Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Contracte mixt per la reforma del local municipal situat a la planta baixa de l'edifici del Camí Reial per a nous usos formatius de L'EINA, que inclou l'obra de rehabilitació de l'espai, els serveis de Direcció d'obres i Coordinació de seguretat i salut en els treballs d'obra i el subministrament de mobiliari i equips audiovisuals per la seva posada en funcionament

Òrgan de contractació:
Ajuntament del Vendrell
Codi d'expedient:
50/2020
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Obres
Subtipus de contracte:
Acabat d'edificis i obres
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'objecte d'aquest contracte és la reforma integral del local municipal situat a la planta baixa de l'edifici municipal ubicat al carrer Camí Reial, 13-17 del Vendrell i la dotació d'equipament i mobiliari per destinar-lo a nous usos formatius de L'EINA.

L'objecte del contracte inclou:
a) L'obra de reforma compresa en el "Projecte bàsic i executiu per la reforma interior de la planta baixa de l'edifici Camí Reial per nous espais formatius de L'EINA del Vendrell" aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia número D2020LDEC001655 de data 22 de juny de 2020, redactat per l'arquitecte, senyor Joaquim Chacopino Pla, per un import d'execució per contracte de 61.741,20 euros, IVA exclòs i aprovat de forma definitiva en data 19 d'agost de 2020.
b) Els serveis de Direcció d'obres i Coordinació de seguretat i salut en els treballs d'obra de l'apartat anterior.
c) El subministrament de mobiliari i equips de projecció audiovisual per l'adequació de l'espai als nous usos formatius.
L'objecte principal del contracte és l'obra d'adequació íntegra de l'espai municipal situat a la planta baixa de l'edifici municipal ubicat al carrer Camí Reial, 13-17 del Vendrell, que fins recentment ha estat ocupat per les oficines del SOC de la Generalitat de Catalunya, i que ara es preveu rehabilitar-lo i equipar-lo per adequar-lo per nous usos formatius.
Pressupost de licitació:
73.780,61 € sense IVA 89.274,53 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
2 anys 3 mesos
Àmbit geogràfic:
Vendrell
Termini de presentació d'ofertes:
25/01/21 14:30 h
Valor estimat del contracte:
88.536,73 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
Nombre de lots:
5
Oferta integradora:
No
Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:
5
Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:
5
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 60.00 - Criteri: Lot 1. Preu
Ponderació: 20.00 - Criteri: Lot 1. Ampliació del termini de garantia
Ponderació: 20.00 - Criteri: Lot 1. Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris de les obres auxiliars
Ponderació: 90.00 - Criteri: Lots 2 i 3. Preu
Ponderació: 10.00 - Criteri: Lots 2 i 3. Aspectes de la metodologia de treball.
Ponderació: 95.00 - Criteri: Lots 4 i 5. Preu
Ponderació: 5.00 - Criteri: Lots 4 i 5. Ampliació del termini de garantia
S'accepten variants:
No
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Per al Lot 1: Declaració sobre el volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual al valor estimat del contracte. (Un import de 74.089,44 ¤)

Criteris: Volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual al valor estimat del contracte. (Un import de 74.089,44 ¤)

Observacions:
S¿acreditarà mitjançant:
El volum anual de negocis del licitador s¿acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l¿empresari hagués de trobar-se inscrit en aquest registre, i, en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en que hagi d¿estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres de inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
Per al Lot 1: També es podrà acreditar mitjançant la presentació d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals vigent fins a la fi del termini de presentació d'ofertes juntament amb un compromís de renovació o pròrroga del mateix que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte.
Criteris:
Assegurança d'indemnització per riscos professionals per import igual o superior a 74.089,44 ¤
Riscos coberts: responsabilitat civil per riscos professionals
Observacions:
S¿acreditarà mitjançant:
Certificat emès per l¿asseguradora on figuraran els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l¿assegurança. També caldrà presentar el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l¿assegurança, si escau.

Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Per als Lots 2 i 3: Declaració sobre el volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual al valor estimat del contracte. (Un import de 3.312,86 ¤ per al Lot 2; i un import de 1.237,66 ¤ per al Lot 3).

Criteris:
Import igual al valor estimat del contracte dels lots als que es presenta (Un import de 3.312,86 ¤ per al Lot 2; i un import de 1.237,66 ¤ per al Lot 3).
Observacions:
S¿acreditarà mitjançant:
El volum anual de negocis del licitador s¿acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l¿empresari hagués de trobar-se inscrit en aquest registre, i, en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en que hagi d¿estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres de inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
Per als Lots 2 i 3: Acreditació de tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, vigent fins la finalització del termini de presentació d'ofertes per un import igual o superior als següents, així com aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la cobertura durant tota l'execució del contracte.

Criteris:
Assegurança d'indemnització per riscos professionals per import igual o superior a:
Lot 2. Serveis de Direcció de les obres: 3.312,86 ¤
Lot 3. Serveis de Coordinació de seguretat i salut: 1.237,66 ¤
Riscos coberts: riscos professionals.
Observacions:
S¿acreditarà mitjançant:
Certificat que haurà de ser emès per l¿asseguradora on figuraran els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l¿assegurança. També caldrà presentar el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l¿assegurança, si escau.
Descripció:
Per als Lots 4 i 5: Declaració sobre el volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual al valor estimat del contracte. (Un import de 7.913,89 ¤ per al Lot 4; i un import de 1.982,88 ¤, per al Lot 5)

Criteris: Volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual al valor estimat del contracte. (Un import de 7.913,89 ¤ per al Lot 4; i un import de 1.982,88 ¤, per al Lot 5)
Observacions:
S'acreditarà mitjançant:
El volum anual de negocis del licitador s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari hagués de trobar-se inscrit en aquest registre, i, en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres de inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Per al Lot 1: Relació de les principals obres o treballs realitzats en els últims cinc anys del mateix tipus o naturalesa a què correspon l'objecte del contracte, avalats per certificats de bona execució.
Criteris:
Relació de les obres executades en el curs dels tres últims anys, que siguin d'aquest grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte o del grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l'import anual dels quals acumulat l'any de major execució sigui igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte, avalada per certificats de bona execució.
Observacions:
S'acreditarà mitjançant:
Certificats de bona execució. Els certificats de bona execució indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme.
Mitjà de solvència:
Títols acadèmics i professionals de l'empresariat i directius, responsables de l'execució
Descripció:
Per al Lot 1: Titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en particular, del responsable de les obres així com dels tècnics encarregats directament de la mateixa, sempre que no s'avaluïn com un criteri d'adjudicació. Aquest criteri de solvència tècnica només és exigible per les empreses de nova creació que no puguin acreditar la seva solvència tècnica d'acord amb el criteri de la lletra a) d'aquest apartat.
Criteris:
Títols acadèmics i professionals del cap d'obra: haurà de disposar d'una de les següents titulacions: Arquitectura, Arquitectura tècnica, Enginyeria, Enginyeria Tècnica o estudis de formació professional superior en organització i control d'obres de construcció o titulacions equivalents.
Observacions:
S¿acreditarà mitjançant:
Aquest requisit de solvència s¿acreditarà presentant el Títol acadèmic corresponent (grau, màster, llicenciatura, diplomatura o titulació de formació professional) en l¿àmbit de l¿arquitectura, l¿enginyeria o la família de formació professional d¿edificació i obra civil.
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
Per als Lots 2 i 3: Declaració del personal tècnic del qual es disposa per a l'execució del contracte.
Per garantir la màxima eficiència, control i coordinació dels serveis objecte d'aquest contracte, l'empresa adjudicatària haurà d'acreditar i disposar, com a mínim, del següent professional:

Lot 2: Serveis de Direcció de les obres.
Un arquitecte tècnic, enginyer de l'edificació o arquitecte que serà el responsable de la Direcció d'obres dels treballs d'obra contemplats al projecte executiu el "Projecte bàsic i executiu per la reforma interior de la planta baixa de l'edifici Camí Reial per nous espais formatius de L'EINA del Vendrell", aprovat de forma definitiva en data 19 d'agost de 2020. Aquest requisit de solvència s'acreditarà presentant el Títol acadèmic corresponent (grau, màster, llicenciatura o diplomatura). També serà necessari acreditar la seva incorporació o habilitació al Col¿legi Oficial corresponent mitjançant la presentació del Certificat de col¿legiació.

Lot 3: Serveis de Coordinació de seguretat i salut
Un enginyer, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, enginyer de l'edificació o arquitecte que serà el responsable de la coordinació de seguretat i salut dels dels treballs d'obra contemplats al "Projecte bàsic i executiu per la reforma interior de la planta baixa de l'edifici Camí Reial per nous espais formatius de L'EINA del Vendrell", aprovat de forma definitiva en data 19 d'agost de 2020. Aquest requisit de solvència s'acreditarà presentant el Títol acadèmic corresponent (grau, master, llicenciatura o diplomatura). També serà necessari acreditar la seva incorporació o habilitació al Col¿legi Oficial corresponent mitjançant la presentació del Certificat de col¿legiació.

Descripció:
Per als Lots 4 i 5: Relació dels principals subministraments realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de com a màxim, els tres últims anys, en què s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.

Criteris:
L'import anual que l'empresari haurà d'acreditar com a executat durant l'any de major execució del període citat, en subministraments d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte serà igual o superior al 70% de l'anualitat mitja del contracte (Un import de 5.539,72 ¤, per al Lot 4 i un import de 1.388,02 ¤, per al Lot 5), prenent com a criteri de correspondència la igualtat entre els dos primers dígits dels respectius codis CPV.
Observacions:
S'acreditarà mitjançant:
Aquests imports s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest.
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
Per als Lots 4 i 5: Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar, l'autenticitat dels quals pugui certificar-se a petició de l'entitat contractant. (Lot 4: mobiliari; i Lot 5: equips de projecció audiovisual). Aquest criteri de solvència tècnica només és exigible per les empreses de nova creació que no puguin acreditar la seva solvència tècnica d'acord amb el criteri de la lletra a) d'aquest apartat.

Criteris:
Aportació de descripcions i fotografies dels productes a subministrar relacionats al Plec de Prescripcions Tècniques, per tal de valorar que els productes a subministrar s'ajusten a les característiques tècniques requerides. (Lot 4: mobiliari; i Lot 5: equips de projecció audiovisual).

Observacions:
S'acreditarà mitjançant:
Les corresponents fotografies dels vehicles a subministrar acompanyades de la documentació descriptiva de les seves característiques tècniques. (Lot 4: mobiliari; i Lot 5: equips de projecció audiovisual)

Versió completa

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya