordera
Codi d'expedient:
2021/0011
Tipus de tramitació:
Ordinària
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Altres serveis
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No

Descripció de l'esmena:
Publicació d'enllaços
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
És objecte d'aquest contracte, promogut per la regidoria delegada de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tordera, els serveis consistents en els treballs de manteniment de les franges de protecció contra incendis a les urbanitzacions del municipi de Tordera, 2021, així com a les parcel·les sense edificar de les urbanitzacions.
El contracte està dividit en 9 lots amb una doble finalitat, d'una banda, assegurar la qualitat dels treballs, reduir el termini d'execució dels treballs de manteniment de les franges de protecció contra incendis -atès que s'han d'executar una gran quantitat d'hectàrees en un temps relativament curt, i de l'altra, facilitar l'accés de les PIME als contractes públics.
Pressupost de licitació:
250.446,70 € sense IVA 303.040,50 € IVA inclòs (21,00%)
Termini d'execució:
03/05/21 - 15/06/21
Àmbit geogràfic:
Tordera
Termini de presentació d'ofertes:
15/03/21 14:00 h
Observacions:
El lot 7 queda reservat a centres especials d'ocupació d'iniciativa social i a empreses d'inserció regulades, respectivament, en el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovada mitjançant el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, i en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que compleixin amb els requisits que estableix la normativa esmentada per tenir aquesta consideració, d'acord amb la disposició addicional quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Valor estimat del contracte:
550.981,56 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
El contracte es podrà prorrogar 1 any més, sense que la durada total del contracte superi les 2 anualitats.
Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
Divisió en lots:
Nombre de lots:
9
Oferta integradora:
No
Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:
8
Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:
1
DOUE:
Accés al DOUE - 17/02/21
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 90.00 - Criteri: Oferta econòmica (Automàtic)
Ponderació: 10.00 - Criteri: Millora relacionada amb la perspectiva de gènere (Automàtic)
S'accepten variants:
No
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels 3 últims disponibles
Mínim d'acreditació:
30.000,00 €
Observacions:
Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels 3 últims disponibles, import mínim 30.000 ¤/any (impostos inclosos)
Període:
3 últims anys
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals
Mínim d'acreditació:
150.000,00 €
Observacions:
Per acreditar cal que aporti còpia d'una pòlissa de responsabilitat civil i rebut acreditatiu d'estar al corrent de pagament. Les empreses licitadores han d'acreditar tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats dels treballs que requereixi la prestació objecte del contracte, la qual s'haurà de mantenir vigent durant l'execució del contracte i, en el seu cas, el període de garantia que s'estableixi. El límit d'indemnització mínim per aquests riscos serà del valor indicat anteriorment per sinistre, amb el benentès que aquesta quantia no actua com a límit de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat culpable.
Període:
Any en curs
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els 3 últims anys.
Mínim d'acreditació:
20.000,00 €
Observacions:
Acreditar aquest fet mitjançant l'aportació de 2 certificats de bona execució de 2 serveis en el curs dels 3 darrers anys, per import mínim per servei de 20.000 ¤/servei (sense impostos)
Període:
3 últims anys
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, participants en el contracte, especialment els encarregats del control de qualitat, per la qual cosa haurà d'acreditar com a mínim 1 persona amb coneixements i competències per actuar en l'àmbit de l'objecte del contracte.
Observacions:
Els empresaris han d'acreditar com a mínim 1 persona amb coneixements i competències del mateix àmbit competencial mitjançant, d'una banda, amb l'aportació de fotocòpies dels títols o bé certificats emesos pels col·legis professionals conforme estan col·legiats i habilitats per exercir la professió, i per altra banda, amb l'aportació d'una declaració responsable de compromís signada per l'empresari i pel personal tècnic o les unitats tècniques, tant si estan integrats en l'empresa com si no, dels quals l'empresa disposarà per a la prestació del servei.
Període:
Any en curs
Centres especials d'ocupació:

Versió completa

Plecs

 

Documentació

 
PCAP_ANNEX_1_MODEL_DEUC.zip
ZIP
PCAP_ANNEX_2_MODEL_BUSTIA_ELECTRONICA.docx
DOC
PCAP_ANNEX_3.1_MODEL_OFERTA_ECONOMICA_LOT_1.docx
DOC
PCAP_ANNEX_3.2_MODEL_OFERTA_ECONOMICA_LOT_2.docx
DOC
PCAP_ANNEX_3.3_MODEL_OFERTA_ECONOMICA_LOT_3.docx
DOC
PCAP_ANNEX_3.4_MODEL_OFERTA_ECONOMICA_LOT_4.docx
DOC
PCAP_ANNEX_3.5_MODEL_OFERTA_ECONOMICA_LOT_5.docx
DOC
PCAP_ANNEX_3.6_MODEL_OFERTA_ECONOMICA_LOT_6.docx
DOC
PCAP_ANNEX_3.7_MODEL_OFERTA_ECONOMICA_LOT_7_RESERVAT.docx
DOC
PCAP_ANNEX_3.8_MODEL_OFERTA_ECONOMICA_LOT_8.docx
DOC
PCAP_ANNEX_3.9_MODEL_OFERTA_ECONOMICA_LOT_9.docx
DOC
PPT_01-Planol Agora Parc ortografic.pdf
PDF
PPT_02-Planol Agora Parc topografic.pdf
PDF
PPT_03-Planol Cal Capita ortografic.pdf
PDF
PPT_04-Planol Cal Capita topografic.pdf
PDF
PPT_05-Planol Roca Rossa ortografic.pdf
PDF
PPT_06-Planol Roca Rossa topografic.pdf
PDF
PPT_07-Planol Can Domenech ortografic.pdf
PDF
PPT_08-Planol Can Domenech topografic.pdf
PDF
PPT_09-Planol Sant Daniel ortografic.pdf
PDF
PPT_10-Planol Sant Daniel topografic.pdf
PDF
PPT_11-Planol Tordera Parc ortografic.pdf
PDF
PPT_12-Planol Tordera Parc topografic.pdf
PDF
PPT_13-Planol Manresa Tio ortografic.pdf
PDF
PPT_14-Planol Manresa Tio topografic.pdf
PDF
PPT_15-Planol Mas Mora ortografic.pdf
PDF
PPT_16-Planol Mas Mora topografic.pdf
PDF
PPT_17-Planol Mas Reixac ortografic.pdf
PDF
PPT_18-Planol Mas Reixac topografic.pdf
PDF
PPT_19-Planol Niagara Parc ortografic.pdf
PDF
PPT_20-Planol Niagara Parc topografic.pdf
PDF
PPT_21-Planol Can Verdalet ortografic.pdf
PDF
PPT_22-Planol Can Verdalet topografic.pdf
PDF
PPT_23-Planol Terra Brava ortogrefic.pdf
PDF
PPT_24-Planol Terra Brava topografic.pdf
PDF
PPT_25-Planol Les Ferreres ortografic.pdf
PDF
PPT_26-Planol Les Ferreres topografic.pdf
PDF
PPT_27-Planol Sant Pere Riu ortografic.pdf
PDF
PPT_28-Planol Sant Pere Riu topografic.pdf
PDF
PPT_29-Planol Les Mimoses ortografic.pdf
PDF
PPT_30-Planol Les Mimoses topografic.pdf
PDF
14_Cert JGL 11-02-2021 Aprovacio exp licitacio servei franges 2021.pdf
PDF
16_Anunci de licitacio servei franges 2021_12-02-2021.pdf
PDF
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya