Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Servei de pintat i repintat de la senyalització viària horitzontal de la ciutat de Reus

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Reus
Codi d'expedient:
S-0102/2020
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis de manteniment i reparació
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
Obertura de pliques
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
La present licitació té per objecte la prestació del servei de realització de les tasques següents: treballs d'aplicació de pintura als carrers de la ciutat de Reus, treballs de neteja i conservació de la senyalització horitzontal, treballs de premarcatge de les zones indicades pel departament responsable del contracte, trasllat del material i del personal necessari per a dur a terme les tasques assignades anteriorment, en cadascun dels indrets a treballar de la ciutat.

Contracte reservat:
Es reserva la contractació d'aquest servei a empreses considerades Centres especials de treball d'iniciativa social, que tinguin Unitats de Suport d'Ajudes Personals i Socials als Treballadors, i que no tinguin ànim de lucre, de conformitat amb la legislació vigent, i a l'empara de la Disposició Addicional quarta de la LCSP.
Pressupost de licitació:
159.504,14 € sense IVA 193.000,00 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Reus
Termini de presentació d'ofertes:
07/09/20 23:59 h
Observacions:
CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ: De conformitat amb l'apartat M del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars.
SOBRE DIGITAL 2.0: L'oferta s'ha de presentar en format electrònic a través de la plataforma Sobre Digital 2.0.
SUBROGACIÓ DE PERSONAL:L'empresa adjudicatària de la present licitació haurà de donar compliment a la subrogació de personal d'acord amb els termes previstos en l'article 39 del Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya, aprovat per resolució RESOLUCIÓ TSF/2364/2016, de 4 d'octubre, (DOGC núm. 7234, de data 26 d'octubre de 2016 - Codi de conveni núm. 79000805011995).
Valor estimat del contracte:
701.818,19 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
Obertura de pliques (Sobre B) :
22/09/20 12:00
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Aquest contracte es podrà prorrogar anualment fins a dues (2) anualitats més. La durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no podrà excedir els quatre (4) anys.
Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
DOUE:
Accés al DOUE - 12/08/20
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 65.00 - Criteri: a) Oferta econòmica
Ponderació: 10.00 - Criteri: b) Millor preu per serveis extraordinaris en cas que s'hagin d'ampliar excepcionalment l'horari de treball
Ponderació: 5.00 - Criteri: c) Millores que ofereixi el licitador en l'execució del contracte que no repercuteixen en un major cost per l'Ajuntament
Ponderació: 20.00 - Criteri: a) Metodologia i organització dels treballs
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
50230000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Referit a l'any de major número de negoci dels tres últims conclosos, en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari. Es considera suficient solvència tenir un volum de negoci anual igual o superior a 238.000,00 euros.

El volum anual de negocis serà acreditat mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis, mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Mínim d'acreditació:
238.000,00 €
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
Per riscos professionals vigent fins a la finalització del termini de presentació d'ofertes, per import de cobertura no inferior a 300.000,00 euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima, així com aportar el compromís vinculant de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte.
Aquest requisit s'entendrà complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicataris, de l'assegurança exigida. Aquest compromís s'haurà de fer efectiu dins del termini dels deu dies hàbils al que es refereix l'article 150 de la LCSP (requeriment previ a l'adjudicació).
L'acreditació d'aquest requisit es farà mitjançant certificat emès per la companyia asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en que procedeixi.
Mínim d'acreditació:
300.000,00 €
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Relació dels principals serveis o d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte, realitzats en els últims tres anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyat dels documents que disposi que acreditin la realització de la prestació; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
Es considera suficient si l'import acumulat de l'any de major execució és igual o superior a 175.000,00 euros.
Mínim d'acreditació:
175.000,00 €
Centres especials d'ocupació:

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya