Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Redacció de continguts, disseny gràfic i fotografies i produccions audiovisuals

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2020/2301
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Altres serveis
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No

Descripció de l'esmena:
Obertura de pliques
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'objecte de la licitació és la contractació dels serveis que formen part del projecte museogràfic de renovació del Museu del Suro de Palafrugell i que són els següents:
1. Servei de redacció de continguts.
Creació i redacció de continguts i locucions per a 12 audiovisuals, 4 interactius, audioguies, infografies i altres materials gràfics.
2.Servei de disseny gràfic i fotografies
Disseny gràfic per a infografies i altre material gràfic. Realització de fotografies per a elements de la exposició.
3.Servei de produccions audiovisuals.
Producció de 12 audiovisuals, 4 interactius, amb les locucions corresponents en 4 idiomes i la locució per a les audioguies en 4 idiomes
Pressupost de licitació:
161.396,07 € sense IVA 195.289,24 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
4 mesos
Àmbit geogràfic:
Palafrugell
Termini de presentació d'ofertes:
15/07/20 14:00 h
Valor estimat del contracte:
161.396,07 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Obertura de pliques (Criteris automàtics) :
02/10/20 13:30
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
Nombre de lots:
3
Oferta integradora:
No
Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:
1
Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:
1
DOUE:
Accés al DOUE - 03/07/20
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 45.00 - Criteri: Lot 1. Judici valor- memòria
Ponderació: 35.00 - Criteri: Lot 1. Automàtics- Preu
Ponderació: 14.00 - Criteri: Lot 1. Automàtics- Experiència
Ponderació: 6.00 - Criteri: Lot 1. Automàtics- Formació
Ponderació: 40.00 - Criteri: Lot 2. Judici valor- Book
Ponderació: 5.00 - Criteri: Lot 2. Judici valor- memòria
Ponderació: 40.00 - Criteri: Lot 2. Automàtics- Preu
Ponderació: 15.00 - Criteri: Lot 2. Automàtics- Formació
Ponderació: 40.00 - Criteri: Lot 3. Judici valor- audiovisual
Ponderació: 6.00 - Criteri: Lot 3. Judici valor- memòria
Ponderació: 40.00 - Criteri: Lot 3. Automàtics- PReu
Ponderació: 6.00 - Criteri: Lot 3. Experiència
Ponderació: 8.00 - Criteri: Lot 3. Formació
S'accepten variants:
No
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
a) Volum anual de negocis del licitador que referit a l'any de major volum de negocis dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte, d'acord amb els lots següents:

Import mínim:

Lots Preu
Lot 1 Redacció de continguts 31.501,49 ¤
Lot 2. Disseny gràfic i fotografies 16.473,75 ¤
Lot 3. Audiovisuals 194.118,87 ¤
Observacions:
Acreditació documental:

Si l'empresari està inscrit en el registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en aquest Registre .

En cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit .

Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals aprovats i dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l¿any. En el cas de què la data de creació o d¿inici de les activitats de l¿empresa licitadora o contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d¿acreditació del volum anual de negocis es podrà referir al període efectiu d¿activitat de l¿empresa. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
b) Si el licitador és un contractista individual o una societat professional, justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per import igual o superior al valor estimat del contracte, d'acord amb els lots següents:

Import mínim:

Lots Preu
Lot 1 Redacció de continguts 21.000,99 ¤
Lot 2. Disseny gràfic i fotografies 10.982,50 ¤
Lot 3. Audiovisuals 129.412,58 ¤
Observacions:
Acreditació documental:

Caldrà aportar el certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui procedent
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Lot 1. a) Una relació dels principals serveis realitzats en els últims cinc anys que inclogui l'import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. El període s'amplia a cinc anys perquè es considera necessari garantir un nivell adequat de competència. L'import anual acumulat de l'any de més execució haurà de ser igual o superior el 70% del valor estimat del contracte
Mínim d'acreditació:
14.700,69 €
Observacions:
Acreditació documental:
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent.
Quan el destinatari sigui un subjecte privat s'acreditaran mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.
Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens contractant, no serà necessari l'acreditació mitjançant certificat.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran d'acreditar aquest mitjà de solvència tècnica.
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
Lot 1. b) Indicació del personal tècnic participants del contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat, i en concret:
El licitador haurà de presentar el següent equip de treball, amb un mínim de 3 persones i format, com a mínim, per professionals especialitzats en els següents camps de coneixement:
-Interpretació del patrimoni cultural i natural
-Divulgació mediambiental
-Divulgació científica i tècnica
-Divulgació històrica
-Correcció de textos en català
Es nomenarà alguna d'aquestes persones com a responsable de l'equip. Aquesta persona serà la responsable davant l'Administració.

Observacions:
Acreditació documental:

S'acreditarà mitjançant una relació del contractista on s'inclourà la indicació concreta del personal tècnic.
Mitjà de solvència:
Títols acadèmics i professionals de l'empresariat i directius, responsables de l'execució
Descripció:
Lot 1. c) Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en particular, del responsable de l'execució del contracte així com dels tècnics encarregats directament de les mateixes, sempre que no s'avaluïn com un criteri d'adjudicació i en concret:
-Els membres de l'equip hauran de posseir titulació de grau universitari, postgrau, màster o doctorat en àmbits relacionats amb l'objecte del contracte: les humanitats, la cultura, les ciències socials, l'educació, la comunicació, les ciències naturals i ambientals o la tecnologia, o equivalents; així com en la correcció de textos en català.
Les persones que formin l'equip tindran diferents titulacions acadèmiques, de manera que es complementin per a formar un equip que pugui abastar els diferents camps de coneixement requerits.
Observacions:
Acreditació documental:

S'acreditarà mitjançant còpia dels seus títols o acreditacions acadèmiques o professionals exigides
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Lot 2. a) Una relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys que inclogui l'import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. L'import anual acumulat de l'any de més execució haurà de ser igual o superior el 70% del valor estimat del contracte
Mínim d'acreditació:
7.687,75 €
Observacions:
Acreditació documental:
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent.
Quan el destinatari sigui un subjecte privat s'acreditaran mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.

Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens contractant, no serà necessari l'acreditació mitjançant certificat.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran d'acreditar aquest mitjà de solvència tècnica.
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
Lot 2. b) Indicació del personal tècnic participants del contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat, i en concret:
-El licitador haurà de presentar el següent equip de treball, de com a mínim 1 persona, especialitzat en els camps següents:
-Dissenyador gràfic, que serà el responsable de l'equip
-Fotògraf
Observacions:
Acreditació documental:
S'acreditarà mitjançant una relació del contractista on s'inclourà la indicació concreta del personal tècnic o unitats tècniques
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Lot 3. a)Una relació dels principals serveis realitzats en els últims cinc anys que inclogui l'import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. El període s'amplia a cinc anys perquè es considera necessari garantir un nivell adequat de competència. L'import anual acumulat de l'any de més execució haurà de ser igual o superior el 70% del valor estimat del contracte
Mínim d'acreditació:
90.588,81 €
Observacions:
Acreditació documental:
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent.

Quan el destinatari sigui un subjecte privat s'acreditaran mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.

Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens contractant, no serà necessari l'acreditació mitjançant certificat.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran d'acreditar aquest mitjà de solvència tècnica.
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
Lot 3. b)Indicació del personal tècnic participants del contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat, i en concret:

1. El licitador haurà de presentar el següent equip de treball:
o Equip format per un mínim de 3 persones amb formació o experiència en el camp de la producció audiovisual o la comunicació audiovisual.
o A més, equip de professionals per a gravació de locucions amb la dicció correcta en cada idioma requerit (català, castellà, francès, anglès).
Observacions:
Acreditació documental:
S'acreditarà mitjançant una relació del contractista on s'inclourà la indicació concreta del personal tècnic o unitats tècniques.

Versió completa

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya