Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Gestió, tractament i descontaminació de vehicles al final de la seva vida útil del municipi de Mollet del Vallès

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Mollet del Vallès
Codi d'expedient:
COES/19001
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Administratiu especial
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'objecte d'aquesta licitació consisteix en el lliurament de vehicles que es troben al final de la seva vida útil a favor d'un centre autoritzat de tractament, als efectes previstos en el Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil, i en l'article 106 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, d'acord amb les condicions establertes en el Plec de prescripcions tècniques.
Els vehicles a lliurar es trobaran, majoritàriament, en el Dipòsit Municipal de Vehicles situat a la plaça Joan Miró de la ciutat, i, puntualment, alguns al dipòsit de Can Ros situat a l'avinguda del Tir Olímpic, 4, i d'altres immobillitzats al carrer, per haver finalitzat la seva vida útil (abandonament, renúncia voluntària del seu propietari, baixa definitiva, residu sòlid, etc).
Als esmentats efectes de la present licitació és necessari seleccionar una empresa que tingui caràcter de centre autoritzat de tractament i, per tant, que pugui realitzar les operacions determinades en l'annex IV.1 i 2 del Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil, i emeti el certificat de destrucció a què es refereix l'article 6.1 del mateix Reial decret, certificat que justificarà la baixa definitiva en circulació del vehicle a la Direcció General de Trànsit.
Pressupost de licitació:
1,00 € sense IVA 1,00 € IVA inclòs (0,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Mollet del Vallès
Termini de presentació d'ofertes:
25/05/20 12:00 h
Observacions:
1. Només poden concórrer a aquesta licitació els centres autoritzats per al tractament dels vehicles al final de la seva vida útil, els quals han d'estar inscrits a la 'Secció de gestors o gestores de residus' del 'Registre general de persones gestores de residus de Catalunya', registre que depèn de l'Agència de Residus de Catalunya, de conformitat amb la clàusula 5 del PCAP.

2. La data límit de documentació i informació, d'acord amb la clàusula 14 del PCAP, fins al 18.5.2020 per acceptació de preguntes i fins al 22.5.2020 per a la publicació de respostes; i fins al 25.5.2020 per a obtenció de plecs de clàusules en el Perfil del contractant de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

3. Remarquem la importància per part dels LICITADORS de la PARAULA CLAU per a la presentació i l'obertura del SOBRE DIGITAL. En aquest sentit, de conformitat amb les clàusules 15 i 19 del PCAP, es fa avís que en cas que alguna empresa LICITADORA no introdueixi la PARAULA CLAU, NO es podrà accedir al contingut del SOBRE xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de SOBRE DIGITAL es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses LICITADORES de la/les PARAULA/ES CLAU, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, NO es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la PARAULA CLAU.

En aquest sentit, està previst que a partir de les 12 hores del dia 26 de maig de 2020 els LICITADORS rebreu per correu electrònic una COMUNICACIÓ de petició de PARAULA CLAU, per tal que introduïu la PARAULA CLAU per a què s'iniciï el PROCES DE DESXIFRAT del/s SOBRE/S DIGITAL/S corresponent a l'expedient de contractació de referència. Els LICITADORS podreu INTRODUIR les PARAULES CLAUS dels sobres en l'ENLLAÇ indicat en dita COMUNICACIÓ. La introducció d'aquesta PARAULA CLAU només implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva obertura fins al moment de l'obertura de pliques (27 de maig de 2020, a partir de les 11.45 hores) especificat a l'anunci de licitació.

4. Com a aclariment al contingut dels camps "Valor estimat del contracte", "Pressupost de licitació", "IVA" i "Import amb IVA" d'aquest anunci, aquest contracte no té valor estimat en no suposar cap despesa per a l'Ajuntament i els tipus de licitació són els que s'estableixen a la clàusula 6 del PCAP, millorables a l'alça: 200 ¤ per a cada vehicle de quatre rodes (turisme, furgoneta, tot terreny), 50 ¤ per a cada vehicle de dues rodes (motocicleta, ciclomotor) i 1 ¤ per a cada bicicleta o patinet.

5. Aquest contracte NO hi ha subrogació de personal, de conformitat amb l'article 130.1 de la LCSP.
Valor estimat del contracte:
1,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
El contracte es podrà prorrogar per dues vegades per terminis d'un (1) any, sense que la durada total del contracte superi els quatre (4) anys.
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 60.00 - Criteri: Oferta econòmica. Major preu per als vehicles de quatre rodes
Ponderació: 20.00 - Criteri: Oferta econòmica. Major preu per als vehicles de dues rodes
Ponderació: 10.00 - Criteri: Oferta econòmica. Major preu per a les bicicletes i els patinets
Ponderació: 10.00 - Criteri: Reducció del termini de retirada dels vehicles
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
50190000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Mitjà d'acreditació: el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa (en ambdós casos IVA exclòs) ha de ser almenys d'un mínim de 50.000 ¤.
Mínim d'acreditació:
50.000,00 €
Observacions:
Forma d'acreditació: presentació dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Presentació d'una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs dels tres últims anys i per import de 35.000 ¤ corresponent a l'anualitat de major execució, en la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari dels serveis, públic o privat.
Observacions:
La prestació dels serveis i treballs s'acreditaran per mitjà de la presentació de certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació. Si s'escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l'òrgan de contractació l'autoritat competent.
Mitjà de solvència:
Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte
Descripció:
Declaració on s'indiqui que el licitador disposa dels mitjans materials mínims per a l'execució del contracte que es relacionen a la prescripció 4a del Plec de prescripcions tècniques.

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya