Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL D'ACCÉS ALS CONTENIDORS DE DEIXALLES A LA COMARCA DE LA GARROTXA

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal de la Garrotxa
Codi d'expedient:
X2020003126
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Subministraments
Subtipus de contracte:
Adquisició
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
En data 08/01 una empresa va formular una pregunta: Subcontractació (Clàusula 25.2 del PCAP)En la clàusula 25.2 del PCAP, s'indica que l'empresa contractista no pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte. En canvi, en la Memòria Justificativa de Contractació, en el seu apartat 4. Dades especifiques del contracte, lletra o) Subcontractació, s'especifica que NO existeixen treballs/tasques que no poden ser objecte de subcontractació. En primer lloc entenem que preval la possibilitat de subcontractació parcial del contracte i que no existeixen treballs o tasques crítiques que no poden subcontractar-se segons els requisits establerts a l'article 215 de la LCSP. En segon lloc, entenem que la integració de solvència amb mitjans externs (socis de la societat) no es considera com a subcontractació. La resposta donada va ser: Entre el que es preveu a la memòria i el plec de clàusules administratives particulars, sempre preval el plec de clàusules. Revisada la documentació s'observa que la memòria hi ha un error en indicar "Existeixen treballs/tasques que no poden ser objecte de subcontractació "hauria de dir "Existeixen treballs/tasques que poden ser objecte de subcontractació. Revisada la documentació obrant a l'expedient administratiu, cal realitzar una esmena. Concretament, indicar que la memòria justificativa és correcte i, per tant, la voluntat del Consell Comarcal de la Garrotxa. és que l'empresa adjudicatària pugui subcontractar treballs o tasques. Per tant, la clàusula25 del PCAP és erroni i s'esmena el mateix amb el següent contingut: Clàusula 25. Subcontractació 25.1 La contractació per l'adjudicatari de la realització parcial del contracte restarà subjecta als requisits establerts a l'article 215 de la LCSP, així com el pagament de subcontractistes i subministradors haurà d'ajustar-se al disposat al 216 de la LCSP. 25.2 L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte. 25.3 L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l'òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud d'aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. 25.4 L'empresa contractista ha de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l'execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 25.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en l'article 215 de la LCSP. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l'article 215 de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d'acreditació de l'aptitud de l'empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l'execució del contracte, les conseqüències següents: - Imposició a l'empresa contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del subcontracte 25.6 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l'empresa contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte front a l'Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral establertes en aquest plec. El coneixement que l'Administració tingui dels contractes subscrits o l'autorització que atorgui no alteren la res
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Subministrament i instal·lació d'un sistema de control d'accés als contenidors de deixalles definits pel Consell Comarcal, que inclourà:
A. Dispositius electrònics automàtics de control d'accés als contenidors de deixalles i registre d'accessos
B. Sistema de telecomunicacions per la connexió bidireccional sobre la xarxa mòbil de transmissió de dades entre els equips de control d'accés i el software de gestió i control
C. Equipament informàtic de control i gestió de dades
D. Base de dades d'usuaris i targetes d'identificació dels usuaris amb configuració dels permisos d'accés
E. Aplicacions per a dispositius mòbils
F. I tots els altres afectes a aquests serveis i subministraments principals com, per exemple, l'emmagatzematge, la formació, l'adaptació dels equips existents, etc.
Pressupost de licitació:
1.517.156,62 € sense IVA 1.835.759,51 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Garrotxa
Termini de presentació d'ofertes:
22/01/21 23:59 h
Valor estimat del contracte:
1.820.587,94 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
Obertura de pliques (Sobre B) :
03/02/21 11:00 Sala de juntes del Consell Comarcal (virtual)
Obertura de pliques (Sobre C) :
24/03/21 11:00 Sala de juntes del Consell Comarcal (vortual)
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
42961100
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Volum anual de negocis en l'àmbit al que fa referència el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, per import igual o superior a 1.137.867,47 euros.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Relació dels principals subministraments efectuats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els subministraments efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyada dels documents que es troben en el seu poder que acreditin la realització de la prestació; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
Com a mínim, cal que l¿import anual acumulat en un dels anys sigui igual o superior a 531.004,82¤.
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, dels que es disposi per a l'execució del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat. El mínim exigit és:
- 1 Cap de projecte: amb titulació universitària de màster, llicenciatura o enginyeria i amb una experiència mínima professional de 10 anys, relacionades amb les funcions objecte del contracte.
- 1 Responsable informàtic, amb titulació universitària mínima de grau de la família d¿informàtica, amb una experiència mínima de 5 anys
- 1 Responsable tècnic in situ, amb titulació mínima de cicle formatiu de grau superior o amb una experiència mínima de 5 anys, relacionades directament amb les funcions objecte del contracte.
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
Relació dels equips de control d¿accés als contenidors de deixalles amb transmissió de dades mitjançant xarxa de dades mòbil i obertura amb targeta, fabricats i instal·lats pel licitadors, els quals estiguin operatius a data 31 de desembre de 2020 i dels quals el licitador en realitzi el manteniment. La relació d¿equips s¿acreditarà mitjançant el model de document annex i s¿haurà d¿acompanyar dels certificats de bona execució firmats pels clients.
El mínim exigit és 1162 equips, equivalent al 70% de les unitats a subministrar.
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
En cas que es tracti d'una empresa de nova creació (entenent com a tal la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys) haurà d'acreditar la seva solvència tècnica mitjançant l'aportació de:
Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, dels que es disposi per a l'execució del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat. El mínim exigit és:
- 1 Cap de projecte: amb titulació universitària de màster, llicenciatura o enginyeria i amb una experiència mínima professional de 10 anys, relacionades amb les funcions objecte del contracte.
- 1 Responsable informàtic, amb titulació universitària mínima de grau de la família d'informàtica, amb una experiència mínima de 5 anys
- 1 Responsable tècnic in situ, amb titulació mínima de cicle formatiu de grau superior o amb una experiència mínima de 5 anys, relacionades directament amb les funcions objecte del contracte.

Plecs

 

Documentació

 
Memoria.pdf
PDF
ESMENA CLÀUSULA 25 PCAP.pdf
PDF
ANUNCI DE LICITACIO.docx
DOC
Condicions d'execució:
VEURE CLÀUSULA 28.2 PCAP
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya