Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Assitència sanitària del personal de l'Ajuntament de Reus i Organismes Autònoms

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Reus
Codi d'expedient:
CONSER-0237/2020
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Privat d'Administració Pública
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
PUBLICACIÓ ANUNCI LICITACIÓ DOUE
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'objecte del contracte és la contractació per part de l'Ajuntament de Reus d'una pòlissa d'assistència sanitària, hospitalària i quirúrgica per al personal de l'Ajuntament de Reus i dels Organismes Autònoms dependents, entenent com a personal de l'Ajuntament de Reus als funcionaris en actiu, de carrera o interins, personal laboral (amb excepció dels contractats de manera temporal per convenis amb altres organismes públics), personal eventual, membres de la Corporació i personal directiu, així com familiars fins al segon grau de parentiu i amb el límit dels 65 anys (a excepció dels titulars directes que allarguin la seva jubilació fins als 70 anys).
Pressupost de licitació:
594.000,00 € sense IVA 594.000,00 € IVA inclòs (0,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Reus
Termini de presentació d'ofertes:
02/10/20 23:59 h
Observacions:
A.L'oferta econòmica es realitzarà en base a un preu unitari, el màxim del qual és de 55 euros mensuals, exempt d'IVA, per a cada beneficiari.
El desglòs del pressupost base de licitació és el següent: 900 persones assegurades potencials X 55¤ mensuals/persona assegurada X 12 mesos durada.
B.De conformitat amb l'article 117.2 i la Disposició addicional tercera, apartat segon, de la LCSP, es tracta d'una contractació de tramitació anticipada per la qual cosa l'execució del contracte resta condicionada a l'existència de crèdit adient i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici pressupostari corresponent.
C.Per poder prendre part en aquest licitació les empreses licitadores hauran d'estar inscrites en el Registre Públic d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores, ram Malalties, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d'assumptes econòmics i transformació digital.
Valor estimat del contracte:
2.613.600,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Aquest contracte es podrà prorrogar anualment fins a dues (2) anualitats més. La durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no podrà excedir els quatre (4) anys.
Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
DOUE:
Accés al DOUE - 04/09/20
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 50.00 - Criteri: Millor oferta econòmica en relació a la prima mensual del contracte per beneficiari
Ponderació: 12.00 - Criteri: Reducció dels terminis de carència contemplats en el Plec de prescripcions tècniques
Ponderació: 3.00 - Criteri: Reducció de termini de carència per a incorporació de nous beneficiaris, en concret l'assistència a parts
Ponderació: 20.00 - Criteri: Ampliació de la cobertura del catàleg de prestacions
Ponderació: 15.00 - Criteri: Ampliació de la xarxa assistencial
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
66512200
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al es refereix el contracte, per import igual o superior a 891.000,00 ¤ referit a l'any de major volum de negoci dels tres darrers disponibles.

S'acreditarà per mitjà dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en que ha d'estar inscrit.
Mínim d'acreditació:
891.000,00 €
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per un import no inferior a 594.000,00 ¤ que s'haurà de mantenir durant la vigència del contracte.

S'haurà d'aportar certificat de l'assegurança per riscos professionals, vigent fins a la fi del termini de presentació d'ofertes, per un import igual o superior a l' indicat anteriorment, amb l'aportació, a més, del compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte. Aquest requisit s'entén complert pel licitador o candidat que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils a què es refereix l'apartat 2 de l'article 150 d'aquesta Llei.
Mínim d'acreditació:
594.000,00 €
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Una relació dels principals serveis o treballs, d'igual o similar naturalesa als que constitueixen l'objecte del contracte, realitzats en els últims 3 anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyat dels documents dels que disposi per acreditar la realització de la prestació o servei.

Almenys l'import anual acumulat en l'any de major execució del període citat haurà de ser de igual o superior al 70 per cent de l'anualitat mitjana del contracte.

Plecs

 

Documentació

 
Informe_de_necessitats_licitacio_assistencia_sanitaria.pdf
PDF
Decret_2020011604 aprovació plec.pdf
PDF
Anunci de licitació.pdf
PDF
Condicions d'execució:
Descrites a l'apartat M del quadre de característiques del contracte que consta al plec de clàusules administratives particulars.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya