Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Servei d'acompanyament pel transport escolar a la comarca del Bages

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Bages
Codi d'expedient:
CS 59/20
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Altres serveis
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Prestació del servei d'acompanyant del transport escolar en totes les seves modalitats: vehicles de fins a 55 places exclusiu de transport escolar, servei de transport públic regular de viatgers amb reserva de places i transport d'alumnat d'educació especial en vehicles de fins a 9 places, vehicles de transport adaptat i vehicles de fins a 55 places. Es tracta d'un servei de monitoratge d'atenció a l'alumnat usuari dels serveis de transport d'acord a les línies que es relacionen en les fitxes d'itinerari annexes al Plec de prescripcions tècniques (PPT). El servei va adreçat a l'alumnat de primària, secundària i educació especial de la comarca del Bages.
Aquest servei, en alguns casos, és complementari i de suport als serveis socials d'atenció especialitzada per tal d'oferir, a persones adultes amb necessitats especials, un transport adaptat al seu grau de necessitat facilitant-los la possibilitat d'accedir a institucions que permetin garantir la seva integració social.
Pressupost de licitació:
475.322,58 € sense IVA 522.854,83 € IVA inclòs (10,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Bages
Termini de presentació d'ofertes:
10/07/20 14:00 h
Observacions:
El pressupost de licitació correspon al curs escolar 2020/2021.
Valor estimat del contracte:
950.645,16 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
Obertura de pliques (Sobre B) :
17/07/20 11:00
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
Nombre de lots:
2
Oferta integradora:
No
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 45.00 - Criteri: Millora en el preu de licitació
Ponderació: 35.00 - Criteri: Millora en la informació i la comunicació a través d'un sistema telemàtic
Ponderació: 10.00 - Criteri: Acompanyant extra per donar suport a l'alumnat amb NNEE usuari del transport escolar
Ponderació: 10.00 - Criteri: Pla de millora de la conciliació de la vida personal, laboral i familiar
S'accepten variants:
No
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Volum anual de negocis en els tres últims anys finalitzats.
- Import mínim: Per un import mínim igual al 75% del preu unitari màxim curs per al lot/s al/s que concorrin en algun dels tres (3) exercicis esmentats.
Observacions:
Mitjans d'acreditació: Presentació de comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d¿inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. Els empresaris individuals que NO vinguin obligats a presentar comptes anuals, acreditaran aquest requisit mitjançant la presentació del resum anual d'IVA d'acord amb el model 390 d'aquest darrers tres anys acabats. En el cas que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any, haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent, en aquest cas el requeriment podrà ser proporcional. El càlcul del valor mitjà del contracte consisteix en dividir el valor estimat del contacte, pel nombre de mesos de durada del contracte i el resultat multiplicat per dotze.
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per import igual o superior a 300.000¤ per sinistre i 150.000¤ per víctima.
Observacions:
S'haurà d'aportar certificat de l'assegurança per riscos professionals, vigent fins a la fi del termini de presentació d'ofertes, per un import igual o superior als indicats anteriorment, amb l'aportació, a més, del compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte. Aquest requisit s'entén complert pel licitador o candidat que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils a què es refereix l'apartat 2 de l'article 150 d'aquesta Llei.

L'acreditació d'aquest requisit s'ha d'efectuar per mitjà d'un certificat expedit per l'assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui procedent.

Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Les empreses licitadores hauran d'haver realitzat en el curs de com a màxim, els tres (3) últims anys, serveis de característiques similars a l'objecte del contracte, per un import mínim igual al cost d'un curs escolar del/s lot/s al/s que concorrin. S'entenen per iguals o similars les que coincideixin amb els tres primers dígits del CPV.
Observacions:
L'acreditació dels serveis es realitzarà:
- Quan els treballs o serveis s'hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar certificats expedits o visats per l'òrgan competent, que inclogui objecte, import i dates de la prestació.
- Quan els treballs o serveis s'hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un certificat expedit per l'empresa destinatària d'aquests treballs/serveis, que inclogui objecte, import i dates de la prestació. A manca d'aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l'empresa licitadora.

Versió completa

Plecs

 

Documentació

 

Tauler d'avisos

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya