Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE PUIGCERDÀ

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Puigcerdà
Codi d'expedient:
2509/2019
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis de clavegueram i eliminació de deixalles: serveis de sanejament i serveis similars
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA VIARIA DEL MUNICIPI DE PUIGCERDÀ.

La licitació per la contractació dels serveis públics de recollida, transport de residus sòlids urbans i neteja viària del municipi de Puigcerdà. En concret, els serveis continguts en el següent plec són els que es relacionen a continuació:
¿ Servei de recollida i transport de les fraccions rebuig i matèria orgànica, dels residus municipals amb sistema de recollida de càrrega posterior amb contenidor d'accés obert a la via pública.
¿ Servei de recollida i transport de les fraccions de paper i cartró i envasos lleugers i vidre, dels residus municipals amb sistema de recollida de càrrega superior amb grua, i contenidor d'accés obert a la via pública.
¿ Servei de recollida domiciliària de les fraccions orgànica, paper/cartró i envasos lleugers, específica pels grans generadors (comerç, restauració i altres activitats econòmiques situades al nucli urbà que generin residus assimilables a urbans).
¿ Servei de recollida de voluminosos.
¿ Servei de recollida d'actes i esdeveniments festius.
¿ Recollida d'abocaments incontrolats.
¿ Manteniment, retirada de neu i neteja d'àrees i contenidors.
¿ Neteja viària mecànica i manual.
¿ Altres serveis complementaris relacionats directament amb els residus urbans.
¿ Gestió de la informació i millora continuada del servei: incidències, manteniment i neteja d'equips i instal·lacions, control en l'execució del contracte, generació dels indicadors de control, auditories internes del servei, etc.
¿ Servei d'acompanyament al ciutadà: educació, informació ambiental, sensibilització, formació als grans generadors.
Pressupost de licitació:
5.867.906,37 € sense IVA 6.454.697,00 € IVA inclòs (10,00%)
Durada del contracte:
6 anys
Àmbit geogràfic:
Puigcerdà
Termini de presentació d'ofertes:
03/03/21 15:00 h
Observacions:
El contracte definit està subjecte a regulació harmonitzada perquè el seu valor estimat, impost sobre el valor afegit exclòs, és igual o superior a 221.000 euros.
Valor estimat del contracte:
9.030.122,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
Obertura de pliques (Sobre C - Ofertes d'altres criteris quantificables mitjançant Judici de valor) :
08/03/21 12:00 Ajuntament de Puigcerdà, Sala de Plens
Obertura de pliques (Sobre B amb criteris avaluables objectivament- ofertes econòmia i d'altres criteris avaluables automàticament) :
22/03/21 12:00 Ajuntament de Puigcerdà. Sala de Plens
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
En cas que el titular del servei, l'Ajuntament, valori de forma satisfactòria l'execució dels serveis, així com la documentació que se'n deriva, es podrà prorrogar un any el contracte, i com a màxim dues vegades, previ informe tècnic justificatiu. En aquest cas la prorroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresa contractista, sempre que es preavisi amb, al menys, dos mesos d'antelació a l'acabament de la durada del contracte o de la prorroga anterior. Les prorrogues NO es produiran en cap cas per acord tàcit de les parts. Excepcionalment es pdorà prorrogar el contracte per un termini màxim de 9 mesos més d'acord amb les condicions i circumstàncies previstes a l'article 29.4 de la LCSP.
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
DOUE:
Accés al DOUE - 21/08/20
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 1.00 - Criteri: S'estableixen 9 Criteris Valoració automàtica, definits als Plecs de Clàusules Administratives particulars (Ponderació total fins a 210 punts)
Ponderació: 1.00 - Criteri: S'estableixen 12 Criteris Valoració sotmesos a Judici de Valor, definits als Plecs de làusules Administratives Particulars (Ponderació total fins a 140 punts)
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
90511300
Garantia provisional:
58.679,06 €
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat d'aquests. Els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents obrants en poder d'aquest que acreditin la realització de la prestació
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per import igual o superior a (500.000) cinc centS mil euros, que cobreixi almenys següents riscos professionals: recollida de residus municipals, neteja de la via pública, amb un termini mínim de vigència de cinc anys (o data de venciment).
Mitjà de solvència:
Patrimoni nét
Descripció:
Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l'últim exercici econòmic pel qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals per import igual o superior a 350.000 euros (La ràtio entre actiu i passiu podrà tenir-se en compte si el poder adjudicador especifica en els plecs de la contractació els mètodes i els criteris que s'utilitzaran per valorar aquesta dada. Aquests mètodes i els criteris hauran de ser transparents, objectius i no discriminatoris).

Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que inclogui l'àmbit precís del contracte, import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats de la planificació, del control tècnic del servei, i del control de qualitat.
Mitjà de solvència:
Títols acadèmics i professionals de l'empresariat i directius, responsables de l'execució
Descripció:
Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte.
Mitjà de solvència:
Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte
Descripció:
Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent de la seva experiència i formació.

Plecs

 

Documentació

 

Tauler d'avisos

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya