Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Servei de recollida de residus, neteja viària, deixalleria i recollida de fibrociment del municipi de Palau-solità i Plegamans

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Codi d'expedient:
2019/34-8784
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis de clavegueram i eliminació de deixalles: serveis de sanejament i serveis similars
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No

Descripció de l'esmena:
Publicació d'enllaços
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'objecte del contracte és la prestació dels serveis de recollida de residus, neteja viària, deixalleria i recollida de fibrociment de Palau-solità i Plegamans.
D'acord amb l'article 99.3 LCSP, l'objecte del contracte es divideix en els següents lots de realització independent i que es formalitzaran en contractes específics:
- LOT 1. Servei de recollida de residus municipals
- LOT 2. Servei de neteja viària
- LOT 3. Servei de deixalleria (caràcter reservat a Centres Especials de Treball)
Pel que fa al LOT 3 del contracte, té caràcter reservat per afavorir la integració laboral de persones amb discapacitats, es considera adient licitar aquesta contractació amb la modalitat reconeguda a la Disposició Addicional quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, LCSP, on s'estableix la possibilitat de reservar la contractació a Centres Especials de Treball (CET) i a Centres d'Inserció Social regulades a Llei 44/2017 de 13 de desembre, o en el marc de programes de treball protegit, a condició que al menys el 30% dels treballadores dels CET, empreses d'inserció o programes siguin persones amb discapacitat o risc d'exclusió social i, per tant, només poden concórrer Centres especials de treball d'Iniciativa social (CET) inscrits en el Registre de Centres Especials de Treball que correspongui, o bé Empreses d'inserció regulades per la norma abans esmentada.
- LOT 4. Servei de recollida de fibrociment a la via pública i al medi natural.
Pressupost de licitació:
1.877.919,69 € sense IVA 1.877.919,69 € IVA inclòs (0,00%)
Durada del contracte:
1 any
Àmbit geogràfic:
Palau de Plegamans
Termini de presentació d'ofertes:
11/11/19 14:30 h
Observacions:
Data límit de documents i informació: D'acord amb la clàusula 1.9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, fins el dia 4 de novembre de 2019 per acceptació de preguntes i fins el dia 8 de novembre de 2019 per a publicació de respostes. Fins el dia 11 de novembre de 2019 per a l'obtenció dels Plecs de Clàusules en el perfil del contractant.
Valor estimat del contracte:
3.736.842,61 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
El contracte serà prorrogable de forma expressa per un any més.
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
Nombre de lots:
4
Oferta integradora:
No
Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:
4
Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:
4
DOUE:
Accés al DOUE - 10/10/19
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 25.00 - Criteri: LOT 1 Millora preu
Ponderació: 25.00 - Criteri: LOT 1 Bossa d'hores serveis addicionals en dies festius o fora de l'horari de treball
Ponderació: 10.00 - Criteri: LOT 1 Salari persones treballadores ocupades en l'execució del contracte
Ponderació: 15.00 - Criteri: LOT 1 Proposta organitzativa del servei de recollida
Ponderació: 10.00 - Criteri: LOT 1 Millores tecnològiques de seguiment de serveis
Ponderació: 5.00 - Criteri: LOT 1 Gestió residus fora dels contenidors i control de desbordaments
Ponderació: 3.00 - Criteri: LOT 1 Manteniment de contenidors
Ponderació: 3.00 - Criteri: LOT 1 Manteniment de vehicles i maquinària
Ponderació: 2.00 - Criteri: LOT 1 Gestió de la informació i coordinació amb l'Ajuntament
Ponderació: 2.00 - Criteri: LOT 1 Millora continua i flexibilitat del servei
Ponderació: 25.00 - Criteri: LOT 2 Millora preu
Ponderació: 25.00 - Criteri: LOT 2 Bossa d'hores serveis addicionals en dies festius o fora de l'horari de treball
Ponderació: 10.00 - Criteri: LOT 2 Salari persones treballadores ocupades en l'execució del contracte
Ponderació: 15.00 - Criteri: LOT 2 Proposta organitzativa del servei de neteja
Ponderació: 10.00 - Criteri: LOT 2 Millores tecnològiques de seguiment de serveis
Ponderació: 4.00 - Criteri: LOT 2 Neteja mercat ambulant
Ponderació: 4.00 - Criteri: LOT 2 Neteja dels actes festius
Ponderació: 3.00 - Criteri: LOT 2 Manteniment de vehicles i maquinària
Ponderació: 2.00 - Criteri: LOT 2 Gestió de la informació i coordinació amb l'Ajuntament
Ponderació: 2.00 - Criteri: LOT 2 Millora continua i flexibilitat del servei
Ponderació: 20.00 - Criteri: LOT 3 Millora preu
Ponderació: 15.00 - Criteri: LOT 3 Realització de tallers de reciclatge i reparació
Ponderació: 15.00 - Criteri: LOT 3 Hores d'assessorament en autoreparació
Ponderació: 10.00 - Criteri: LOT 3 Salari persones treballadores ocupades en l'execució del contracte
Ponderació: 20.00 - Criteri: LOT 3 Proposta organitzativa del servei
Ponderació: 20.00 - Criteri: LOT 3 Proposta de sensibilització ambiental
Ponderació: 100.00 - Criteri: LOT 4 Millora preu
S'accepten variants:
No
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
El volum anual de negoci de l'empresa licitadora, referit a l'any de més volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser al menys 1,5 vegades sobre el valor estimat del contracte del lot/s al que s'opti.

LOTS de l'1 al 4.

El volum anual de negocis, sense incloure els impostos, referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa, ha de tenir un valor igual o superior a 3.664.074,78¤ per al LOT 1, de 1.660.002,96¤ per al LOT 2, de 266.308,59¤ per al LOT 3 i de 8.877,60¤ pel LOT 4. En el cas que aquesta data sigui inferior a un any, el requeriment podrà ser proporcional.

El càlcul del valor mitjà del contracte consisteix en dividir el valor estimat del contacte del lots/s al que s'opti, pel nombre de mesos de durada del contracte i el resultat multiplicat per dotze.

Aquest requisit sobre el volum anual de negoci s'acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil. Els empresaris individuals que NO vinguin obligats a presentar comptes anuals, acreditaran aquest requisit mitjançant la presentació del resum anual d'IVA d'acord amb el model 390 d'aquest darrers tres anys acabats. En el cas que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any, haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
La solvència professional o tècnica del licitador s¿acreditarà mitjançant:
Les empreses licitadores hauran d¿acreditar haver executat en el decurs dels últims tres anys serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l¿objecte del contracte del lot/s al que s¿opti en l¿import anual acumulat, sense incloure els impostos indirectes, en l¿any de major execució equivalent com a mínim al 70 per 100 del valor estimat de l¿anualitat mitjana del contracte del lot/s al que s¿opti conforme al següent detall.

LOT1: 777.227,98¤
LOT2: 353.394,57¤
LOT3: 62.138,67¤
LOT4: 2.071,44¤


El criteri de correspondència entre els serveis executats pel licitador i els que constitueixen l¿objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els dos primers dígits del respectiu codi CPV.

L¿acreditació d¿aquesta solvència es durà a terme mitjançant la presentació dels certificats de bona execució emesos per les empreses o administracions publiques contractants.
Mitjà de solvència:
Classificació
Descripció:
En aquest contracte no s¿exigeix classificació empresarial obligatòria. No obstant, la solvència tècnica o professional del contractista podrà acreditar-se amb les classificacions corresponents d¿acord amb el detall següent:

LOT 1: Grup R, subgrup 5, categoria 5 (serveis de recollida de residus).
LOT 2: Grup U, subgrup 1, categoria 4 (serveis de neteja viària).
LOT 3: Grup R, subgrup 5, categoria 2 (serveis relacionats amb desaprofitaments i residus).
LOT 4: Grup R, subgrup 5, categoria 1 (serveis de recollida de fibrociment).
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
Acreditació dels requisits d'aptitud i habilitació empresarial o professional:
Pels LOTS 1 i 4:
- Transportista autoritzat per l'Agència Catalana de Residus acreditat mitjançant certificat de l'Agència Catalana de Residus.
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
c.- Acreditació dels requisits d'aptitud i habilitació empresarial o professional:
Pel LOT 4:
- Inscripció en el Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA).

Versió completa

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya