Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

MILLORA DE L'EQUIPAMENT "EL FORN - EXPOSICIÓ RURAL" DE SANT CUGAT SESGARRIGUES, INCLOSA A L'OPERACIÓ PENEDÈS 360º COFINANÇADA PEL PO FEDER DE CATALUNYA 2014-2020, EIX PRIORITARI 6

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Codi d'expedient:
G5037-000003/2020
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Subministraments
Subtipus de contracte:
Adquisició
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'objecte del contracte és l'adjudicació dels treballs d'adequació de l'edifici del Forn, el qual forma part del conjunt patrimonial de l'antic Sindicat Agrícola, així com l'adjudicació de la seva posterior museïtzació. Per tant, es tracta d'un contracte mixt d'obres i de subministrament i instal·lació d'elements per a l'espai museístic, tot plegat d'acord amb el Projecte executiu aprovat "Millora de l'Equipament "El Forn - Exposició Rural" i la seva conversió en un espai museístic centrat en la història del sindicat agrícola de Sant Cugat de Sesgarrigues", redactats pels arquitectes Josep Miàs Gifre i Marc Subirana.
Per altra banda, el Projecte preveu l'adjudicació en dos (2) lots diferenciats:
- Lot 1: treballs de ferrer (d'acord amb les partides contemplades al Projecte)
- Lot 2: treballs de reforma i adequació de l'edifici El Forn (ram de paleta i subministrament d'equipament i aparells per a la museïtzació)
Per cada un dels lots s'atorgarà un contracte independent, de forma que per a cada un d'ells haurà de formalitzar-se una oferta singularitzada en la proposició econòmica del procediment obert.
En qualsevol cas, els licitadors podran optar per presentar les seves ofertes per a un sol lot o bé per a ambdós lots, per tant, la presentació d'oferta per a qualsevol dels dos (2) lots, no exclou la seva participació en l'altre.
Pressupost de licitació:
75.925,27 € sense IVA 91.869,58 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
4 mesos
Àmbit geogràfic:
Sant Cugat Sesgarrigues
Termini de presentació d'ofertes:
23/03/20 23:59 h
Observacions:
Es tracte d'un contracte Mixt (Subministrament i Obres).
La durada estimada del contracte s'estableix en un termini d'execució de:
- Lot 1: QUATRE (4) mesos
- Lot 2: QUATRE (4) mesos
En qualsevol cas, cal tenir en compte que ambdós lots hauran d'estar executats en el termini màxim de quatre (4) mesos.
Terminis de subministrament: D'acord amb el Projecte executiu. En qualsevol cas, el termini per a la col·locació dels elements i equipaments a subministrar a l'edifici quedarà supeditat al termini d'execució de les obres i/o dels contractes precedents dels quals depenguin.
Lloc de lliurament i recepció: D'acord amb el Projecte executiu i amb les instruccions que faciliti l'ens contractant.
Valor estimat del contracte:
75.925,27 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
Obertura de pliques (Sobre B) :
26/03/20 13:45 Consell Comarcal de l'Alt Penedÿs Hermenegild Clascar, 1-3 Vilafranca del Penedÿs
Obertura de pliques (Sobre amb criteris avaluables objectivament) :
02/04/20 13:00 Consell Comarcal de l'Alt Penedÿs Hermenegild Clascar, 1-3 Vilafranca del Penedÿs
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Podran ser objecte de pròrroga per raons justificades i fins al màxim de la meitat de termini inicial establert. Per altra banda, es podrà demorar el seu inici per causes justificades d'acord amb allò establert a l'art. 29 de la Llei 9/2017, LCSP. Les pròrrogues que es puguin produir atorgar en cap cas comportaran un increment del VEC. La pròrroga, si s'escau, serà acordada per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresari, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini de durada del contracte.
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
Nombre de lots:
2
Oferta integradora:
No
Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:
2
Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:
2
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 8.00 - Criteri: Lot 1 Criteris de valoració automàtica: Oferta Econòmica
Ponderació: 2.00 - Criteri: Lot 1 Criteris de valoració automàtica: Proposta ampliació termini de garantia
Ponderació: 8.00 - Criteri: Lot 1 Criteris de valoració sotmesos a judici de valor: Experiència equip assignat a l¿execució (treballs de ferrer)
Ponderació: 10.00 - Criteri: Lot 2 Criteris de valoració automàtica: Oferta Econòmica
Ponderació: 5.00 - Criteri: Lot 2 Criteris de valoració automàtica: Proposta ampliació termini de garantia
S'accepten variants:
No
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
LOT 1 Aportació d¿una pòlissa de responsabilitat civil per riscos professionals, per import mínim assegurat de 100.000 ¤ per sinistre/any.
Observacions:
S'acreditarà amb còpia de l'últim rebut o certificat emès per l'entitat asseguradora, que en demostri la seva vigència, i caldrà acreditar el compromís de mantenir la mateixa durant tot el període de vigència del contracte.
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
LOT 2 Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi l'objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels tres (3) últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes, per un import igual o superior a 50.180,90 ¤, imports equivalents al valor mitjà anual del contracte, multiplicat per 1,5.
Observacions:
S'acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas d'empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, s'acreditarà mitjançant llibres d'inventaris i comptes anuals degudament legalitzats.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
LOT 1 Caldrà acreditar experiència suficient en la realització de les feines anàlogues a les que constitueixen l'objecte del contracte realitzats en el curs dels darrers tres (3) anys (és a dir, s'entén com feines anàlogues haver realitzat treballs de ferrer similars als definits en l'objecte del contracte i al Projecte).
Observacions:
S'acreditarà la solvència tècnica i professional mitjançant l'aportació per part de les licitadores de relació detallada dels principals treballs realitzats de similars característiques efectuats durant el curs dels tres (3) darrers anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos.
Veure apartat G.2.2 del quadre de característiques del PCAP.
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
LOT 2 Caldrà acreditar experiència suficient en la realització de les feines anàlogues a les que constitueixen l'objecte del contracte realitzats en el curs dels darrers tres (3) anys (és a dir, s'entén com feines anàlogues haver realitzat obres i subministrament amb instal·lació d'elements i equipaments similars als definits en l'objecte del contracte i al Projecte, en quant a característiques i import).
Observacions:
S'acreditarà la solvència tècnica i professional mitjançant l'aportació per part de les licitadores de relació detallada dels principals treballs realitzats i adreces d'equipaments de similars característiques efectuats durant el curs dels tres (3) darrers anys, tal com ha quedat indicat, fent constar el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos.
Veure apartat G.2.2 del quadre de característiques del PCAP.
Classificació empresarial:
No s'exigeix, d'acord amb l'article 77.1 c) LCSP.

Versió completa

Plecs

 

Documentació

 

Tauler d'avisos

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya