Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Redacció d'un projecte executiu del Parc del lliscament i un estudi previ de l'àmbit dels parcs dels Capellans i de la Festa.

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Reus
Codi d'expedient:
S-0353/2019
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis d'arquitectura, serveis d'enginyeria i serveis integrats d'enginyeria, serveis de planificació urbana i serveis d'arquitectura paisatgista. Serveis connexos de consultors en ciència i tecnologia. Serveis d'assaigs i anàlisis tècnics
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'objecte d'aquesta licitació és la redacció d'un projecte executiu del Parc del Lliscament, redissenyant i ampliant l'actual Skatepark amb una zona de «Pools», altres elements i espais esportius complementaris, una zona d'aparcament al nord de l'àmbit i millora dels espais verds.
També és objecte d'aquest contracte l'estudi previ de la reordenació dels àmbits adjacents al futur parc del Lliscament: el Parc dels Capellans, les piscines municipals a l'aire lliure, el Parc de la Festa, les actuals petanques i zona d'elements esportius.
Tots els àmbits estan ubicats en sòl de propietat municipal.
Pressupost de licitació:
24.793,39 € sense IVA 30.000,00 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
4 mesos
Àmbit geogràfic:
Reus
Termini de presentació d'ofertes:
12/02/20 23:59 h
Observacions:
CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ: De conformitat amb l'apartat M del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars.
SOBRE DIGITAL 2.0: L'oferta s'ha de presentar en format electrònic a través de la plataforma Sobre Digital 2.0.
HABILITACIÓ PROFESSIONAL: Els licitadors hauran de ser empreses o tècnics que acreditin la titulació arquitecte o titulacions actuals equivalents. La titulació s'acreditarà mitjançant la presentació de la documentació oportuna.
ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS I/O PERSONALS A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: Com a mínim s'acreditarà: despatx professional amb mitjans estàndards de gestió, programa de gestió de pressupostos i programa de dibuix gràfic. S'atorga a aquest compromís el caràcter d'obligació essencial als efectes previstos en l'article 211 de la LCSP.
Valor estimat del contracte:
24.793,39 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 49.00 - Criteri: Oferta econòmica
Ponderació: 51.00 - Criteri: Experiència i reconeixements en redacció de projectes
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
71242000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Dels tres últims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres anualitats, el volum anual de negocis haurà de ser igual o superior a una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

El volum anual de negocis serà acreditat mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis, mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
Per riscos professionals vigent fins a la finalització del termini de presentació d'ofertes, per import de cobertura no inferior al doble del valor estimat del contracte, així com aportar el compromís vinculant de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte.

Aquest requisit s'entendrà complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicataris, de l'assegurança exigida. Aquest compromís s'haurà de fer efectiu dins del termini dels deu dies hàbils al que es refereix l'article 150 de la LCSP (requeriment previ a l'adjudicació).

L'acreditació d'aquest requisit es farà mitjançant certificat emès per la companyia asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en que procedeixi.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Els licitadors caldrà que acreditin haver redactat un projecte d'skatepark o parc urbà de superfície igual o superior a 5.000 m2 en els últims 3 anys.

Els serveis s¿acreditaran mitjançant relació dels principals serveis o treballs realitzats d¿igual o similar naturalesa als que correspon l'objecte del contracte, realitzats en els últims tres anys, que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos, mitjançant certificats expedits o visats per l¿òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d¿aquest certificat, mitjançant una declaració de l¿empresari acompanyada de la documentació de que disposi que acrediti la realització de la prestació; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats
directament a l¿òrgan de contractació per l¿autoritat competent.

En els certificats hi haurà de constar la superfície del projecte d¿skatepark o parc urbà.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica es podrà acreditar mitjançant la justificació de personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l¿empresa, participants en el contracte, d¿acord amb el que estableix l¿article 90.4 de la LCSP.

Plecs

 

Documentació

 
Informe necessitats.pdf
PDF
Decret inici i aprov plec_2019018957.pdf
PDF
Documentació gràfica.pdf
PDF
Anunci de licitació.pdf
PDF
Condicions d'execució:
De conformitat amb l'apartat M del quadre de característiques del plec.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya